Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780121-44294S9

Date of Document: 1999-04-10

روي پيشخوان كتابفروشي ها سايه هاي آفرينش (ماده تاريك و ساختار عالم ) نويسندگان: مايكل ريوردان، ديويدن. /شران برگردان: احمدعلي صادق /وزيري ناشر: انتشارات /رسا چاپ اول، اسفند / 1377 1650 /تومان 390 صفحه. اين كتاب درباره ماده گمشده و شكلي است كه مي تواند داشته باشد و به جستجوي اين بخش بزرگ از عالم مي پردازد، ديدگاه كتاب تشريح بنيان ساختار اطراف ماست: كهكشانها و تهيگاههاي مياني آنها، ستاره ها، سياره ها، عناصر شيميايي، اتمها، هسته ها، الكترونها و كورك ها و غيره. كتاب سايه هاي آفرينش سومين كتاب از مجموعه علوم كيهاني است كه نشر رسا منتشر مي كند، پيش از اين، از اين ناشر كتابهاي عالم انيشتن و عالم استيون هاو كينگ با ترجمه رضا سندگل ترجمه شده بود. همچنين مجموعه اي خواندني درباره علوم; حاوي 5 جلد علوم براي نوجوانان نيز از همين ناشر چاپ شده است. نسترن هاي صورتي (مجموعه داستان ) نويسنده: رضا /جولايي ناشر: نشر مركز چاپ اول، اسفند 1377 200 صفحه قطع /رقعي 850 تومان از جولايي كه در مراسم معرفي برگزيدگان 20 سال ادبيات داستاني نيز به خاطر مجموعه داستان جامه به خوناب جزو معرفي شدگان و برندگان بود، تاكنون و با حساب مجموعه حاضر، چهار مجموعه داستان به چاپ رسيده است كه دو ديگرآن، تالار طربخانه و حكايت سلسله پشت كمانان بود. وي همچنين رماني با عنوان سوءقصد به ذات همايوني و داستانهاي بلند جاودانگان و شب ظلماني يلدا و حديث در كشان را نيز در كارنامه ادبي خود دارد. فضاي داستانهاي نسترن هاي صورتي نيز به مانند ديگر آثار جولايي حال و هوايي قاجاري دارند و يادآور آن دوران اما است اگر اندكي دقيق شويم، تصويري از حيات فردي و اجتماعي و مناسبات ميان اشخاص به چشم مي خورد كه منحصر به آن دوران نيست. قصه ها گرچه در ظاهر از سياست و تاريخ متاثرند، در واقع تمهيدي هستند براي بازنماياندن دغدغه هاي اصلي بشري. قهرمانان داستان تنها اشراف و شاهزادگان قاجاري نيستند، قشرهاي ديگري نيز حضور دارند و حكايت آنچه را در دو سه دوره تاريخي برآنان مي رفته، هاله اي پيرامون اين دوره ها كنار مي زند. گويي تصوير اشرافيت رو به انقراض، از ديد روانشناسي تاريخي و چهره طبقه متوسط از نگاه روانكاوي فردي ترسيم شده در است اين مجموعه داستانهاي شاهزاده آبي تقاص، مونس و مردخاي مزدور دره، پريان سرود بي بي هور، تاريكي كشيك، شبانه، نسترن هاي صورتي و سرود ارمياء آمده است. فصلنامه مطالعات راهبردي شماره اول فصلنامه مطالعات راهبردي ويژه توسعه در جمهوري اسلامي ايران در 296 صفحه و به ارزش 6000 ريال با تاريخ انتشار پاييز 1377 از سوي پژوهشكده مطالعات راهبردي به بازار نشر عرضه شد. در اين فصلنامه با مطالبي از قبيل: نقد نظريه هاي غرب محور در توسعه سياسي، توسعه و تعادل; آسيبشناسي اجراي قانون شوراهاي اسلامي، موانع فرهنگي توسعه در ايران، توسعه و منازعات قومي و همچنين طبقه متوسط جديد و نوسازي اقتصادي - اجتماعي در ايران روبه رو مي شويم. همچنين نقد و بررسي برنامه توسعه در دوران پهلوي، اقليتها - ملي گراها و برخوردهاي سياسي، بحرانهاي توسعه سياسي و شوراهاي محلي در رهگذر و نفي اثبات، از ديگر مطالب اين شماره از فصلنامه پژوهشكده