Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780115-44262S3

Date of Document: 1999-04-04

در ديدار با خانواده در زندان اوين حجت الاسلام والمسلمين محسن هدف اصلي من، اصلاح و كديور: آسيبشناسي آفت هاي نظام بوده است كديور در دادگاه غير علني شركت نخواهد كرد گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور در نخستين ديدار خوددر سال جاري با اعضاي خانواده اش كه بالاخره در پي تلاشهاي مكرر و پي گير خانواده روز شنبه فروردين 14 سال 78 صورت گرفت ضمن تبريك سال جديد و دو عيد سعيد قربان و غدير به تمام هموطنان، بار ديگر برخواسته هاي پيشين خود تاكيد و پافشاري كرد. دكتر كديور در اين ديدار اظهار داشت: خواسته هاي امروز من همان خواسته هايي است كه پيش از اين عنوان كرده ام. وي سه محور اصلي خواسته هاي خود را بدين شرح برشمرد: - 1 دادگاه ويژه روحانيت مطابق اصول متعدد قانون اساسي و ضوابط حقوقي، غيرقانوني است. - 2 اين دادگاه بر طبق قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي را ندارد. - 3 اتهامات انتسابي به اينجانب شرعا و عقلا و قانونا جرم نيست آنچه كه صورت گرفته تفتيش عقايد و محاكمه انديشه است. دكتر محسن كديور ضمن انتقاد از نحوه برخورد برخي از مسئولين زندان با ايشان در روزهاي آغازين سال جديد، از تضييقات بوجودآمده در سال جديد نسبت به ايشان ابراز ناخرسندي كرد. وي در اين رابطه گفت: ظاهرا بعد از سخنراني برخي مقامات از جمله رئيس قوه قضائيه در خطبه هاي نماز جمعه تضييقات و محدوديتها در رابطه با من تشديد شده است. وي افزود: بعد از دو هفته، اين نخستين مرتبه است كه از بند بيرون مي آيم، به تقاضاي ملاقات اينجانب با رئيس زندان پاسخ مثبتي داده نشده است، تقاضاي ملاقات با وكيل و ملاقات با خانواده (اعم از حضوري و غيرحضوري ) مورد پذيرش واقع نشده روز 29 اسفندماه درخواست دسترسي به كتب و مطالب لازم براي تنظيم لايحه دفاعيه خود را داشته ام كه به اين نامه پاسخي مثبت تا اين لحظه داده نشده است. در روز عرفه نامه اي مجدد نوشته شده كه براي اين نامه نيز پاسخي تا به امروز دريافت نداشته ام. دكتر كديور در ادامه اظهاراتش گفت: ارتباط من طي دو هفته گذشته با دنياي خارج كاملا قطع بوده است. با توجه به اينكه مدت كوتاهي به تشكيل دادگاه باقي مانده است، من از بديهي ترين حقوق براي تنظيم لايحه دفاعيه خود بي بهره بوده ام. وي با استناد به موارد مختلف آئين نامه مقررات سازمان زندانهااز جمله مواد 68 217 213 861 163 و كه قابل به استفاده زندانيان از كتب، نشريات مجاز، اخبار كشور از طريق وسايل ارتباط جمعي مجاز مثل راديو، تلويزيون و امكان انجام برنامه هاي تحصيلي، تحقيقاتي و دانشگاهي خود در زندان است عدم توجه مسئولين زندان و دادگاه ويژه روحانيت نسبت به قانون را تخلف محرز از آئين نامه و مقررات سازمان زندانها دانست. دكتر كديور بااشاره به اين نكته كه كليه زندانيان مجازند در زندان از تلفن براي تماس با خانواده استفاده كنند - غير از زندانيان زندان ويژه روحانيت واز جمله ايشان -به اين نكته اشاره كرد كه در زندان اصل بر عدم جواز است مگر اينكه دادگاه ويژه مجوز لازم جهت استفاده از كتاب، راديو، مجلات و نشريات و ساير وسايل را بدهد. وي با اشاره به اينكه روز سوم فروردين ماه به بهانه شنيده شدن صداي تلفن همراه كليه وسايل شخصي ايشان (فقط ايشان ) را بازرسي كرده اند و نهايتا متوجه شده اند كه صدا از تلويزيون بند بوده است اظهار داشت متن كيفر خواستي كه در اختيارش بوده مدتي است مفقود شده است. وي با اشاره به فشارهاي جديدي كه بر ايشان وارد شده گفت: در ابتدا مي خواستم در دادگاه به شكل حقوقي دفاع كنم و تصميم گرفتم كه لايحه دفاعيه ام در دادگاه حقوقي و مبتني بر فلسفه سياسي باشد. وي با ابراز اميدواري نسبت به اين امر كه در دادگاه برنده اصلي جمهوري اسلامي و بازنده نهائي استبداد ديني خواهد بود، اظهار داشت: هدف اصلي من اصلاح و آسيبشناسي آفت هاي نظام و تداوم راه فقها و بزرگاني همچون علامه نائيني است آنچه من از آن دفاع مي كنم انديشه جمهوري اسلامي همانگونه كه امام خميني (ره ) آنرا به مردم معرفي نمود، سخنان شهيد مطهري و شهيد بهشتي و غيره... است نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. دكتر كديور ضمن غير قانوني خواندن بازداشت خود، از ادامه بازداشت و عدم فك قرار و تبديل آن به عنوان تخلف دوم مسئولين ذيربط ياد كرد. وي همچنين با ذكر اين نكته كه براي يك نويسنده و محقق عدم دسترسي به كتاب و قلم و مطالب تحصيلي مهمترين شكنجه و فشار روحي تلقي مي شود، اظهار داشت ممانعت مسئولين مربوطه از دسترسي به منابع و كتب مورد نياز حتي مجله طنزآميز گل آقا كه در ملاقات قبلي خانواده با ايشان براي مطالعه وي تهيه شده بود، تخلف سوم و شكنجه رواني است كه به مراتب سخت تر از شكنجه جسمي است. وي در پايان اظهار داشت كه اگر دادگاه علني، با مشخصاتي كه پيش از اين بارها بر آن تاكيد داشته است، تشكيل نشود در آن شركت نخواهد كرد.