Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780126-44364S1

Date of Document: 1999-04-15

دكتر كردواني در گفت وگو با همشهري: بحران خشكسالي درپيش است، دولت طرح صرفه جويي بدهد مي خواهند براي تهران از دشت قزوين هم آب بياورند. آيا اينگونه اين دشت حاصلخيز هم به سرنوشت دشت ورامين دچار نخواهد؟ شد گروه شهري: دو معضل اساسي خشكسالي و كاهش بهاي نفت، در سال جاري ايران را تهديد مي كند و تنها راه براي مقابله با اين دو معضل برپايي نهضت ملي صرفه جويي است، كه براي آن دولت بايد طرح ضربتي و فراگير ارائه كند. دكتر پرويز كردواني جغرافي دان سرشناس كشور و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار ما افزود روند نزولي بهاي نفت، با وجود افزايش هاي مقطعي آن، قطعا امسال هم ادامه خواهد داشت، اما از آن بدتر اين است كه بارندگي در بسياري از نقاط كشور طي زمستان و پاييز گذشته حتي به پنجاه درصد متوسط معمول هم نرسيد و از اين نظر خشكسالي و كم آبي به گونه اي بسيار نگران كننده كشور را تهديد مي كند. از همين رو، ما همچون خانواده اي كه منبع معيشت خود را از دست داده است، بايد ياد بگيريم و مقيد شويم كه امسال با حداقل هاي موجود بسازيم و از اسراف در مصرف همه چيز، به ويژه آب و نان بپرهيزيم. وي با اشاره به افزايش مصرف آب در نقاط شهري گفت: ما آبهايي را كه مي تواند وارد چرخه توليد شده و براي ما فرصت هاي شغلي و منابع غذايي ايجاد كند، با هزينه فراوان به شهرها مي كشانيم تا فقط بخش اندكي از آن به طور مفيد مصرف شده و بيشترين بخش آن با تبديل به فاضلاب، خود دشمن طبيعت و محيط زيست شود. دكتر كردواني اشاره كرد فقط در منطقه رباط كريم طي دو ماه گذشته 6 هزار انشعاب آب واگذارشده است و اين نشان مي دهد رشد مصرف آب در مناطق شهري تا چه حد فزاينده و نگران كننده است. وي تاكيد كرد در برنامه ريزي هاي كلان كشور حتما بايد از تمركز جمعيت جلوگيري شود زيرا جمعيت متمركز موجب رشد تصاعدي مصرف آب مي شود. وي افزود تا زماني نه چندان دور دشت ورامين 360 پارچه آبادي داشت كه اكنون اغلب آنها متروك مانده است زيرا آب جاجرود كه قبلا تنها منبع تامين آب اين منطقه حاصلخيز كشاورزي بود، اكنون فقط براي تامين آب مصرفي شهر تهران مورد بهره برداري قرار مي گيرد. وي اضافه كرد اكنون حتي از آب رودخانه هاي چالوس و هراز هم براي تامين آب تهران استفاده مي شود و به تازگي قرار شده است از آبهاي جاري و زيرزميني دشت قزوين هم براي جبران كم آبي در تهران استفاده شود، كه با گسترش اين روند دور نيست روزي كه دشت قزوين هم به سرنوشت دشت ورامين دچار شود. وي افزود از بس آب در تهران بي رويه مصرف شده و به صورت فاضلاب به زمين بر مي گردد، بسياري از نقاط پايين دست اين شهر به ويژه در شهر ري آب لمبو شده است و 200 چاه حفر كرده اند، فقط براي اينكه نگذارند بستر تهران بيش از اين آبگيري كرده و ساكنان آن را با خطر روبه رو كند. بنيانگذار مركز تحقيقات كويري و بياباني ايران گفت مي بايست به هر نحو شده، دولت نگذارد شهرهاي بزرگ كشور، از اين هم بزرگ تر شوند و حذف يارانه هاي زيانبار، يكي از چاره ها براي اين هدف است. وقتي كه فرد شهري آب و نان را با قيمتي نزديك به رايگان دريافت مي كند، در حالي كه تهيه همين دو كالاي اساسي براي بسياري از روستاييان ما دشوار است، چگونه انتظار داريم روستاييان به شهر مهاجرت ؟ نكنند دكتر كردواني با تاكيد بر اهميت نقش جريان سازي و اطلاع رساني در امر گسترش فرهنگ صرفه جويي گفت شواهد موجود نشان مي دهد مردم با خطري كه در پيش روي آنهاست آشنا نيستند و نمي دانند اينگونه مصرف بي رويه منابع طبيعي، موقت بوده و در آينده اي نه چندان دور ديگر ممكن نخواهد بود. پس مي بايست دولت آموزش هاي عمومي را در اين باره آغاز كرده و از تمامي ابزارهاي لازم براي كاهش اثرات زيانبار بحراني كه در پيش است، استفاده كند.