Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44273S2

Date of Document: 1999-04-06

تبادلات فرهنگي اسلام و مسيحيت گفت وگوي اسلام و مسيحيت (واپسين بخش ) جنبش تبليغاتي و برخورد نهادها و عقايد ديني: با وجودي كه كليساهاي اروپايي حمايت حكومتهاي شهري را از دست دادند و عقل گرايي سكولار رشد كرد تبليغ نيرومندي تلاش مي كرد تا مسيحيت را به تمام نقاط جهان معرفي كند. موعظه هاي تبليغي، تعليم و تربيت و انديشه تندرستي، عموما بستگي به حمايت حكومتهاي مستعمراتي داشت اگرچه بشارت هميشه مورد حمايت و تشويق واقع به نمي شد هر حال، جنبش مبلغين تعهدي جهت انتقال انجيل به تمام مردم بود. موءسسات جديد تبليغاتي كاتوليك از قبيل جامعه مبلغان آفريقا (پدران سفيد ) در سال 1885 تاسيس شد. فعاليت تبليغاتي در ميان مسلمانان شامل توزيع ترجمه كتاب مقدس در رساله هاي جدلي - دفاعي و مجادلات عمومي، شايع شد. كارل جي. پاندر يك نفر آلماني است كه در هند با جامعه تبليغاتي كليسا فعاليت كرد و اولين كتابش را مورد اسلام و مسيحيت به نام ميزان الحق Truthرا ) (of Balance به زبان اردو ترجمه كرد. مسلمانان در شمال غربي هند با فعاليتهاي زباني وي و مقايسه حقيقت گونه اي از مسيحيت ارائه داده بود احساس تهديد مي كردند. مولانا رحمت الله كي راناوي در رد براثر پاندر، اظهارالحق (of Reve ation Truth) را منتشر كرد و مسلمانان را به مقاومت در مقابل فعاليتهاي مسيحي هدايت نمود. بعدها در يك مناظره عمومي رحمت الله متدهاي اروپايي نقد كتاب مقدس را براي رد نظر اصولگرايان مخالفانش، به كار گرفت. هنوز كتابهايي به عنوان نمونه هايي از دفاعيات مسيحيان و مسلمانان چاپ و منتشر مي گردد. حركت متقابل اسلامي: تسلط استعماري غرب فشارهاي متعددي بر مسلمانان وارد كرد. تا قرنها مسلمانان درگير مبارزات زيادي اما بودند همين از بين بردن تمدن غرب منجر به جنگ ها و ستيزه هاي جدي در حيات اسلامي شد. الگوي سنتي حيات اسلامي كه مبتني بر شريعت بود در هر جايي توسط آنچه كه مسلمانان تهاجم غرب تصور مي كردند مورد تهديد واقع تهاجم مي شد سياسي منجر به سرسپردگي مي شد، تهاجم اقتصادي منجر به فقر مي شد، تهاجم اجتماعي، خانواده و جامعه را از هم مي پاشيد، تهاجم فرهنگي و ديني فكر و فرهنگ غرب را تحميل مي كرد. با اين همه آنچه كه ما مي بينيم، كار مبلغ مسيحي غالبا از نظر مردمان آفريقا و شرق همانند تقسيم يك گنج بسيار گرانبها، تصور نمي شود بلكه به عنوان يك تحميل ناخواسته از بيرون كه به طور جدي با توسعه قدرتهاي استعماري در ارتباط است در نظر گرفته مي شود (استفن نيل، تاريخ تبليغات مسيحيان هارموندورث 1964 ص ). 250 مسلمانان اغلب عالمان غربي اسلام را، كه به شرق شناس معروفند، همانطوري كه در حال حاضر اين اصطلاح به كار مي رود، به عنوان امپراطوري استعماري مي نگريستند كه عمدا يا غيرعمد، در صدد ايجاد مستعمرات بودند. از طرف ديگر علماي مسيحي اظهار تاسف نموده اند از اينكه مسلمانان سعي كرده اند يك باخترگرايي را ايجاد نمايند. ( وات 1991 ص ) 116 البته اين دانشمندان مسيحي در نظر داشتند كه چنين كاري از روشهاي جديد (يعني غربي ) تحقيق، نقادانه جهت ميزان كار شرق شناسان پيروي مي كند و مسيحيت را با انتقادي مورد نياز از بيرون، مهيا مي كند. عكس العمل نسبت به تسلط غرب، تقلايي بوده است تا دولت هاي محلي مستقلي را ايجاد كند كه تنوع وسيع افكار مسلمانان را مجسم كند. بعضي بر ايمان و عمل اسلامي بنيادي با جذب كمي از جامعه مادي راتاكيد مي كردند. بعضي ديگر نزديكي مادي را پذيرفتند و با مدلهاي غربي رقابت كردند. يك اصلاح طلب تمايل دارد اسلام را با جهان جديد به خصوص تمدن غرب، مسيحيت يا جهات ديگر، آشتي دهد. غرب به طور گسترده و البته از روي احساس توسط مسلمانان رد شد اگر چه جامعه اسلامي معمولا از نظر اقتصادي وابستگي به غرب داشته است. اين موضوعات يك احياء و تجديد حيات ديني را به وجود آورده است. همانطور كه حكومتهاي اسلامي در صدد شفاف كردن ارتباط بين اسلام و هويت ملي جديد هستند. اغلب اين مراحل، انقلابي را به همراه داشته است. تمايلات اسلامگرايانه در چندين دولت اسلامي نيرومند از اسباب ضروري شريعت حمايت مي كند و بعضي دولتها خودشان را جمهوري اسلامي معرفي كرده اند. اين امر بر ارتباط مسلمانان و مسيحيان به طور عميق