Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780124-44342S4

Date of Document: 1999-04-13

رئيس كميته آمار كنفدراسيون دو و ميداني دو و ميداني آسيا: كاران ايران حمايت نمي شوند و مربيان خوبآنها را تمرين نمي دهند! گروه ورزشي: دبيرفدراسيون دووميداني قطركه به منظورنظارت بر رقابتهاي دو صحرانوردي قهرماني آسيا به كشورمان آمده بود، گفت: برنامه ريزي درست وحمايت وپيگيري برنامه ها، عامل پيشرفت ورزش دووميداني در قطر شده است. سعدالمسفري بااشاره به مقام ها و عنوان هاي دونده هاي قطر از رقابتهاي مختلف جهاني وبين المللي، افزود: دووميداني قطر، رشد خود را مديون برنامه هايي است كه براي نوجوانان و جوانان تنظيم و اجرا مي شود. وي كه رياست كميته آماركنفدراسيون دووميداني آسيارا نيز برعهده دارد، افزود: درقطر براي انتخاب و شناسايي استعدادها، تعدادي از كارشناسان اين رشته ازبين جوانان و نوجوانان 10 تا 12 ساله اقدام به استعداديابي براساس توانايي هاي جسمي و فيزيكي مي كنند. وي افزود: سپس ازبين اين نفرات، تعدادي انتخاب و براي گذراندن آموزش هاي عمومي دووميداني در تابستان راهي آنها اروپامي شوند در اروپا در حدودشش يا هفت هفته اقامت كرده و تمرينات عمومي را انجام مي دهند. المسفري گفت: آنان بعد ازبازگشت از اروپا در قطر مورد ارزيابي قرارگرفته و سپس نفرات شايسته براي رشته هاي مختلف انتخاب مي شوند و آنگاه به تمرين رشته هاي تخصصي خاص زيرنظرمربيان اروپايي درقطر و اروپا مي پردازند. دبيرفدراسيون دووميداني قطر ادامه داد: بعد از آن دوباره از بين اين افراد، تعدادي كه شايسته هستند، براي رشته هاي تخصصي انتخاب و مورد تعليم قرار مي گيرند و اردوهاي خود را در طول سال در آلمان، اسپانياو فرانسه به مدت شش يا هفت هفته برپا مي كنند. وي بابيان اين مطلب كه آنان در طول اين مدت زير نظر مربيان خود تمرين مي كنند افزود: حدوديا3 2 نفر از بين اين عده براي حضور درتيم هاي مختلف انتخاب وبه مسابقه هاي مختلف قاره اي، جهاني و بين المللي اعزام مي شوند ودوباره از بين اين عده كساني كه بهترين نتايج را كسب كنند، انتخاب و براي عضويت در تيم ملي قطر دعوت مي شوند. المسفري گفت: اين عده زماني كه به 17 سالگي مي رسند به سربازي مي روندو به مدت شش ماه خدمت سربازي خود راانجام و مبلغ زيادي را نيز براي حمايت مالي دراين مدت دريافت مي كنند. علاقه شخصي مسئولان كشورقطربه ورزش دووميداني باعث مي شود تاآنان در تمامي شرايط، اين تيم را زير نظر داشته و نسبت به نتايج آن در رقابتها واكنش نشان دهند كه اين اقدام باعث پيگيري برنامه هاورشد اين ورزش شده است. وي درباره ورزش دووميداني ايران گفت: دونده هاي ايراني بسيار باهوش هستند، اما حمايت نمي شوند، تمرين كافي ندارند و مربيان خوب نيز آنان را تمرين نمي دهند.!