Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780121-44292S7

Date of Document: 1999-04-10

الف - ش از اصفهان: من يك دانش آموز كلاس سوم دبيرستان هستم. براي ورود به دانشگاه بايد يك نظام و ضابطه ثابت و پايدار وجود داشته باشد تا ما بتوانيم از بدو ورود دبيرستان، براي آن برنامه ريزي كنيم. نه اينكه مرتب قوانين تغيير كنند. نظام جديد آموزشي، طرحي بود كه روي چندين نسل از دانش آموزان امتحان كردند و در واقع آنها را قرباني كردند تا اينكه حالا دارند به نامناسب بودن آن پي مي برند. ر - دليري از قوچان: مي خواستم بپرسم نتايج كميته تحقيق قتل نويسندگان به كجا رسيده؟ است شايد هم اين مورد مانند موارد ديگر به ورطه فراموشي سپرده شده و خواهد شد. آنچه در اين ميان دردناك است تنها و تنها مظلوميت و خون پاك اين نويسندگان است كه قرباني تعصب كور آن گروه خشن شدند كه هنوز نمي توانند باور كنند كه ديگر سفره اي برايشان پهن نيست كه كنارش بنشينند و شادخواري كنند. علي مهرابي از تهران: ما مردم ايران به آقاي خاتمي راي داديم و همواره از ديدگاههاي منطقي ايشان و دولت خدمتگزار حمايت مي كنيم و همگي به خوبي مي دانيم ادعاهاي مخالفان دولت آقاي خاتمي پوچ و بي اساس مي باشد. عليپور از تهران: آنهايي كه فكر مي كنند با تهديد روزنامه هاي دوم خردادي خوانندگان روزنامه هاي... زيادتر مي شود سخت در اشتباهند چون وقتي مردم روزنامه اي كه براي آنها مي نويسد را شناختند ديگر غيرممكن است به روزنامه هايي روي آورند كه با آنها بيگانه اند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /9395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.