Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780122-44311S5

Date of Document: 1999-04-11

ساخت هزار واحد مسكوني بدون فضاي آموزشي در شهر قدس گروه شهري: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران ديروز اعلام كرد: به رغم هشدارهاي اين اداره كل، يك هزار واحد مسكوني بدون فضاي آموزشي در شهر قدس در حال ساخت است. براساس اين اعلام تعاوني هاي مسكن شماره 22 نيروي انتظامي، نيروي هوايي ارتش و سپاه در شهر قدس در حال ساخت مسكن براي كاركنان خود هستند. اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران افزود: چنانچه تعاونيهاي مذكور اقدام به ساخت فضاي آموزشي نكنند، اين منطقه براي سال آينده تحصيلي بار ديگر با كمبود شديد فضاي آموزشي مواجه خواهند شد. اين اداره كل دي ماه سال 77 هشدار داده بود كه ساخت و ساز بي رويه در حاشيه شهر تهران و احداث شهرك و مجتمع هاي مسكوني در ديگر شهرستانهاي اين استان، خطر چند نوبته شدن مدارس را به دنبال خواهد داشت. براساس مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها، سازندگان شهركها و مجتمع هاي مسكوني موظفند براي رعايت حال شهروندان در اين اماكن، فضاهاي آموزشي، خدماتي و بهداشتي را در نظر بگيرند.