Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780124-44338S3

Date of Document: 1999-04-13

اخبار عرصه فرهنگ استاد آيتي و ترجمه اي نو از نهج البلاغه * نهج البلاغه امام علي (ع ) را همگان كتابي مي دانند كه در آن روح لطيف و خردورز، اميرالموءمنين در اوج هوشمندي و درايت رخدادهاي صدراسلام را تحليل و بررسي مي كند. از اين كتاب ارزشمند ترجمه هاي متعددي به زبان فارسي منتشر شده است كه از مهمترين آنها مي توان به ترجمه جوادفاضل كه بانثري ساده و عاطفي نوشته شده، ترجمه دكتر جعفر شهيدي كه با نثري مسجع و موزون نگاشته و ازجمله بهترين ترجمه ها به حساب مي آيد و... آخرين ترجمه از اين كتاب بزرگ را استاد عبدالمحمد آيتي به انجام رسانده است و نشر فرزان روز آن را به چاپ خواهدرساند. استاد آيتي پس از ترجمه قرآن و صحيفه سجاديه (سومين كتاب مهم شيعيان ) ترجمه، نهج البلاغه را به دست گرفت كه با توجه به ترجمه هاي فاخري كه خوانندگان در دو اثر پيشين از ايشان ملاحظه نمودند، اين ترجمه نيز بايد، در اندازه هاي قابل اعتنا و در شان و منزلت نهج البلاغه امام علي ( ع ) باشد. دكتر * محمدرضا شفيعي كدكني ازجمله اديباني است كه در حوزه عرفان و ادبيات كهن پژوهشهاي پردامنه اي را به انجام رسانده است. اطلاعات گسترده به همراه خلاقيتهاي ايشان، موجب شده تا آثار و تحليلهاي وي از جريانات شعري و عرفاني گذشته و حال از امتياز ويژه اي برخوردار باشد. احاطه استاد شفيعي كدكني به تاريخ و نيزادبيات عرب و جهان موجب شده است تا آثار وي همه گاه به عنوان منبع و ماخذي مطمئن و قابل وثوق و ارجاع براي اهل فضل و فرهنگ به حساب آيد. استاد كدكني كه هم اينك در ژاپن به تدريس علوم عرفاني و ادبي مشغول است، آخرين نوشته خود را با عنوان زبورپارسي از سوي نشر آگاه به چاپ خواهدرساند. اين اثر زندگي و غزلهاي عطار شاعر و عارف نامي را تجزيه و تحليل مي كند. مجموعه اي * از مقالات استاد عباس اقبال آشتياني از سوي نشر روزنه به چاپ خواهدرسيد. استاد اقبال از نخستين نويسندگاني بود كه تعريفي دقيق و روشن از مقاله نويسي ارائه داد و نيز برخي از آثار شاخص ادبيات فارسي را تصحيح و تحشيه نويسي نمود. مجموعه مقالات وي قرار است در 5 جلد به چاپ برسد. در * دنيا از تعزيه به عنوان هنري كه خاص ايرانيان است ياد مي شود، پيتر بروك كارگردان بنام انگليسي ازجمله نخستين افرادي بود كه به اهميت اين نمايش آييني - سنتي پي برد و آن را از معدود نمايشهايي به حساب آورد كه تماشاگر نيز در آن بازي مي كند - گريه تماشاگر و شيونش بر شهادت امام حسين ( ع ) و يارانش - درباره تعزيه علاوه بر پژوهشهاي غربيان چندتن از محققين ايراني نيز سالها به پژوهش و جمع آوري نسخه هاي متعدد تعزيه و بحث و بررسي درباره جنبه هاي گوناگون آن اما پرداختند در ميان اين پژوهشگران نام دو تن بيش از سايرين شاخص است. دكتر عنايت الله شهيدي كه علاوه بر تدريس فلسفه در دانشگاه به دليل علاقه و ذوق شخصي و نيز آشنايي سنتي با نغمه ها و گوشه هاي تعزيه و نيز زندگي در مركز تعزيه كشور; تهران و قزوين مطالعات ارزنده اي را در اين زمينه انجام داده كه حاصل قريب به 50 سال تحقيق و گردآوري منابع وي در كتاب پژوهشي و قابل اعتناي پژوهشي در تعزيه تهران به چاپ خواهدرسيد. اين اثر دو سال قبل آماده چاپ شده است اما از قرار ناشر آن همچنان خوانندگان و پيگيران جدي اين اثر را در انتظار نگه داشته است. دومين پژوهشگر بنام استاد صادق همايوني است كه در سال كتاب 68 تعزيه در ايران را منتشر ساخت اين اثر نيز در نوع خود كاري ارزنده و تحقيقي به شمار مي رود و اطلاعات گسترده اي درباره وجوه گوناگون تعزيه به علاقه مندان و خوانندگان مي دهد. همايوني، مطالعات