Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44277S1

Date of Document: 1999-04-06

ضعف داوري مانع از قهرماني تيم ايران شد پايان بيست و هفتمين دوره جام جهاني كشتي آزاد حيدري، دبير و محمدي در زمره بهترين هاي جام در پيكارهاي جام جهاني كشتي آزاد عليرضا حيدري، عليرضا دبير به همراه غلامرضا محمدي بهترين هاي كشتي ايران در مصاف با رقبا بودند كه بدون شكست امتيازات با ارزشي براي تيم كشتي كشورمان كسب كردند. غلامرضا محمدي قهرمان سوم جهان در سال 98 اين بار با هوشياري و استفاده از تجربه بالاي خود بسيار موفق تر از هميشه ظاهر شد و حتي توانست بر هنسون قهرمان وزن 54 كيلوگرم مسابقات جهاني تهران با برتري مطلق غلبه كند. گروه ورزشي: بيست و هفتمين دوره مسابقات جام جهاني كشتي آزاد در شرايطي با قهرماني تيم آمريكا ميزبان مسابقات در شهر اسپوكين ايالت واشنگتن به پايان رسيد كه اين تيم در پيكار سرنوشت ساز خود مقابل ايران از كليه عوامل پنهان و آشكار گرفته تا قضاوت يك سويه داوران سود برد و در نهايت توانست بر سكوي قهرماني بايستد. تيم كشتي آزاد ايران در صورت برخورداري از نفرات شاخص جامانده خود در تهران حتي مي توانست در خانه ميزبان نيز بر اين تيم غلبه كند. تيم ايران حتي با همان نفرات به همراه برده كه عليرضا حيدري، عليرضا دبير و غلامرضا محمدي در اين جمع از بقيه شاخص تر بودند با اندكي هوشياري از سوي ديگر شركت كنندگان مي توانست تمامي ترفندهاي ميزبان را نقش بر آب كند كه متاسفانه شكست هاي نزديك توكليان و درستكار و همچنين شكست سنگين عليرضا مهربان كه معلوم نيست چگونه و بر اساس كدام سابقه درخشان براي چندمين بار پيراهن تيم ملي را بر تن خود ديد مغلوب حريف شد. تيم ايران در نهايت با كسب سه پيروزي مقابل تيم هاي كوبا، آلمان و كانادا و شكست روز آخر برابر ميزبان به مقام نيابت قهرماني رسيد. تيم كوبا نزديك ترين حريف تيم ايران كه با شكست سنگين مقابل تيم كشتي كشورمان روياهاي نايب قهرماني اش نقش بر آب شد پس از غلبه بر تيم آلمان در جاي سوم ايستاد. چگونگي پيكارهاي قهرمانان ايران و آمريكا تيم ملي كشتي آزاد ايران در ديدار پاياني مسابقه هاي جام جهاني كشتي آزادسال 99 در اسپوكين در حالي مغلوب تيم آمريكا شد، كه تمامي كارشناسان حاضر در سالن بر ناداوري داوران تاكيد داشتند. با اين حال تيم ملي كشتي آزاد ايران توانست توسط غلامرضا محمدي، عليرضا دبير وعليرضا حيدري مقابل كشتي گيران تيم آمريكا به پيروزي دست يابد. اين سه تن بهترين كشتي گيران در طول مسابقات جام جهاني بودند كه بدون شكست به كار خود پايان دادند. چگونگي مبارزات كشتي گيران ايران مقابل حريفان آمريكائي به شرح زير است: وزن 54 كيلوگرم: غلامرضا محمدي در جوي كاملا پر هيجان به مصاف سام هنسون كشتي گير آمريكايي و دارنده عنوان قهرماني جهان در سال 98 كه ازابتدا با قلدري كشتي خود را آغاز كرده بود رفت. كشتي گير آمريكايي كه با فنون بارانداز و سگك كلاته كاملا آشنا بود با خيز سريع محمدي در خاك نشست و محمدي باجفت كردن فتيله وي، او را تاباند و 3 امتياز گرفت. محمدي بار ديگر سام هنسون را در خاك قرار داد و با تكرار فن فتيله پيچ حسابامتيازهاي خود را به 5 رساند و سپس با فن سگك، حريف را به روي پل برد. امتيازات محمدي با اجراي يك سگك ديگر به 10 رسيد و او اين مبارزه را با ضربه فني به سود خود پايان داد. وزن 58 كيلوگرم: عليرضا دبير كشتي خود را با يورش برق آسا عليه توني پرلر حريف آمريكايي خود آغاز كرد كه با بدل كشتي گير آمريكايي مواجه شد و دو امتياز از دست داد. در 40 ثانيه مانده به پايان وقت نخست عليرضا دبير دوخم حريف را گرفت كه