تاثير مي گذارد به عنوان نمونه در حال حاضر در نيجريه، سودان، مصر، پاكستان و مالزي قابل ملاحظه است. جهان اسلام جستجوگر ساختارهاي موءثر و جديدي از پيوستگي و رشد امت است تا نقش قطعي را در امور جهاني اجرا نمايد. اهداف رابطه الاعلام الاسلامي (اتحاديه جهان اسلام ) كه در سال 1962 در مكه تاسيس شد شامل تبليغات نيز مي گرديد (دعوت اسلام در كشورهاي مسلمان و غير مسلمان در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ) اين اتحاديه از حقوق اقليتهاي مسلمان در كشورهاي غيرمسلمان دفاع مي كند و تا سال 1976 تحقيق و انتشار موءسسه اقليت مسلمانان را در (جده و لندن ) به عهده گرفت. يك بار از حقوق اقليتها در كشوري خاص دفاع شد در مرحله بعد استراتژي اتحاديه، در انتقال اقليتها به يك اكثريت حاكم از طريق انتقال به يك دين ديگر، مورد نظر قرار گرفت. دبير عمومي اتحاديه علنا اعلام كرد كه تمامي فعاليتهاي سازمانها خواهان ارتقاء روح گفتگو و توحيد مساعي با مسيحيان است. روزنامه ارگان امور اقليت مسلمانان، تحقيقي در مورد رفتار اقليتهاي مسيحي در كشورهاي مسلمان، منتشر كرد. سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كه در سال 1962 تاسيس شد صندوق وحدت منافع اسلامي را در سال 1974 ايجاد كرد تا از امور ديني، فرهنگي و امور خيريه در هر مكاني از جوامع اسلامي، حمايت به عمل آورد. جامعه نداي اسلامي توسط ليبي در سال 1970 ايجاد گرديد تا اسلام را از طريق تبليغات گسترش دهد و خدمات فرهنگي و طبي را به عنوان عناصر لازم دعوت فراهم نمايند. اين سازمانها و سازمانهاي ديگر ملاقات و ديدار مسيحيان و مسلمانان را تضمين كرده است. نك ] اتحاديه جهان اسلام، سازمان كنفرانس اسلامي، جامعه نداي [اسلامي اين كار همچنين در سطوح ملي و منطقه اي شكل مي گيرد. بنياد اسلامي، دعوت در ميان مسلمانان و غير مسلمانان را از طريق وسايل صوتي - تصويري و چاپي و از طريق كارگران آموزش ديده، ترويج داد تا به طور موفقيت آميزي با غرب مواجه شود. حداقل يك سوم مسلمانان امروز در اقليت به سر مي برند و اين حاكي از حوزه وسيع پذيرش و مقبوليت اسلام است. مشكلات اقليت مسلمانان در ميان اكثريت مسيحيان نمي تواند بدون اصل معامله در آزادي بيان و جنبش ديني حل بشود. مسيحيان و مسلمانان در مسائل جهاني مانند تجارت بين المللي، عدم توسعه اقتصادي، گرسنگي و مهاجرت در داخل سازمانهاي بين المللي و ملي، تشريك مساعي دارند. ديگر ارتباطات مسيحيان و مسلمانان در حد ارتباطات بين اسلام و غرب قابل تصور نيست حداقل به خاطر اينكه امروز مراكز مسيحيت و اسلام به آفريقا، آسيا و آمريكا، انتقال يافته است. قطعنامه دوم واتيكان در سال 1965 براي اعضاي كليساي كاتوليك روم احترام به ايمان و عمل مسلمانان را تصويب مي كند و اصرار مي كند كه مسيحيان و مسلمانان، راه مشتركي براي حفظ و پرورش عدالت اجتماعي، ارزشهاي اخلاقي، صلح و آزادي بجويند. اين موضوعات عوامل مهم گفتگوي مسيحيان و مسلمانان معاصر هم براي اسلام در شوراي اسقفي براي گفتگوي بين اديان و هم در كار شوراي جهاني كليساها ( WCC) است. ( DFI) شوراي جهاني كليساها و شوراي اسقفي ديدارهاي زيادي را ميان مسيحيان و مسلمانان به عهده گرفتند. اين اقدامات و خدمات همچنين در سطوح منطقه اي و ملي نيز روي مي دهد اگرچه بعضي از سياستمداران برآنند پرده اي آهني با يك جنگ سرد بين مسيحيان و مسلمانان ايجاد نمايند. (تصوري كه اغلب در توده متوسط رواج دارد. ) اغلب تلاشهايي در سطح جهاني صورت گرفته است تا موارد اختلافي كه موجب جدايي مسلمانان و مسيحيان شده است، معلوم گردد و اين كار مي تواند پيشرفت مهمي در دست يابي به صلح باشد. دعوت مسلمانان و تبليغ مسيحيان برحسب همزيستي مسالمت آميز دوباره تعريف شود به اختلافات همديگر احترام گذاشته شود و براي يكديگر منبع و مصدر رقابت و دعوت مثبت بشوند. پي نوشت: - 1 ولتجدن اقربهم موده /مائده 20 - 82يا ايهاالذين امنو لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء مائده /51- 30 ولقد كتبنا في الزبور من بعدالذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون انبياء/و 105 قالو الحمدلله الذي صدقنا و عده و اورثناالارض نتبو امن الجنه حيث نشاء فنعم اجرالعاملين زمر/كنتم 74 خيرامه اخرجت للناس... آل عمران /110 مترجم: جمشيد جلالي