بعدي خود را از سال تاكنون 68 بر چاپ اول كتاب افزوده و اين كتاب قرار است همزمان با نمايشگاه بين المللي كتاب از سوي انتشارات نويد شيراز به چاپ برسد. * از يدالله موقن، نويسنده و مترجم معاصر چندين اثر روانه بازار كتاب خواهدشد: نخست مجموعه مقالاتي زيرعنوان زبان، انديشه، فرهنگ كه حاصل نوشته ها و ترجمه هاي موقن درباره فلسفه، زبان، انديشه، زيبايي شناسي، اسطوره، مردم شناسي، جامعه شناسي و... است. كتاب از جستارهاي فلسفه زبان و تاثير زبان بر ساخت تفكر و فرهنگ آغاز شده و آنگاه به مباحث زيبايي شناسي ازجمله ساخت حماسه، خصوصيات شكل حماسه، تفاوت آن با فرم تراژدي از ديدگاه هگل، نظر هگل درباره شاهنامه فردوسي، نظر لوكاچ درباره حماسه، رمان و بررسي انديشه اسطوره اي و فرق آن با انديشه علمي ختم مي شود. كتاب نزديك به سيصد و هشتاد صفحه است. اين كتاب توسط انتشارات هرمس روانه بازار دومين نشرخواهدشد كتاب از همين نويسنده و مترجم، برگردان جلد دوم از مجموعه چهارجلدي فلسفه صورتهاي نمادين نوشته ارنست كاسيرر فيلسوف نوكانتي آلماني است. كتاب درواقع در سه جلد در زمان حيات كاسيرر به چاپ رسيد كه بعدها، مجموعه مقالات و نوشته هايي در همين باره در ميان نوشته هاي كاسيرر يافته و به پيوست اين مجموعه قرار داده شد. جلداول كتاب زيرعنوان فلسفه زبان جلد، دوم انديشه اسطوره اي و جلد سوم پديدارشناسي شناخت (فلسفه علم ) است. جلد دوم اين مجموعه كه توسط انتشارات هرمس وارد بازار كتابخواهد شد، درباره ساختار انديشه اسطوره اي و درواقع جهان بيني اقوام چيني، ايراني، مصري، يهودي، اقوام ابتدايي و يونانيان است. به نظر كاسيرر انديشه چيني فقط در جهان ثبات و پايداري مي بيند و چيزي به عنوان دگرگوني نمي شناسد و اما برعكس انديشه هندي فقط دگرگوني مي بيند و انديشه يوناني به دنبال اين است كه دريابد آن تغييراتي كه در جهان صورت مي گيرد، برطبق چه قوانين ثابتي است. اين كتاب، به بحث مفصلي درباره ديدگاه ايرانيان راجع به روح، زمان، جهان و... پرداخته است. كتاب ديگري از همين نويسنده، زير عنوان عقلانيت و آزادي مجموعه مقالاتي است از ماكس وبر، تالكوت پارسونز، شولوختر و ديگر جامعه شناسان بزرگ درباره جامعه شناسي سلطه، جامعه شناسي حقوق تشيع، تسنن، يهوديت و چيني... توسط انتشارات هرمس زير چاپ است. * كتاب حكمت خسرواني نوشته استاد هاشم رضي نويسنده، پژوهشگر و مترجم پهنه فرهنگ و تمدن ايراني - اسلامي توسط انتشارات نگاه سبز روانه بازار نشر خواهدشد. استاد رضي در اين كتاب به بازيابي سنت اسلامي - ايراني دست يازيده و با بررسي و ژرف پژوهي در نوشته ها و انديشه هاي فيلسوفان و حكماي اسلامي نظير ابن سينا، سهروردي، ميرداماد، ملاصدرا، ملامحسن فيض كاشاني، عين القضاه، حافظ و... به اين مهم پرداخته است. نويسنده بر اين باور است كه پس از آمدن اسلام به سرزمين ايران و گرويدن ايرانيان به اسلام، زمينه هاي شكوفايي و باروري بسياري از انديشه هاي علمي و حكمي نهفته در جامعه ايران فراهم آمد و اسلام درواقع به اين روند شدت بخشيد. * احمد نراقي كه ترجمه كتاب عقل و اعتقاد ديني وي براي دومين بار از سوي نشر طرح نو روانه بازار شده است، به زودي نخستين تاليف خود در حوزه كلام اسلامي را از سوي همين ناشر روانه بازار نشر خواهد ساخت. اين اثر رساله دين شناخت نام دارد و در آن موءلف مي كوشد تا تبيين دقيقي از مسائل ديني در حوزه هاي مختلف به عمل آورد. در رساله دين شناخت خواننده درمي يابد كه چه موضوعي از دين به چه حوزه اي از آن تعلق دارد و به درستي معين مي شود كه هر كدام از مباحث اخلاقي، فقهي، كلامي و... كه در جامعه امروزي ايران رواج و رونق فراواني دارد، بايد در چه حيطه اي طرح و بحث گردد.