Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780121-44291S1

Date of Document: 1999-04-10

به دور از كلام زدگي گفت وگوبابهرام به عظيم پور، مناسبت اجراي نمايش حشمت o در بروشور نوشته شده، نمايش حشمت قبلا اجرا شده، چرا همان موقع اجراي عمومي نداشته؟ است * حشمت در تير 1373 به مدت سه شب در تالار مولوي تهران به صحنه رفت، اما در آن زمان به علت فضاي بسته عرصه نمايش، اجازه اجراي عمومي پيدا نكرد. مسئولان وقت از نمايش 27 مورد ايراد گرفتند. باور نمي كنيد حتي اصرار داشتند تا ما موضوع و تم نمايش را هم تغيير بدهيم. چيزي كه امكان نداشت. o يعني چطور تم و موضوع را تغيير؟ بدهيد * تم نمايش حشمت بر بحران هويت استوار شده و فاقد موضوع داستاني يا مشكل كلاسيك نمايشي است. حشمت برشهايي يا تصويرهايي از زندگي يك فرد است. يك فرد تنهاي بحران زده كه ما با خلوت خصوصي او روبه رو مي شويم فردي كه نمي داند كيست يا؟ چيست اهل كجاست و چه عقيده اي دارد. چه بايد بپوشد، يا چه بنوشد و غيره. حشمت يك فرد و شخصيتي است كه عليرغم مرد بودنش، تظاهرات زنانه دارد و به نوعي دچار بيماري دوجنسيتي درواقع است اين بيماري محمل مناسبي براي انتقال مفهوم بحران هويت تلقي مي شود. غير از اين كه موضوع و شكل غيرتكراري و تازه اي هم به كار مي دهد. يكي از ايرادهاي مسئولان وقت ارشاد اين بود كه اين فرد دوجنسيتي نباشد. خب اين يعني بنياد نمايش ما را تغيير دادن و موضوع آن را از بين بردن. o آيا حشمت يك فرد خاص با رفتارهاي ويژه است يا مشخصه هاي عام تري هم؟ دارد * تلاش ما بر اين بوده تا با حفظ ويژگيهاي فردي شخصيت، اشاره ها و تاكيدهايي بر بحران هويت به عنوان يك بيماري اجتماعي داشته باشيم. بخشي از نسلي كه تحت دگرگوني ها و فشارهاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي تعادل خود را از دست داده گاه به راست مي زند، گاه به چپ مي رود. گاه عرفان شرق او را سحر مي كند، گاه جاذبه غرب او را قلقلك مي دهد. عدم تعادلي كه نتيجه آن غالبا ابتذال و نه اين و نه آن است. نسلي كه در ايجاد ارتباط با دنياي خارج از خود مشكل دارد مسئوليت اين عدم ارتباط و بحران ها چندان هم به عهده خود او نيست. شايد به دليل همين بي گناهي است كه شخصيت حشمت با همه بيماري و تنهايي، شيرين و سمپاتيك از كار درآمده است. o آيا در اين اجرا نسبت به سال 73 تغييري داده شده؟ است * بله. باتوجه به تغييرات ايجاد شده در سطح و عمق سليقه هاي فرهنگي نظام و باتوجه به هواي تازه اي كه در تئاتر كشور جريان يافته، طبيعي است كه كارها نياز به يك نگاه و برداشت تازه داشته باشد. خود من با اجازه دوست عزيز و همراه محمد چرم شير كه نويسنده اثر هستند مرتكب بازنويسي شدم. البته بايد به نقش آتيلا پسياني تاكيد ويژه داشته باشم چون متن اوليه اين نمايش از خلال تمرينات و بدون نوشته قبلي شكل گرفت. يعني ما به عنوان يك تجربه جديد هر روز بعد از جلسات تمرين بر مبناي پيشرفت تمرينات به نوشتن متن مي پرداختيم و طبيعي است كه نقش آتيلا به عنوان يك بازيگر حرفه اي با حضور ذهن خوب و روحيه نو جو و تجربي به مفهوم فني كلمه بسيار قابل توجه است. بعد از بازنويسي متن هم بسياري از ايده ها و ظرافت هاي اجرا حاصل حضور آتيلا است. o با عنوان نمايش بي كلام انتظار، يك اجراي پانتوميم به ذهن مي آيد آيا حشمت يك نمايش ميم؟ است * نمي دانم چرا بشر فكر مي كند كار بي كلام بايد پانتوميم يا حركات موزون - همان رقص سابق - باشد. در نمايش حشمت تلاش بر اين بوده تا به طور طبيعي نياز به كار بردن كلمه از جانب تماشاگر احساس نشود. و درواقع شكل عمل صحنه به نحوي پيش برود تا بازيگر مجبور نباشد با حركات بدني و رفتارهاي غلوآميز مطلبي را برساند. o دليل خاصي بر عدم كاربرد كلام؟ داشتيد * خود نمايش به ما ديكته كرد. يعني اين فرد در قالب اين نمايش نيازي به گفتار پيدا نمي كند! او ارتباطي با افراد ديگر ندارد. با ارتباط ناقص و پراكنده اي وارد و زندگيش در اشياء پيرامون خلاصه شده است. تمام رفتارهاي حشمت زاييده لحظات و شرايط خاص خود و نيز غريزه ها و هوس هاي گذراي اوست. فكر مي كنم اگر هرجا كه ما احساس مي كرديم لازم است تا او به حرف درآيد، حتما خودش حرف مي زد، ولي گمان ندارم كه تماشاگر هم دچار اين نياز شده باشد. راستش تجربه كاري بي كلام و وسوسه انگيز و جذاب به ويژه است تا حدي فكر مي كنم كلام زدگي گريبان بسياري از نمايش هاي جاري را گرفته است و بسياري از اجراها در حد حرف باقي مي مانند و از ديگر ابزار بياني هنر نمايش حداقل استفاده را مي برند. o كمي هم در مورد گروه تئاتر بازي؟ بگوييد * گروه تئاتر بازي به سرپرستي آتيلا پسياني از سال 1368 تشكيل شده و ظرف 9 سال گذشته 32 نمايش را به صحنه برده است. كاري بسيار گسترده و اعضاي كم نظير گروه تئاتر بازي را تعدادي از فعالان حرفه نمايش ايران تشكيل مي دهند و هدف ما ارائه تئاتري تجربي و مداوم در چارچوب تئاتر ملي و پيوند با زبان جهاني نمايش است. گروه تئاتر بازي در هفدهمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر با سه اثر شركت كرده است. حشمت، تبار خون (آتيلا پسياني ) و موسيو يعني ويلون (حسين عاطفي ).