مطالعات راهبردي است. در جستجوي زمان از دست رفته: گريخته نويسنده: مارسل /پروست مترجم: مهدي /سحابي ناشر: نشر /مركز چاپ اول 354 /اسفند 1377 صفحه قطع رقعي /كالينگورباروكش 1850 تومان. با انتشار گريخته كه مجلد ماقبل آخر در جستجوي زمان از دست رفته است، تنها يك جلد ديگر از اين رمان بزرگ و شاخص و منتخب قرن بيستم باقي مانده است كه به نظر مي رسد تا پايان سال بعد منتشر شود و به انتظار خوانندگان پس از يازده سال پايان دهد. در پي اسير كه كتاب آلبرتين، كتاب عشق و حسادت بود، مجلد حاضر كتاب مرگ و فراموشي است، شرح واپسين لرزه هاي ويرانگر زمان پيش از توصيف آوارهاي نهايي اش در زمان بازيافته و پيش از پيروزي پاياني انسان آفريننده. گريخته، همچنين كتابي است كه از همه مجلدات ديگر اين رمان هشت جلدي، بالبداهه تر است، هرچند كه حاوي كاونده ترين و نافذترين صفحاتي است كه شايد در همه ادبيات جهان درباره برخي از دوردست ترين و ژرف ترين زاويه هاي روان بشري نوشته شده است، همچنان كه پروست درباره كتاب حاضر گفته است: به گمانم بهترين صفحاتي كه نوشته ام و... شناخت علوم (مجموعه 6 كتاب ) (ويژه نوجوانان ) نويسنده: چارلز /ويندريچ مترجمان: محمود حقي، محمدجعفر اكبرزاده /خويي ناشر: انتشارات رسا چاپ /دوم 1377 قيمت مجموعه 6 جلدي 3500 تومان قطع رقعي با تصاوير. از لوازمات توسعه علمي در هر كشوري بسترسازي و نيز آماده كردن و پرورش اذهان مستعد و تيزهوش براي درك صحيح تر و مناسبتري از علوم است، تكيه صرف بر كتابهاي درسي شايد نوجوانان و كودكاني با نمرات بالا بيافريند، اما قطعا عالم و دانشمند و محقق پرورش نخواهد داد. عالم و محقق هنگامي مي تواند در جامعه اي بروز و ظهور يابد كه، مسئولان و متوليان فرهنگي بسترهاي لازم براي اين كار را فراهم كنند. ازجمله چنين زمينه سازيها، انتشار كتابهايي در جوار و در تناسب با كتابهاي درسي است. مجموعه شناخت علوم با توجه به چنين بستري نوشته شده و عمده مباحث آن درباره علوم زيست شناسي، فيزيك، شيمي، رياضي و.. ديگر علوم محض است. نويسنده ضمن معرفي فرمولهاي اين مباحث به زباني ساده، موارد كاربرد آنها را در زندگي روزمره در برمي شمرد مجموعه حاضر، بسياري از مباحث مختلف علوم به زباني ساده و همراه با آزمايشها و تصاوير گويا به صورت فرايندي پژوهشي و جذاب براي نوجوانان و جوانان مطرح شده است. چرا انسانها شورش مي كنند /تدرابرت گر ترجمه: علي /مرشدي زاد ناشر: پژوهشكده مطالعات /راهبردي چاپ /اول 1377 سه هزار /نسخه 534 صفحه وزيري جدول /نمودار با جلد شميز 18000 ريال با جلد كالينگور 23000 ريال. اين كتاب، با رويكردي روان شناسانه به مبحث خشونت جمعي و سياسي، مي كوشد تا علل بروز خشونتها را تبيين كند. نويسنده، خشونت سياسي را به عنوان تمامي حملات فراگيري كه در درون يك جامعه سياسي، عليه رژيم سياسي، بازيگران آن - شامل گروههاي سياسي رقيب و صاحبان قدرت - سياستهاي آن انجام گيرد، تعريف مي كند. نظريه انقلاب گر رامكمل نظريه ديويس دانسته اند. ديويس با ديدگاه اقتصادي محض، محروميت نسبي را عامل بروز انقلابها معرفي مي كند، ولي گر، گامي به پيش نهاده و انتظارات فزاينده انسانها را - حتي در وضعيت فقدان محروميت واقعي - عاملي در بروز خشونتها مي شناسد و بدين گونه نظريه وي، وارد حوزه روان شناسي اجتماعي مي شود.