Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780124-44341S6

Date of Document: 1999-04-13

پاسخ وزارت كشور به هيات مركزي نظارت درباره شوراها در حوزه انتخابات انتخابيه تهران جناب آقاي موحدي ساوجي رئيس محترم هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور عطف باسلام به نامه شماره 3081 ه - / 1 ت /1/78 21مورخ رئيس محترم هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران خطاب به وزير محترم كشور، درباره اعلام عدم ابلاغ نظر هيئت محترم نظارت شهرستان تهران در مورد صحت انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران به اطلاع مي رساند: - 1 رئيس محترم هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران در صدر نامه ارسالي اظهار داشته است: بموجب ماده 56 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي فرمانداران موظف هستند نظر هيئت نظارت شهرستان مبني بر رد و يا تاييد صحت انتخابات را به داوطلبان اعلام فرمايند تا هر يك از داوطلبان در صورت اعتراض به نتيجه بتوانند در زمان مشخص شده در قانون، شكايت خود را به هيئت عالي نظارت جهت رسيدگي تقديم نمايند..... چنانكه به متن ماده 56 قانون دقت شود متوجه مي گرديم در ماده مزبور عبارات اعلام تاييد صحت انتخابات و چنانچه كسي شكايتي داشته باشد آمده است: به عبارت ديگر بر اساس ماده 56 قانون اولا: هر شهروندي مي تواند در خصوص انتخابات شكايت داشته باشد و بنابراين ارسال شكايت در مورد صحت انتخابات منحصر به داوطلبان نيست. ثانيا: موضوع شكايت در زمينه تاييد صحت انتخابات است. بنابراين فرماندار موظف نيست نظر هيئت نظارت شهرستان را در خصوص تاييد صحت انتخابات به داوطلبان اعلام نمايد، بندهاي 1 و 4 ماده 73 آئين نامه اجرايي صراحت دارد كه فرماندار نظر هيئت نظارت شهرستان مبني بر تاييد صحت برگزاري انتخابات و نظر قطعي و نهايي هيئت نظارت استان در خصوص تاييد يا عدم تاييد صحت برگزاري انتخابات را به آگاهي مردم حوزه انتخابيه برساند. - 2 نتايج قطعي انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران منضم به اسامي داوطلبان منتخب و حائزين اكثريت آراء در مورخ /12/77 18در بخشهاي مختلف خبري صدا و سيما پخش و در جرايد /12/77 19مورخ درج گرديد. همچنين فرمانداري تهران نيز نتايج انتخابات و شمارش آراي ماخوذه را در /12/77 18تاريخ در روزنامه اطلاعات جهت اطلاع عموم آگهي نمود. علاوه بر اين مراتب تاييد صحت انتخابات شهر تهران توسط هيئت محترم نظارت شهرستان تهران از سوي اينجانب رسما در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلان و در روزنامه هاي كثيرالانتشار /12/77 27پنج شنبه درج گرديد. همچنين در همان تاريخ جنابعالي نيز در مقام رئيس هئيت مركزي نظارت بر انتخابات، مراتب تاييد صحت انتخابات مركز توسط هيئت نظارت تهران را از طريق جرايد كثيرالانتشار اعلام داشتيد. - 3 چنانكه در نامه /4/7540 44شماره /12/1377 26مورخ اينجانب خطاب به جنابعالي به تفصيل آمد و در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز مجددا بر آن تاكيد نمودم اعلام رد صلاحيت آقايان عبدالله نوري، احمد حكيمي پور، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان و محمدابراهيم اصغرزاده به دلايلي كه اقامه شده است پس از انجام انتخابات و راي گيري فاقد وجاهت قانوني بوده و بر خلاف مصوبه هيئت محترم پنج نفره داوري است و بنابراين از نظر وزارت كشور غيرقابل قبول است. - 4 به موجب ماده 72 