Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44274S4

Date of Document: 1999-04-06

با شهروندان سيماي ترافيك، اگر مقررات اجرا نشود... دهها سال است كه ترافيك تهران تبدار است و تزريق انواع مسكن ها به جان اين بيمار كم تاثير و موقتي بوده است. ساخت بزرگراهها، يك طرفه كردن خيابانها، احداث پايانه هاي مسافربري در چهار گوشه شهر تهران، تعيين مسيرهاي ويژه، ايجاد پارك سوارها طرح محدوده، ترافيك مركزي شهر و... از جمله اقداماتي است كه در جهت روان سازي ترافيك لحاظ شده است با اين حال، هنوز ترافيك تهران، اغلب فرساينده و پرازدحام است. در اين زمينه كم توجهي به اساسي ترين اصل ترافيك يعني اعمال همه جانبه و مستمر مقررات راهنمايي و رانندگي به عنوان ابزاري كارساز و راهگشا كه قادر است عملا در بهبود وضع ترافيك و سهولت رفت و آمد نقش مثبتي ايفا كند مورد سئوال است. از آغاز شكل گيري ترافيك در غرب انضباط در عبور و مرور به منظور پيشگيري از زيانهاي جاني و مالي و تسهيل ترافيك ضروري تشخيص داده شد و براي نيل به هدف همزمان چندين سازمان زنجيره اي ايجاد گرديد تا به وضع و اجراي مقرراتي در اين باب بپردازند و نتيجتا از اعمال قوانين در اين خصوص نتايج مطلوبي متوجه جامعه آنان گرديد لذا اين عملكرد در دستور كار دائمي آنان قرار گرفت. در دنياي امروز شهرهايي كه از نظر حجم ترافيك با تهران همسانند كم نيستند كه عمدتا با اعمال جميع مقررات راهنمايي و رانندگي از ترافيك رواني برخوردارند ضمن آنكه اثرات تبعيت و اعمال قوانين عبور و مرور و ايجاد سهولت در آمد و شد اتوموبيلها و حداقل شدن خسارتهاي جاني و مالي محدود نيست بلكه تمرين قانومندي است و در اصل نشانگر احترام و پايبندي مامورين موظف و شهروندان به قانون است. اما ظاهرا اجراي مقررات رانندگي و فوايد حاصله هنوز در كشور ما جدي گرفته نشده است و عليرغم اين محكمات در تهران و ديگر شهرهاي كشور كماكان شاهد تجاوز موتورسواران به حريم پياده روها، حركت مارپيچ اتوموبيلها در خيابانها و بزرگراهها، بي اعتنايي سواران به حق تقدم عابر پياده و بالاخره تخطي مستمر رانندگان از حدود مقررات راهنمايي و رانندگي در هستيم چنين شرايطي همه كساني كه تابعيت از قانون را بر خود واجب مي دانند از وضعيت موجود رنج مي برند و توقع دارند كه مامورين موظف به منظور استيفاي حقوق آنان با جديت بيشتري وارد عمل شده و قوانين مربوطه را تام و تمام اجرا و اعمال نمايند تا ضمن پيشگيري از حوادث ناگوار عبور و مرور آسان گردد. جريمه رانندگان متخلف كه بعضا تخلف آنان در فضاي سردرگم ترافيك تهران اجتنابناپذير بوده و يا گاهي سهوا قضاوتي ناحق منجر به تنبيه آنان مي شود به طور همه جانبه چاره كار نيست و فقط سهمي از اجراي مقررات و وظايف است. همانگونه كه در تمام مقررات، تشويق و تنبيه تواما كاربرد دارد و به سهم ارشادي تاكيد بيشتري شده است اصلح است راهنمايي رانندگان بيشتر مد نظر قرار گيرد و به عبور دادن كودكان و سالخوردگان از عرض خيابان، راهنمايي ابن سبيل و خلاصه اعمال جميع مقررات عنايت خاص مبذول شود. در غير اين صورت اگر فقط اقدامات تنبيهي و جريمه متخلفين متداول باشد ممكن است براي گروهي اين ابهام پيش آيد كه نظر مامورين راهنمايي و رانندگي از جريمه رانندگان متخلف صرفا اعمال مقررات نيست. خساراتي كه در اثر عدم اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي متوجه جامعه مي شود مطلبي مفصل است كه در اين مجال فرصت پرداختن به آن نيست اما اجمالا مي توان اذعان كرد شهروندان انتظار دارند كه با اعمال جامع مقررات تردد از حقوق آنان در مقابل گروه اندكي كه تبعيت از قانون را نمي پذيرندصيانت شود. در اين صورت قطعا خسارتهاي جاني و مالي ترافيك به حداقل خواهد رسيد. حبيبالله عسكري