Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780128-44371S5

Date of Document: 1999-04-17

در 10 ماه سال گذشته صنعت بيمه ايران 1300 ميلياردريال خسارت پرداخت كرد گروه اقتصادي: توليد حق بيمه در 10 ماه سال گذشته 29 درصد رشد يافت و مبلغ آن به حدود 2 هزار ميليارد ريال رسيد. براساس گزارش ارائه شده از سوي دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي به مجمع عمومي اين نهاد در اين مدت خسارت پرداختي صنعت بيمه به مرز هزار و 300 ميليارد ريال رسيد كه با محاسبه خسارت هاي حقوق ضريب خسارت بيمه در سال 77 به /77 5حدود درصد مي رسد. براساس اين گزارش بيمه هاي درمان، زندگي، شخص ثالث، حوادث و آتش سوزي به ترتيب با 45 22 74 49 و 21 درصد بيشترين رشد را در بين ساير رشته هاي بيمه در سال 77 داشته است. در مدت 10 ماه سال بيمه 1377 باربري تحت تاثير اقتصاد كشور 16 درصد رشد منفي داشته است. براساس گزارش رئيس كل بيمه مركزي بيمه شخص ثالث 49 درصد از سهم خسارت صنعت بيمه در همه رشته هاي اين صنعت در كشور را به خود اختصاص داده است كه بيانگر بالابودن حوادث رانندگي و خسارت هاي جاني و مالي ناشي از آن است. خسارت پرداختي بيمه شخص ثالث در ده ماهه سال ( ) 490 77 ميليارد ريال بوده است كه پيش بيني مي شوداين ميزان با محاسبه خسارت هاي پرداختي حقوق و در حال بررسي در سال ياد شده به 660 ميليارد ريال برسد.