Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780124-44330S6

Date of Document: 1999-04-13

نو آوران دهان شوي ضدپوسيدگي دندان پژوهشگران انگليسي يك نوع ماده دهان شوي تهيه كرده اند كه از حمله باكتريها به دندان ها جلوگيري پس مي كند از استفاده از اين دهان شوي دندانها به مدت 3 ماه از حمله باكتريها در امان هستند بنابراين حتي اگر هر 3 ماه يكبار از آن استفاده شود. دندانها هيچگاه دچار پوسيدگي نخواهند شد. باكتريهاي استرپتوكوكوس شايع ترين باكتريهايي هستند كه به دندانها حمله مي كنند و پس از قرار گرفتن روي دندانها ملكولهاي قند را مي شكنند و اسيد توليد مي كنند. اين اسيدها موجب ايجاد حفره روي دندانها و در نهايت، پوسيدگي آنها مي شود. اتصال اين باكتريها به دندان از طريق يك پروتئين صورت مي گيرد و دانشمندان با بررسي ساختمان مولكولي اين پروتئين دهان شوي پي - را 1025 ساخته اند كه با قرارگرفتن روي سطح دندانها، اجازه نمي دهد باكتريها به دندانها متصل شوند و اسيدسازي را آغاز كنند. آزمايش اين دهان شوي روي داوطلبان موفقيت آميز بوده است و احتمالا پي - به 1025 زودي در اختيار دندانپزشكان قرار خواهد گرفت.