Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780123-44318S2

Date of Document: 1999-04-12

انجمن صنفي روزنامه نگاران با توقيف صدور بيانيه اي اعلام كرد: روزنامه زن وجاهت قانوني ندارد گروه اجتماعي: انجمن صنفي روزنامه نگاران با صدور بيانيه اي اعلام كرد توقيف روزنامه زن فاقد وجاهت قانوني است و تاكنون نيز از جانب دست اندركاران مربوطه توضيح قانوني و قابل پذيرش ارائه نشده است. در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به تعطيلي روزنامه زن و سخنان آيت الله يزدي در نماز جمعه آمده است: - 1 توقيف نشريات ولو كوتاه مدت موجب اختلال در ايفاي شايسته وظايف روزنامه نگاري مي شود و امنيت شغلي و رواني اين گروه را دچار اختلال مي كند. توقيف نشريات در قانون مطبوعات صرفا به مواردي ويژه محدود مي شود، كه به نظر مي رسد حتي در آن موارد هم مجريان قانوني بايد جانب احتياط را رعايت كنند، اين امر در شرايطي است كه توقيف كاملا مطابق با قانون باشد، در حالي كه در مورد اخير، فاقد وجاهت قانوني است و تاكنون نيز از جانب دست اندركاران مربوط، توضيح قانوني و قابل پذيرش ارائه نشده است. - 2 لحن و شيوه برخورد با مطبوعات به ويژه در نماز جمعه تهران از طرف رياست محترم قوه قضائيه، به طور طبيعي موجبات ناراحتي جامعه مطبوعاتي را فراهم مي كند و همين امر زمينه هاي دور شدن طرفين را از يكديگر ايجاد مي كند. به همين دليل همچنان كه در نامه سال گذشته اين انجمن خطاب به رياست محترم قوه قضائيه نوشتيم ضرورت دارد كه طرفين خارج از فضاي عصبانيت و در محيطي آرام به گفتگو نشسته و نسبت به مسايل في مابين اتخاذ تصميم نمايند. متاسفانه تاكنون رياست محترم قوه قضائيه به درخواست انجمن براي ديدار و مذاكره با ايشان پاسخ مثبت نداده اند. - 3 همكاران مطبوعاتي به ويژه مديران محترم مسئول مي بايد شرايط حساس كنوني را مد نظر داشته و اساس رفتار مطبوعاتي را بر رعايت موازين قانوني و هنجارهاي ديني و اجتماعي قرار دهند تا بهانه اي به دست مخالفان مطبوعات ندهند. - 4 انجمن صنفي روزنامه نگاران ضمن ابراز تاسف مجدد خود از وضعيت پيش آمده براي بخشي از همكاران خود اعلام مي كند كه براي آن گروه از اعضاي انجمن كه در واقعه پيش آمده دچار مشكل شغلي شده اند، در آينده نزديك و پس از مشورت با خودشان تلاشهايي را براي رفع مشكل شغلي و مسائل معيشتي شان بعمل خواهد آورد.