Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780115-44260S6

Date of Document: 1999-04-04

انجمن صنفي كارفرمايان توليد و بسته بندي مواد تشكيل شد پروتئيني گروه شهري: با هدف نظم بخشيدن به نظارت بر مواد غذايي و وحدت رويه در ارائه راهكارها و برنامه هاي جلوگيري از عرضه مواد غذايي غيربهداشتي، انجمن صنفي كارفرمايان توليد و بسته بندي مواد خام پروتئيني كار خود را آغاز كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران تشكيل اين انجمن در سمينار يك روزه بهداشت محيط و مراكز مرتبط با مواد غذايي - كه در آستانه سال جديد با هدف ايجاد ارتباط ميان مسئولان و دست اندركاران امور بهداشتي و غذايي برپا شده بود - اعلام شد. در اين سمينار همچنين اعلام شد از اين پس ماموران نظارت بر مواد غذايي موظف شده اند با حمايت وزارت بهداشت در مراكز عرضه مواد غذايي و پروتئيني مستقر شده و از عرضه فله اي مواد غذايي جلوگيري و عرضه كنندگان را مكلف كنند تنها به صورت بسته بندي و بهداشتي مواد غذايي و پروتئيني را عرضه كنند.