Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780118-44290S3

Date of Document: 1999-04-07

برنامه مسابقات واليبال نشسته چندجانبه ايران اعلام شد گروه ورزشي: فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان اعلام كرد: مسابقه هاي واليبال نشسته چندجانبه ايران با شركت تيم هاي نصر، فجر، اميد، جوانان ايران و بايرلوركوزن آلمان در روزهاي 19 و 20 فروردين ماه جاري در سالن شهيد افراسيابي مجموعه ورزشي شهيد شيرودي تهران برگزار مي شود. فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولان برنامه ديدارهاي اين رقابت ها را به شرح زير اعلام كرد. /1/78 19پنجشنبه نصر ايران - اميد ايران ساعت 9 جوانان ايران - بايرلوركوزن /10 30ساعت اميد ايران - فجر ايران ساعت 12 اميد ايران - جوانان ايران ساعت 16 فجر ايران - بايرلوركوزن /17 30ساعت نصر ايران - جوانان ايران ساعت 19 /1/78 20جمعه جوانان ايران - فجر ايران ساعت 9 نصر ايران - بايرلوركوزن /10 30ساعت نصر ايران - فجر ايران ساعت 16 اميد ايران - بايرلوركوزن /17 30ساعت تيم بايرلوركوزن آلمان همچنين در يك دوره رقابت هاي واليبال نشسته كه در شهرستان ساري برگزار خواهد شد، شركت مي كند.