Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780118-44288S1

Date of Document: 1999-04-07

تالاب گميشان، نيازمند معرفي جهاني مستعد فعاليتهاي گردشگري و تحقيقاتي * تالاب گميشان ذخيره گاه ژنتيكي باارزش و محيط آبي مطمئن براي گونه هاي پرندگان، آبزيان، گياهان آبي و مرتعي است * تنوع و تراكم پرندگان در تالاب گميشان سير صعودي دارد و از شرايط لازم براي جلب و زمستان گذراني گونه هاي متنوع برخوردار است * مشاهده بيش از 20 گونه ماهي و 100 پرنده از جمله جلوه هاي تماشايي در تالاب گميشان است گروه شهرستانها: تالاب گميشان در استان گلستان كه به علت نزديكي به بخش گميشان از توابع بندر تركمن به اين نام خوانده مي شود در 60 كيلومتري شمال غربي گرگان در ناحيه ساحلي جنوب شرقي درياي خزر واقع شده و بخشي از آن در امتداد مرز بين ايران و تركمنستان در خاك تركمنستان قرار دارد. تالاب گميشان به دليل برخورداري از ويژگيها و امكانات زيست محيطي، موقعيت ويژه و استثنايي آن، شرايط اكولوژيك، ارزشهاي منحصربه فرد و داشتن زمينه هاي خاص براي فعاليتهاي اكوتوريسم ( صنعت گردشگري )،، اقتصادي علمي و تحقيقاتي ازسوي سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك منطقه حفاظت شده شناخته شده و اين شناسايي بايد در شوراي عالي محيط زيست كشور تاييد شود. اهميت و ارزش فوق العاده تالاب گميشان باعث توجه خاص كارشناسان و سازمانهاي بين المللي و سازمان حفاظت محيط زيست كشور به آن شده است وبراي انجام فعاليتهاي مطالعاتي، شناسايي و تحقيقات بيشتر برروي اين تالاب، از محل كنوانسيون رامسر 20 هزار فرانك دراختيار ايران قرار گرفته است. هدف از مطالعه تالاب گميشان كه قرار است توسط كارشناسان محيط زيست جهاني و داخلي انجام گيرد، معرفي و قراردادن آن در رديف يكي ديگر از تالابهاي بين المللي ايران است. براساس تحقيقات هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و كارشناسان حفاظت محيط زيست استان گلستان، مجموعه تالاب گميشان به دليل تنوع زيستي بسيار، وجود گياهان آبزي و كنار آبزي، گسترش گياهان شورپسند به صورت طبيعي و گياهان مرتعي و محيطي، به عنوان ذخيره گاه ژنتيكي باارزشي براي گونه هاي پرندگان، آبزيان و گياهان آبي محسوب مي شود. كارشناسان محيط زيست داخلي و خارجي در پي بازديد و بررسيهاي خود از تالاب گميشان همگي بر اين امر اتفاق نظر داشته اند كه ارزش اين تالاب بيش از آن است كه تصور مي شد و اين تالاب نه تنها مامن موجوداتي مانند پرندگان، آبزيان و گياهان به شمار مي رود بلكه بايد به عنوان مكاني براي تحقيق، پژوهش و انجام فعاليتهاي آموزشي و تفريحي مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد. مهندس اصغر عبدلي استاد دانشكده شيلات و محيط زيست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان درباره موقعيت جغرافيايي تالاب گميشان مي گويد: تالاب گميشان ازجمله محيطهاي آبي است كه تا قبل از سال 1356 روبه خشك شدن بوده و حتي نامي از اين تالاب وسيع و بااهميت در ليست تالابهاي كشور وجود نداشته است، اما بعد از اين سال و تحت تاثير فعاليتهايي كه در درياي خزر صورت گرفته، رفته رفته حيات خود را بازيافته است و امروز بايد آن را به عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين تالابهاي كشور به حساب آورد. مساحت تالاب گميشان نيز تحت تاثير نوسانات آب درياي خزر از 5 هزار تا 30 هزار هكتار متغير است. مهندس حميدرضا رضايي يكي ديگر از محققان تالاب گميشان در مورد تنوع تعداد گونه هاي ماهيان موجود در تالاب مي گويد: بيش از 20 گونه ماهي را مي توان در تالاب گميشان مشاهده كرد و مهمترين آنها كه ارزش اقتصادي نيز دارند، شامل كپور، كفال، كولمه و سوف است. ميگوي درياي خزر، صدف كارديوم، ماهي نه خار، شيشه ماهي، كيلكا، سگ ماهي و كامبوزيا و همچنين يك گونه ماهي غيربومي به نام سه خار از جمله گونه هاي موجود در تالاب گميشانند. مديرگروه محيط زيست دانشكده شيلات و محيط زيست دانشگاه گرگان اضافه مي كند: تالاب گميشان همچنين زيستگاه مناسب و درخور توجهي براي حيات وحش و به ويژه پرندگان محسوب مي شود كه در ليست گونه هاي درحال انقراض، نادر و كمياب مطرح هستند. اين محقق پرنده شناس با اشاره به تنوع پرندگان در اين تالاب اضافه مي