Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780118-44287S9

Date of Document: 1999-04-07

چشم انداز عبرت هاي يك حادثه تاسف انگيز حادثه مرگ دلخراش سي و يك نوجوان دزفولي در روزهاي گذشته مورد توجه جدي مطبوعات بوده است. با اينهمه به نظر مي رسد اين حادثه در پرتو هياهوهاي غير منطقي از تحليل فني و عبرت آموز محروم مانده است. ماجرا از اين قرار است كه متوليان يكي از مساجد دزفول عزم آن مي كنند شصت نوجوان نمونه كلاس قرآن مسجد را به عنوان جايزه روانه سفري يك روزه به منطقه ييلاقي شهيون كنند. تا اينجا هدف و انگيزه اين متوليان قابل احترام است، اما متاسفانه در عمل اين هدف آنچنان نسنجيده اجرا مي شود كه فاجعه اي به بار مي آورد. استفاده از كمپرسي براي انتقال اين نوجوانان قطعا عامل اصلي و علت غايي فاجعه مذكور است و تمامي عوامل ديگر در قياس با اين عامل فرعي و جزئي جلوه در مي كند اغلب مساجد كشور كلاس هاي قرآن و احكام برقرار است و برگزاري اردوهاي جمعي از جمله موارد معمولي است كه سالانه بيش از صدها باردر كشور به عنوان فعاليت جنبي اين كلاس ها انجام مي شود. از ديرباز اين فعاليت ها مردمي و بي اتكا به منابع دولتي بوده است. از اين رو قدري قابل تامل است كه كرايه كمپرسي براي انتقال نوجوانان به سوءمديريت برخي مديران دولتي منطقه نسبت داده مي شود و نه سهل انگاري متوليان برگزاري اردوي مذكور. از سوي ديگر ذكر مسائلي همچون قصور وزارت راه به دليل پيچ و خم و شيب فراوان جاده شهيون نيز غير منطقي است. در حالي كه جاده ترانزيت و بين المللي محور خرم آباد - انديمشك - اهواز در منطقه عمومي همين جاده شهيون تاكنون نوسازي نشده و سالانه عامل مرگ ده ها تن از هم ميهنان ماست (كه مورد خاص آن نوروز سال گذشته و با مرگ دانش آموزان برگزيده المپياد رياضي به وقوع پيوست ) انتظار نمي رود بازسازي جاده منطقه كوهستاني، ييلاقي و كم گذري همچون شهيون از اولويت ضروري برخوردار باشد. همچنين در حالي كه اين جاده عامل ارتباطي جلگه اي با ارتفاع متوسط صد متر با پهنه كوهستاني با ارتفاع بيش از دو هزار متر در يك حد فاصل كوتاه سي كيلومتري است، البته پر پيچ و خم و با شيب فراوان، همچون جاده هاي كوهستاني سراسر جهان، خواهد بود. گفتني است كه در گزارش فني حادثه به عامل اشتباه مسلم راننده در هدايت خودرو هنگام حادثه نيز اشاره شده است، كه يك بار ديگر مبين سهل انگاري برگزاركنندگان اين اردو در جهت فراهم آوردن حداقل تسهيلات ايمني است، زيرا قاعدتا نبايد به اين سادگي سرنوشت ده ها نوجوان معصوم به راننده اي كم تجربه و فاقد مهارت كافي سپرده مي شد. همچنين، اخبار شنيده حكايت از آن دارد كه عامل مرگ بيشترين گروه از درگذشتگان نه انحراف خودرو از مسير اصلي و بروز حادثه و بلكه تلاش بعدي بازماندگان بوده است كه مي خواسته اند خودرو را كه با دماغه در يك چاله فرورفته و بخش عقب آن در هوا معلق بوده است جهت رساندن سريع مجروحان به حالت استقرار باز گردانند. از قرار، در اين مرحله خودرو ناگهان به پهلو در غلتيده و عامل مرگ گروهي پر شمارتر از درگذشتگان حادثه اصلي شده است، كه در نهايت بي احتياطي در كنار خودرو تجمع كرده بودند. اين نكته نيز خود بر مي تابد تا چه پايه اعزام شصت قاري نوجوان قرآن به سفر، بدون لحاظ حداقل موارد ايمني و از آن جمله همراه نبودن حتي يك فرد مجرب و مطلع بوده است. مجموعه مواردي كه ذكر شد نشان مي دهد بزرگترين عبرت هاي حادثه تاسفبار و خونين مرگ نوجوانان دزفولي چه مواردي مي تواند باشد. مواردي كه اميد است در محاق هياهوهاي نابخردانه ژورناليستي پنهان نماند. گروه شهري