ناگهان با بدل كشتي گير آمريكايي روبرو شد و با فن فيتو 3 امتياز ديگر از دست داد. دبير كه براي جبران امتيازات از دست رفته تكاپو مي كرد در وسط تشك ازحريف زير گرفت و با خاك كردن او، يك امتياز گرفت و وقت نخست بانتيجه 5 بريك به سود حريف آمريكايي به پايان رسيد. در آغاز وقت دوم، دبير از حريف خود زير گرفت و وي را خاك كرد و به اين ترتيب دومين امتياز خود را بدست آورد. در شرايطي كه كشتي در سرپا ادامه يافت، زيرگيري توني پرلر با خيمه سنگين دبيرخنثي شد و دبير به پشت او رفت كه داور پس از دادن يك امتياز به دبير، ادامه مبارزه را در سرپا اعلام كرد. دبير كه حق خود را تضييع شده مي ديد با تلاش مضاعف موفق به اجراي فن كمر روي حريف شد اما داوران امتيازي به وي ندادند. در 40 ثانيه پاياني مسابقه دبير يك بار ديگر حريف آمريكايي خود را خاك كرد و در حالي كه يك امتياز عقب بود بااجراي فن بارانداز 2 امتياز ديگر به دست آورد و به اين ترتيب در يك مبارزه نزديك بر حريف آمريكائي خود پيروز شد. وزن 63 كيلوگرم: مهدي برائتي كشتي گير جوان ايراني كه در ديدار با حريف كوبايي خودبه شدت از ناحيه پا آسيب ديد و روانه بيمارستان شده بود، براي مبارزه باحريف آمريكائي به نام گري كولات نايب قهرمان جهان در سال 97 غيرتمندانه به روي تشك رفت، اما به دليل تشديد آسيبديدگي پاي خود، كشتي را كاملا به حريف واگذار كرد و با از دست دادن 11 امتياز مقابل حريف ضربه فني اعلام شد. وزن 69 كيلوگرم: تلاش امير توكليان كشتي گير ايراني در رويارويي با لينكلن مك ايللاراوي به هنگام گرفتن زير از حريف چند بار با حق كشي داوران روبرو شد. ضعف داوري به حدي بود كه فرياد اعتراض عارف ربطي سرپرست، محمود معزي پورسرمربي و ساير مربيان تيم ملي كشتي آزاد ايران را در پي داشت. در پايان اين مبارزه توكليان بانتيجه 5 بر 3 شكست را پذيرفت. وزن 76 كيلوگرم: درستكار حريف آمريكائي را به دليل كم كاري با اخطار داوران در خاك نشاند و بااجراي فن بارانداز يك امتياز بدست آورد. سه دقيقه نخست اين مبارزه بانتيجه يك بر صفر بسود درستكار به پايان رسيد. در وقت دوم، كشتي گير آمريكايي در يك كش و قوس يك امتياز دريافت كرد ومسابقه با نتيجه يك بر يك به وقت اضافه كشيده شد. در وقت اضافه كشتي گيرآمريكايي با گرفتن زيرسررو، درستكار را خاك كرد و كشتي را 2 بر يك بسود خود به پايان رساند. وزن 85 كيلوگرم: در اين ديدار گاچز آمريكائي با گرفتن زير از قنبري و به روي پل بردن او سه امتياز گرفت و با حمايت هاي تماشاگران و داوران با امتياز 3 بر صفر به پيروزي رسيد. وزن 97 كيلوگرم: عليرضا حيدري كشتي گير توانا و غيرتمند تيم ايران و دارنده عنوان قهرماني جهان در سال 98 بدون تسليم در برابر جو ناعادلانه و نابرابر حاكم برمسابقه ها با خنده هاي معني دار به روي تشك رفت و در حاليكه با انگشتان دست به جي جي مك گرو حريف آمريكائي خود اشاره مي كرد كه پاي من را بگير روحيه حريف راتضعيف كرد و در يك خاك كه از اخطار حريف بدست آورد با اجراي فن فتيله پيچ دو امتياز از وي گرفت. حيدري پس از خاك كردن حريف و اجراي فتيله پيچ 3 امتياز ديگر گرفت و وقت نخست بانتيجه 5 بر صفر به سود حيدري به پايان رسيد. حيدري در وقت دوم در حاليكه همچنان با خنده هاي طعنه دار خود به تضعيف روحيه حريف آمريكائي مي پرداخت، روند صعودي امتيازات خود را حفظ كرد و كشتي را بانتيجه 6 بر يك بسود خود به پايان رساند. وزن 130 كيلوگرم: ابراهيم مهربان كه در آغاز مبارزه با كري مك كوي حريف آمريكايي تحرك خوبي داشت در هنگام اجراي يك بارانداز غافلگير و با بدل حريف مواجه شد و كشتي را با ضربه فني به حريف خود واگذار كرد.