Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780121-44298S8

Date of Document: 1999-04-10

ستونهاي مرگبار... * تنها سرنشين اتومبيل كه از كمربند ايمني استفاده كرده بود به سختي صدمه ديد، اما زنده ماند از ميان سه عنصر تشكيل دهنده ترافيك يعني انسان، راه و وسيله نقليه، انسان مهمترين عامل در اين مثلث است. بيش از هفتاد درصد تصادفات رانندگي ناشي از خطاي انساني است و بقيه عوامل مربوط به شرايط راه و وضعيت فني وسيله نقليه است. همچنين گزارشهاي پليس نشان مي دهد كه بيشتر مرگ و مير تصادفهاي رانندگي در سرعتهاي بالاي 50 كيلومتر در ساعت رخ مي دهد و استفاده از كمربند ايمني به ميزان بسيار زيادي مي تواند شدت جراحات را كاهش دهد. گرچه كمربند ايمني از وقوع تصادف جلوگيري نمي كند اما از ضربه مغزي كه سببساز شمار زيادي از مرگ هاي ناشي از برخورد سر به شيشه جلو اتومبيل است، پيشگيري مي كند. در گزارش زير كه مربوط به مرگ پرنسس ديانا در اثر سانحه اتومبيل است به علل وقوع تصادف توجه شده است. در اين گزارش به سرعت غيرمجاز، عدم استفاده سرنشينان از كمربند ايمني، بالا بودن ميزان الكل خون راننده كه مربوط به عامل انساني است اشاره شده و بررسي نيز درخصوص ستونهايي كه اتومبيل با آنها برخورد كرده است، صورت گرفته است. گزارش معتقد است چنانچه حفاظهاي ايمني ( گاردريل ) در كنار ستونهاي بتوني پل نصب شده بود، احتمالا شدت تصادف كمتر شده و امكان زنده ماندن سرنشينان اتومبيل وجود مي داشت. خواندن اين گزارش را به دست اندركاران ايمني راهها، مهندسان و طراحان راهها و پلها توصيه مي كنيم. گزارشهاي رسانه هاي گروهي در مورد علت سانحه اتومبيل كه در 31 اوت 1997 منجر به مرگ پرنسس ديانا و همراهانش در پاريس شد، تنها مبتني بر نقش احتمالي خبرنگاران، سرعت زياد اتومبيل سانحه ديده، امكان مست بودن راننده و عدم استفاده سرنشينان اتومبيل از كمربند ايمني بودند. اما علت ديگري كه ناديده انگاشته شد ستون هاي بتن آرمه واقع در تونل L de Almaش Pont مي باشد كه در مقابل برخورد مرسدس بنز با يكي از آنها، كاملا بدون حفاظ بودند. برخي از كارشناسان ايمني راه معتقدند كه در صورت مجهز بودن ستون به وسائل مدرن ايمني راه، اين سانحه به وجود نمي آمد. عكسهاي مربوط به اتومبيل سانحه ديده نشان مي دهد كه اتومبيل از جلو به شدت با ستون برخورد كرده و در اثر ضربه وارده، موتوراتومبيل به داخل كابين مسافران فشرده شده و سرنشينان مرسدس را در معرض فشارهاي كاهش سرعت زيادي قرارداده سرعت سنج است از كار افتاده ماشين، سرعت 196 كيلومتر در ساعت را نشان مي دهد كه ظاهرا سرعت اتومبيل در هنگام برخورد با ستون بوده است. طبق برخي از گزارشها، ميزان الكل خون راننده، دوبرابر بيشتر از ميزان حد مجاز الكل در فرانسه مي باشد. تصادف زماني كه اتومبيل به منظور فرار از تعدادي عكاس و خبرنگار موتورسوار، با سرعت زياد حركت مي كرد، اتفاق افتاد. ريچارد رتينگ، كارشناس امريكايي eموسسه بيمه، در بخش ايمني راهها، طراحي تونل پاريس و ستونهاي واقع در آن را، چيزي شبيه جنايت خوانده و عقيده دارد طبق استانداردهاي ايمني راه كه 35 سال پيش در امريكا تعيين شده است كاملا غيرقابل قبول است. به اعتقاد رتينگ، اگر اتومبيل به جاي برخورد با ستون فرانسوي بدون حفاظ، با حصار مياني استاندارد امريكاي شمالي برخورد مي كرد، احتمال زنده بودن پرنسس ديانا وجود داشت. پرنسس ديانا چند ساعت بعداز سانحه زنده بود، امابه علت صدمات زياد وارده به قسمت سينه، كه احتمالا از صدمات آغازين تصادف ناشي مي شد، براثر ايست قلبي جان سپرد. كاتلين هوفمن عضو گروه ديگري كه درخصوص ايمني راه ها در امريكا كار مي كند، خاطرنشان مي سازد، هيچ وسيله اي قادر نيست كه ايمني تصادفات در اثر سرعت بالا را تامين كند. بخصوص در مورد اشخاصي كه از كمربند ايمني استفاده نمي كنند. اما مواردي وجود دارد كه افراد در تصادفات خيلي خطرناك جان سالم بدر مي برند. محافظ پرنسس ديانا، تنها سرنشين اتومبيل، كه از كمربند ايمني استفاده كرده بود، به سختي صدمه ديد، اما زنده ماند. كن اپيلا كارشناس هيات تحقيق حمل و نقل امريكا در بخش ايمني راهها توضيح مي دهد كه شيوه كار در امريكا به اين صورت است كه هر ستون داخل حفاظ ممتدي ساخته مي شود. طراحي حفاظ ستون به گونه اي است كه خودروهاي منحرف شده را به مسير اصلي هدايت به مي كند اعتقاد كن حادثه مرگ پرنسس ديانا، تراژدي قابل اجتنابي بود. حصارهاي امريكايي نيوجرسي، حصارهاي بتني - پروفيلي هستند كه قطر آنها از پائين به طرف بالا به تدريج باريك مي شود. اين حصارها به طور وسيعي به عنوان حصارهاي استاندارد، در ايالات امريكا استفاده مي شود. حصارهاي نيوجرسي اغلب در اطراف بناهاي مياني مثل ستونهاي پل، دكل دروازه اي فلزي و تيرهاي برق نصب مي شوند و در تصادفهاي رودرروي اتومبيلها، از له شدن اتومبيل به شدتي كه براي مرسدس بنز پرنسس ديانا اتفاق افتاد، جلوگيري مي كنند. باوجود تاكيد كارشناسان ايمني راه بر لزوم ساخت وسايل ايمني در راه ها براي حفاظت خودروها در برخورد رودررو با اجسام سختي مثل ستونهاي پاريس، هنوز هم ستونهاي بدون حفاظ فرانسه باعث وقوع تصادفات وحشتناكي مي شوند. فرانسه يكي از كشورهايي است كه بيشتر گزارشهاي مربوط به عدم ايمني راهها در اروپا را به خود اختصاص داده است. ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در هر /اتومبيل كيلومتر در فرانسه، تقريبا دوبرابر امريكاست. پائين ترين ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در انگلستان و با نوسانات مشابهي در امريكا انگلستان مي باشد نيز همانند ايالات متحده اهميت زيادي براي وسايل ايمني راهها قائل شده است. بيشترين ميزان مرگ ومير فوق در كشورهاي اسپانيا، بلژيك و فرانسه مي باشد. ترجمه: س. زماني نژاد منبع: ways High World