Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780125-44354S1

Date of Document: 1999-04-14

طبيعت خانه ماست، آن را سالم نگاه داريم نامه ام را با طرح اين سوءالات شروع مي كنم كه به نظر شما طبيعت چه مفهومي مي تواند داشته؟ باشد و ما چه شناختي از طبيعت؟ داريم و آيا طبيعت به تنهايي قادر به حيات خود خواهد بود يا؟ نه علت آسيبرساني به طبيعت (محيط زيست ) از طرف انسانها به خاطر؟ چيست چرا ما سعي نمي كنيم حقوق طبيعت را كه يك حقوق طبيعي و عمومي هم هست رعايت؟ نكنيم علت سهل انگاري جوامع انساني نسبت به طبيعت به خاطر؟ چيست چرا ما سعي نمي كنيم با توجه به روند رو به افزايش آسيبرساني به طبيعت از يك سري قواعد قانونمند پيروي ؟ نكنيم مگر همين طبيعت يا به اصطلاح عرف محيط زيست نيست كه زندگي ما را از هر نظر مثل غذا، آب، اكسيژن، پوشاك، نفت، وسايل نقليه، وسايل جمعي و... تامين؟ مي كند يكي از قوانيني كه بشر به تبيين آن پرداخته و هنوز هم درصدد تكميل آن است مجموعه قوانين مربوط به طبيعت و محيط زيست مي باشد كه همه انسانها ملزم به رعايت آن هستند; اما هر چه كه به جلوتر مي رويم شاهد عدم رعايت انسانها نسبت به اين قوانين هستيم و انگار نه انگار كه چنين قوانيني اصلا هم وجود دارد. لذا بي تفاوتي انسانها نسبت به طبيعت امروزه با همه پيشرفتي كه جهان در عرصه علم و دانش كرده، كاري به دست شان داده است كه ناگزيرند در همه كنفرانس ها و سمينارها از حقوق محيط زيست صحبت به ميان آورند و فاجعه آنقدر دلهره آور و خطرناك است كه دركنفرانس ريودوژانيرو برزيل كه همه سران كشورهاي جهان در آن شركت كرده بودند بخاطر همدردي با محيط زيست يك دقيقه سكوت كردند و در واقع براي مرگ زمين عزا گرفتند. حال آنكه ما نمي بايست با طبيعت قهر كرده باشيم. طبيعت يعني زيبايي، طبيعت يعني جذابيت و طبيعت يعني زندگي. همين دوري ما از طبيعت باعث شده كه ما به نقطه پايان خط حال برسيم آنكه قرنهاست كه بين انسان و طبيعت ارتباط برقرار بوده و حتي انسانهاي اوليه از طبيعت تمام نيازهاي خود را تامين مي كردند و همچنين از طبيعت براي علامت گذاري و رديابي استفاده مي نمودند و بعضي از نقش و نگارهاي ساخت انسان بيشتر متاثر از طبيعت بوده است و در واقع طبيعت پر از تنوع است. تنوع در انسانها، تنوع در حيوانات، تنوع در پرندگان، تنوع در اقليم، تنوع در درختان و گلها، تنوع در كوهها و دشتها، تنوع در اقيانوسها و آب و خلاصه تنوع در همه چيز. ما بايد زبان طبيعت را ياد شهرنشيني بگيريم باعث شده تا ما از مادر خود يعني طبيعت دور حيف شويم است كه ما قادر نيستيم با طبيعت ارتباط برقرار كنيم و روز به روز فاصله بين ما و طبيعت زيادتر مي گردد; و سرمست از اين جدايي و فاصله، نه تنها به خودمان نمي انديشيم، بلكه با نابودي اكوسيستم ها و زنجيره غذايي اعم از زمين تا درياها و اقيانوسها آيندگان را هم از اين نعمت خدادادي محروم مي سازيم. ما بي رحمانه به قلب طبيعت حمله مي بريم، به حريم درياها و رودخانه ها تجاوز مي كنيم. اقيانوسها را آلوده مي سازيم، به جنگل ها يعني مادر باران يورش مي بريم. به جانوران رو به انقراض محيط زيست فرصت غذا خوردن و نوشيدن آب را نمي دهيم. با شكار بي رويه پرندگان كه در واقع صفاي طبيعت هستند آسيب غير قابل جبراني به آنها وارد مي كنيم. هوا را از انواع آلاينده هاي گوناگون مسموم مي سازيم. آب اين مظهر پاكي و حيات را غير قابل استفاده مي نمائيم، خاك را تبديل به كوير مي كنيم و اين سيكل همچنان با سرعت مافوق صوت به حركت رو به ويراني خود ادامه مي دهد و مثل ماشين ترمز بريده اي كه از دست ما خارج شده شاهد واژگوني آن هستيم; و اين چنين است كه طبيعت اين مظهر حيات و زندگي رو به نابودي مي گذارد. حال آنكه در جامعه مدني مورد نظر ما، طبيعت از ارزش و اعتبار بسيار بالايي برخوردار است. ما بايد ياد بگيريم كه چطور از طبيعت استفاده ببريم كه كمترين آسيبرساني به آن را داشته باشيم; و براي رسيدن به ايده انسان سالم، جامعه سالم، جهان سالم، چاره اي جز اين نداريم كه به حقوق محيط زيست احترام بگذاريم و با بكارگيري شيوه هاي مدرن فرهنگ زيست محيطي به همه شهروندان يادآوري كنيم كه طبيعت تنها خانه ماست كه مي تواند ما را در خود جاي دهد. پس پيش بسوي طبيعت زيبا و سالم و با طرح اين شعار، حقيقت ها را دريابيم و با واقعيت ها كنار بياييم و طبيعت را سالم به آيندگان بسپاريم. به اميد آنروز. حسن زيبايي سندي - فومن