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيئت نظارت شهرستان موظف است حداكثر ظرف 5 روز از وصول نظريه هيئت اجرايي نظر خود را مبني بر تاييد صحت برگزاري انتخابات اعلام دارد. همچنين مطابق ماده 56 قانون در صورت شكايت در خصوص اعلام صحت انتخابات شوراي شهر هيئت نظارت استان ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را در مورد تاييد صحت انتخابات اعلام خواهد نمود. با وجود آنكه هيئت محترم نظارت شهرستان تهران طي شماره ت /س / 21/12/77 527 مورخ صحت انتخابات شهر تهران را تاييد نموده است و هر چند هيچگونه شكايتي به فرمانداري و هيئت اجرايي شهرستان تهران در مورد انتخابات واصل نشده است، ليكن حتي در غيراينصورت نيز نظر به سپري شدن مهلت مقرر قانوني و با توجه به نظريه مثبت هيئت اجرايي در خصوص انتخابات تهران و تاييد صحت انتخابات از سوي هيئت محترم نظارت شهرستان مزبور، صحت انتخابات شهر تهران تاييد شده و قطعي قلمداد مي گردد. - 5 حسب اطلاع واصله از سوي دو تن از اعضاي محترم هيئت مركزي نظارت متاسفانه آن هيئت محترم ظرف 25 روز گذشته حتي يك eجلسه رسمي هم برگزار نكرده و علي القاعده به اين موضوع نيز رسيدگي نكرده است. عدم تشكيل جلسه رسمي توسط آن هيئت محترم در مهلت مقرره و بنابراين عدم ارائه هر گونه نظريه اي توسط آن عزيزان به منزله تاييد نتايج اعلام شده است. به سخن ديگر صحت انتخابات شوراهاي اسلامي در اكثر قريب به اتفاق شهرها، شهركها و روستاهاي كشور به تاييد هيئتهاي محترم نظارت رسيده است. در معدودي از شهرها و روستاها كه صحت انتخابات به تاييد هيئتهاي نظارت شهرستان و يا استان نرسيده است، نظر به سپري شدن مهلت قانوني و عدم اظهارنظر رسمي توسط هيئت محترم مركزي نظارت در خصوص تاييد صحت انتخابات براساس قانون و مقررات نظر هيئتهاي اجرايي در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات ملاك عمل خواهد بود. - 6 با توجه به مراتب فوق زمينه تشكيل شروع كارتمامي شوراهاي اسلامي كشور فراهم گشته است. در اين مورد به كليه استانداريهاي سراسر كشور نيز ابلاغ گرديده است تا تمهيدات و مقدمات لازم را جهت آغاز به كار رسمي شوراهاي اسلامي سراسر كشور كه در /2/78 9تاريخ همزمان با بيستمين سالروز صدور فرمان تاريخي حضرت امام ( ره ) در مورد تشكيل شوراها طي مراسمي خاص و بطور همزمان انجام خواهد پذيرفت فراهم آورند و به اين ترتيب ان شاءالله تاخيري در شروع كار شوراهاي اسلامي شهر تهران نيز صورت نخواهد گرفت. - 7 در خاتمه با تاكيد بر اينكه فرصت كافي جهت رسيدگي به شكايات احتمالي وجود داشته است، اگر در اين زمينه نظريه اي صادر نشده است، مسئوليت آن متوجه فرماندار يا هياتهاي اجرايي نيست. ضمن آنكه اعلام مي دارد فرمانداريهاي سراسر كشور و از جمله فرمانداري تهران از رسيدگي به شكايات در مورد صحت انتخابات نه تنها ابايي نداشته اند، بلكه از آن استقبال نيز كما كرده اند اينكه به منظور اثبات امانتداري مجريان و صحت انتخابات و حراست از حقوق قانوني و آراي شهروندان عزيز و نامزدهاي گرامي، حدود 50 صندوق اخذ راي با حضور نمايندگان هيات محترم نظارت شهرستان تهران به صورت دستي بازشماري شد و تغييري در نتايج حاصله اعلام شده حاصل نگرديد و به اين ترتيب از صحت شمارش آرا اطمينان حاصل گرديد. توفيق جنابعالي و ساير اعضاي محترم هيات مركزي نظارت بر انتخابات را در انجام وظايف محوله از درگاه خداوند منان خواستار است. سيدمصطفي تاج زاده معاون سياسي، اجتماعي و رئيس ستاد انتخاب كشور