Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780122-44305S2

Date of Document: 1999-04-11

مردان يا زنان،؟ كداميك آياجنسيت در سلامت افراد تاءثير دارد در هر سني از لحظه تولد تا 85 سالگي و پيري مردان بيشتر از زنان در معرض مرگ و مير قرار دارند. تك تك علتهاي مرگ و مير بين دو جنس بسيار متنوع است و اين تفاوتها در مواردي همچون تصادف با اتومبيل، آدمكشي، بيماريهاي كبد، بيماريهاي قلبي و ريه اي، سرطان ريه و خودكشي، بسيار بيشتر است. به رغم كاهش مرگ و مير در زنان، آنها خيلي بيشتر در معرض بيماري هستند و سلامت عمومي آنها ضعيف تر است به عنوان مثال ميزان ابتلا به بيماريهايي همچون ديابت، ناراحتيهاي خوني، مشكلات معده اي روده اي، يا رماتيسم مفاصل در زنان بيشتر است. معمولا خانمها بيشتر از دكتر رفتن صحبت مي كنند و از داروهاي بيشتري نيز استفاده مي كنند. همچنين گزارش شده كه در امريكا دوسوم از تمام عمل هاي جراحي انجام شده، بر روي زنان صورت گرفته است. در سالهاي اخير اگر چه، متوسط مرگ و مير زنان كاهش داشته، اما به عنوان مثال ميزان مرگ ناشي از بيماريهاي عروقي در ميان مردان طي 30 سال گذشته كاهش چشمگيري داشته، ولي در زنان همچنان ثابت مانده است. با وجود اينكه بسياري از مشكلات پزشكي مثل برداشتن رحم و سرطان پستان مخصوص زنان است، ولي بسياري از تحقيقات پزشكي و بهداشتي بر مردان تمركز بنابر مي كند اين، روشن است كه نياز بيشتري به تحقيق بر روي سلامت و مشكلات خاص زنان وجود دارد. اما علل احتمالي تفاوت در مرگ و مير و بيماري بين مردان و زنان؟ چيست و چرا مرگ و مير، همواره در حال افزايش است. پاسخهائي توسط متخصصين روان شناس و بيولوژي براي اين پرسشها ارائه شده است. بيولوژيستها احتمال دارد بگويند كه برخي سازوكارها در زنان وجود دارد كه آنها را از بيماريهاي خطرناك محافظت مي كند. به عنوان مثال، هورمون زنانگي استروژن امكان دارد باعث جلوگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي باشد و علتهاي گوناگوني نيز براي اين عقيده وجود دارد، اول اينكه در زنان يائسه و در آنها كه تخمدانهايشان برداشته شده و در همه دو گروه نيز استروژن خيلي كمي وجود دارد، ميزان ابتلا به بيماريهاي قلبي - عروقي زياد است. همچنين معالجه به واسطه جبران ميزان هورمون، نرخ مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي - عروقي را كاهش مي دهد. با مراجعه به نظريات روان شناسان متوجه مي شويم كه زنان كمتر از شخصيت نوع A برخوردار هستند (شخصيت نوع A اشاره به آن دسته از مردماني دارد كه بسيار كمال گرا هستند و مي خواهند هميشه پيروز و برتر تحمل باشند انتظار و بردباري را ندارند و بسيار برونگرا و هيجاني برخورد مي كنند ) و همچنين نسبت به مردان كمتر خشونت نشان مي دهند. برخي محققين عقيده دارند كه شخصيت نوع A برنقش سنتي جنس نر كه منطبق است كه هر كسب پيشرفت، برتري، رقابت، كمك نگرفتن از ديگران، نياز شديد بر كنترل ديگران و تمايل به عصباني شدن و بروز پرخاشگري به هنگام ناكامي تاكيد دارد. اين پژوهشگران نتيجه مي گيرند كه اين خصوصيات با برخي بيماريهاي عروقي و قلبي و ديگر خطرات مربوط به فشار خون ارتباط دارند. به خوبي مي دانيم كه در اوايل قرن بيستم اكثر مرگ وميرها، به دليل شيوع امراض مسري و آلودگيها بود ولي امروزه بيشتر مرگها در نتيجه بيماريهاي متاثر از شيوه زندگي است. بدين معني كه متفاوت بودن سبك زندگي در دو جنس مي تواند علت تفاوت و اختلاف در ميزان مرگ و مير آنها باشد. در جوامع مختلف، خصوصا پيشرفته و غربي، مردان نسبت به زنان بيشتر سيگار و الكل مصرف مي كنند. شايد به همين علت است كه ميزان شيوع امراض مختلفي مثل سرطان ريه و امراض قلبي - عروقي در زنان افزايش پيدا كرده است. و در نتيجه برخي از مشخصات شخصيت نوع A را كسب كرده اند، چرا كه زنان امروزه بسياري از روشها و سبكهاي زندگي مردان را در زندگي شغلي و حرفه اي بكار مي گيرند. نكته مهم ديگر در توجيه طول عمر بيشتر زنان نسبت به مردان را مي توان در حساسيت و تاكيد آنها بر حفظ و مراقبت از سلامتي جستجو كرد، آنها خيلي بيش از مردان به پزشك مراجعه مي كنند و بيشتر به سلامت و بهداشت خود توجه دارند. مردان در مواجهه با مسائل و گرفتاريهاي شغلي و حرفه اي، بيشتر انرژي فيزيكي و رواني خود را صرف حل و برخورد با انواع مشكلات مي كنند، براي آنها رسيدن به اهداف حرفه اي و شغلي بسيار مهمتر از مسايل به ظاهر كم اهميت بهداشتي عصبانيت است و نگراني و برخوردهاي اجتماعي پرتنش همگي، موجب بالا رفتن فشار خون مي شود، عجله و شتاب، پرخاشگري، تلاش براي كسب موفقيت كامل و درست انجام دادن امور و رفتارهاي هيجاني و برانگيخته از خصوصيات شخصيتي مرداني است كه داراي تيپ A هستند آنها نمي توانند در صف منتظر بمانند، در بازيها هدفشان صرفا پيروزي و برنده شدن است، حتي اگر حريفشان كودك تند باشد و سريع صحبت مي كنند، از حركات سرودست و اشارات هنگام صحبت كردن زياد استفاده مي كنند; با انگشتان آرام ضربه مي زنند و سريع پلك مي زنند. تحقيقات نشان داده است كه اين افراد، دوبرابر بقيه افراد، دچار بيماريهاي قلبي مي شوند. منبع: Davidson- برگردان: بهمن ابراهيمي