كند بيش از 100 گونه پرنده از انواع مختلف پرندگان به اضافه گونه هاي جوجه آور و تابستان گذر مانند گلاريول و چوبپا در اين تالاب زيست مي كنند. به عقيده رمضانعلي قائمي كارشناس برجسته و محقق سازمان حفاظت محيط زيست كشور و استان گلستان، وجود تالاب گميشان بيانگر اين واقعيت است كه تنوع و تراكم پرندگان سير صعودي داشته است و از شرايط لازم براي جلب و زمستان گذراني گونه هاي متنوع برخوردار است كه از ميان آنها 12 گونه پرنده به عنوان گونه هاي در حال انقراض، تهديد شونده و نادر داراي اهميتي ويژه اي هستند. اين كارشناس خاطرنشان مي كند: تنوع وتراكم گونه هاي پرنده و آبزي در تالاب گميشان به شكلي است كه اين منطقه را از ساير مناطق شمال متمايز ساخته است و در رديف بهترين زيستگاههاي آبي قرار داده است. عضو هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي گرگان گفت: در بين پرندگاني كه از مناطق نيمكره شمالي و سيبري و ديگر آبهاي داخلي كشور در فصول پاييز و زمستان به اين تالاب مهاجرت مي كنند عقاب دريايي، عقاب دم سفيد، عقاب دريايي پالاس، جغد برفي، پليكان پاخاكستري بسيار مشاهده مي شوند. همچنين گونه هاي زيبايي مانند فلامينگو، تنجه، انواع مرغابي مانند سرسبز، فيل وحشي و خوتكا را مي توان يافت. مهندس عبدلي استاد دانشكده شيلات و محيط زيست دانشگاه گرگان با اشاره به شرايط بسيار خوب تالاب گميشان براي فعاليتهاي مربوط به تكثير و پرورش ماهيان درياي خزر يادآور مي شود: ايستگاه تحقيقاتي، ترويجي تكثير و پرورش ماهيان هم اكنون در اين مكان فعال است. اما نكته قابل توجه و مهم كه مي بايست نسبت به رعايت آن جدي بود اين است كه اگر قرار باشد تلاشي اشتغال آور و سودآور در زمينه تكثير و پرورش آبزيان در تالاب گميشان انجام گيرد، بهتر آن است كه بر روي گونه هاي بومي كه در حوزه درياي خزر و تالاب گميشان وجود دارد اقدام شود و از ورود گونه هاي غيربومي كه رقيب غذايي براي ساير گونه ها محسوب و باعث ايجاد آلودگي در تالاب مي شود، جلوگيري كرد و نبايد اجازه داد تالاب گميشان به دليل شرايط و ويژگيهاي خاص فداي فعاليتهاي آبزي پروري شود. در اين ميان، رضايي عضو هيات علمي اين دانشگاه جايگاه تالاب گميشان را از نظر اقتصادي و اجتماعي بسيار با ارزش مي داند و معتقد است كه اين تالاب نزد محققان دنيا ناشناخته مانده و به طور يقين، با شناخت بيشتر از چنين مكاني مي توان زمينه گردشگري و پژوهش محققان علاقه مند به محيط زيست را فراهم كرد. كارشناس اداره كل محيط زيست استان گلستان در زمينه عوامل تهديدكننده تالاب گميشان بر اين باور است: از آن جا كه اين تالاب در مجاورت درياي خزر قرار دارد، از جريانهاي آبي دريا نيز بهره مند است و آن گونه كه ساير تالابها به منظور برداشت از آب با دخالت غيرمسئولانه و نابخردانه انساني مورد تهديد قرار مي گيرد، با اين مشكل مواجه نيست، اما در صورتي كه ارتفاع آب دريا كاهش يابد ممكن است سطح تالاب كم شود بنابر اين لازم است براي حفظ موجوديت اين مجموعه با ارزش، نسبت به حفظ سطح تالاب از طريق آبراههاي موجود تدابيري انديشيده و به كار گرفته شود. صيد و شكار از جمله مسائل مهم موجود در تالاب گميشان است، اگرچه بسياري از شكارچيان و صيادان رعايت قوانين و مقررات محيط زيست را مدنظر دارند، اما اندك افرادي هستند كه از اين مقررات سرپيچي مي كنندو تعادل طبيعي محيط را بر هم مي زنند كه البته مامورين حفاظت محيط زيست در اين گونه موارد با متخلفين برابر مقررات رفتار مي كنند. به گفته اين كارشناس، با توجه به اهميت موضوع، سازمان حفاظت محيط زيست كشور، تالاب گميشان را به عنوان منطقه حفاظت شده در دستور كار خود قرار داده و معرفي استعدادها و ويژگيهاي منحصر به فرد تالاب و ثبت آن در رديف ساير تالابهاي بين المللي ايران و حفاظت مطلوبتر از اين اكوسيستم آبي، از جمله برنامه هاي مهم اين سازمان است. اهميت تالاب گميشان به حدي است كه همه ساله تعداد زيادي از علاقه مندان از نقاط مختلف استان و نقاط دور و نزديك كشور و به ويژه دانشجويان و استادان دانشگاه به دفعات در طول سال از اين مكان ديدني و تماشايي بازديد مي كنند و در بين آنها كم نيستند از كارشناسان امور تالابها و پرندگان خارج از كشور كه از اين منطقه ديدن مي كنند. گرگان - خبرنگار همشهري