Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780125-44344S11

Date of Document: 1999-04-14

محمد - ي از كاشان: در حالي كه منتخبان مردم (در شوراها ) در آستانه احياي يكي از مهمترين اصول قانون اساسي قرار گرفته اند و در تمام شهرها همانند تهران حاميان مردم سالاري و از جمله وزير استيضاح شده كشور كه از بازوان توانمند رئيس جمهوري در تحقق توسعه سياسي و مورد خشم جناح انحصارطلب، اكثريت قاطع آرا را بدست آورده اند، رئيس قوه قضائيه شوراها را به عدم دخالت در امور سياسي دعوت مي كند. از ايشان مي پرسم آيا اگر انتخابات به شكل ديگري تمام شده بود باز همين نظر را ابراز مطلب؟ مي كرد ديگري كه بر سر زبان بسياري از ايراني ها جاري است اينكه: بازداشت انديشمند و متفكر توانا محسن كديور دلهاي مردم آزاديخواه ايران و بخصوص دانشگاهيان، روشنفكران و حاميان آزادي را رنجانيد اما بايد بدانند: شخص را مي توان دستگير كرد اما شخصيت را نه. شخص را مي توان براي مدتي از تحرك و پويايي نگه داشت اما شخصيت و انديشه ها را نه. تاريخ اثبات كرده افكار قابل حبس و نابودي نيستند و پويائي آنها جاودان است. ش، ق از تهران: از شما مطبوعات انتظار مي رود آرمانهاي اصيل ملت ايران را كه از انقلاب اسلامي سال 57 ناشي شده براي ما جوانان و آنهايي كه به مقتضي سن خود در جريان آن روزها نبودند انتشار دهيد و بنويسيد آيا در مبارزات منتهي به پيروزي انقلاب فقط گروه خاص شركت؟ داشته اند آيا در حفظ و نگهداري انقلاب بايد همه گروه ها و آحاد مردم شركت داشته باشند يا اين حق فقط در انحصار گروهي خاص چرا؟ است گروه گروه افراد تحصيل كرده و متخصص ايراني به كشورهاي اروپايي و يا آمريكايي مهاجرت كرده اند يا در حال مهاجرت؟ هستند آيا آنها به راستي غربزده؟ هستند آيا در اين مملكت جايي براي آنها؟ نيست پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /9395 5446پستي يا نمابر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.