Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780115-44255S2

Date of Document: 1999-04-04

قيمت بنزين بهانه اي براي افزايش قيمت ها... در حاشيه بازار داغ قيمت ها نبود مكانيسم لازم براي قيمت گذاري و كنترل بهاي كالاها و خدمات، سبب افزايش ناگهاني قيمت ها مي شود افزايش قيمت بنزين در ابتداي سال 1378 فرصت و بهانه اي شد تا عرضه كنندگان كالا و خدمات گوناگون تحت همين بهانه به اصطلاح قيمت ها را بالا ببرند و گران شدن بهاي بنزين را مستمسكي براي اين افزايش قيمت قرار بدهند. خودروهاي سواري مسافربر موسوم به راهي تاكسي ها، و بعضي از تاكسي هاي فعال در خطوط سرويس، از جمله افزايش دهندگان قيمت كرايه اما بودند در اين افزايش قيمت نيز هماهنگي وجود نداشت. به عنوان مثال، بسياري از رانندگان خودروهاي راهي، افزايش ناگهاني قيمت را نامعقول مي دانستند و آن را به رانندگاني نسبت مي دادند كه خودسرانه به افزايش كرايه هامي پردازند و در واقع آنها مسئوليت پذير نيستند. جواد از رانندگان سواري راهي در محدوده فلكه دوم تهرانپارس - بلوار استخر مي گويد: از اول فروردين ناگهان متوجه شديم كه بعضي از رانندگان خودروهاي متفرقه كرايه حمل مسافر در اين خط را از 50 تومان به 70 تومان افزايش بلافاصله داده اند و با هماهنگي رانندگان دائمي اين مسير قرار بر اين شد كه از دريافت هر گونه اضافه وجه تا اطلاع ثانوي خودداري كنيم و هرگونه تصميمي در اين زمينه به تشكيل جلسه رانندگان خط در زمان بعد از تعطيلات عيد موكول شد. به گفته وي افراد غيرمسئول با دريافت كرايه بيشتر موجب رنجش مسافران را فراهم مي كنند. در حالي كه ما معتقديم هرگونه افزايش قيمت بايد با هماهنگي مسئولان و در نظرگرفتن منافع رانندگان و مردم صورت گيرد. اما در ميدان ونك اوضاع قيمت ها بگونه ديگري بود و رانندگان براساس حدس و گمان خودشان بر كرايه حمل مسافر افزودند. افضلي از رانندگان خطوط منشعب از ميدان ونك مي گويد: در افزايش قيمت ما تقصير چنداني نداريم، چرا كه فروشندگان قطعات خودرو پيشاپيش قيمت ها را افزايش داده اند و ما اگر كرايه را اضافه نكنيم بيش از پيش دچار ضرر و زيان مي شويم. محمود باقري مسافري كه از ميدان ونك عازم ميدان آزادي تهران بود، مي گفت: درست است كه قيمت بنزين از لحاظ اقتصادي يك قيمت پايه محسوب مي شود و روي ساير قيمت ها تاثير مي گذارد، اما نبايد پيامدهاي افزايش قيمت بنزين اينقدر سريع و بي منطق باشد و هر فروشنده اي به دلخواه خويش قيمت كالا يا خدمات را افزايش دهد. مهندس مجتبوي كارشناس امور اقتصادي با اشاره به افزايش ناگهاني و عنان گسيخته قيمت ها در ابتداي سال جديد مي گويد: تا زماني كه نظام قيمت گذاري كالاها از مرحله توليد تا عمده فروشي، خرده فروشي و توزيع در سطح خرد، تبيين نشود با افزايش قيمت بنزين در هر سال ما شاهد نوسان قيمت ها و بهم خوردن تعادل اقتصاد خانوار خواهيم در بود اين مورد با يك مسئله اصلي روبرو هستيم; به اين ترتيب كه عرضه كنندگان كالاها و به طور عمده بخش خصوصي در مورد قيمت ها تصميم گيري مي كنند. وي ضمن انتقاد از روش سازمان هاي دولتي در افزايش خدمات مي گويد: به عنوان مثال وزارت پست و تلگراف و تلفن هر سال بدون هيچگونه دليل و توضيحي بر قيمت خدمات و تمبر مي افزايد و اگر اين افزايش قيمت با بهبود خدمات هم همراه بود، شايد چندان جاي گله وقتي نداشت سازمان هاي دولتي در افزايش قيمت ها بدون توجيه قبلي آن پيشگام باشند از بخش خصوصي چه توقعي مي توان داشت. به گفته اين كارشناس، بايد پيش از افزايش قيمت توسط دستگاهها و شركت هاي دولتي، دلايل كافي ارائه شود و به هنگام افزايش قيمت نيز مكانيسم هاي لازم براي جلوگيري از رشد عنان گسيخته قيمت ها به كار گرفته شود و هر بخش با توجه به رشد قيمت ها و تورم مي تواند يك افزايش قيمت منطقي در بهاي كالاها و خدمات خود منظور كند و آن را به تصويب برساند و بخش خصوصي نيز به همين ترتيب ملزم به رعايت مقررات و ضوابط اعلام شده باشد. مردم مي گويند در روزهاي سال نو، به هرجا كه براي خريد مراجعه مي كرديم فروشندگان دليلي براي افزايش قيمت ها ارائه مي كردند و به هر طريق اين افزايش قيمت و گراني را مستقيم يا غيرمستقيم به گراني بنزين مرتبط مي كردند. خانم سيما نشاطي خانه دار ساكن خيابان پيروزي مي گويد: حتي سبزي فروش محله ما نيز، به اين دليل كه بنزين گران شده بر قيمت سبزي افزوده البته است بنا به گفته خودش گراني از ميدان ميوه وتره بار شروع شده است! لابد در ميدان ميوه و تره بار هم گراني زمينه حمل و نقل را كه خود ناشي از گران شدن قيمت بنزين است دليلي براي افزايش قيمت مطرح مي كنند! يك كارشناس برنامه و بودجه بر اين باور است كه افزايش قيمت بنزين كه طبق مصوبه قانوني و با توجيهات لازم انجام شده، نمي تواند به خودي خود محملي براي گران شدن ساير كالاها و خدمات باشد در صورتي كه، پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت به عمل آمده باشد. اما از تاثير رواني اين افزايش قيمت نمي توان غافل ماند. و شايد به همين علت، بايد كار تبليغي بيشتري براي جاانداختن افزايش قيمت بنزين صورت مي گرفت. به عنوان مثال در مورد آلودگي هواي تهران، يكي از علل عمده، رفت وآمد بي دليل خودروهاي شخصي در سطح شهر است و ارزاني قيمت بنزين باعث مي شود كه ما براي اين كالاي مهم ملي و اقتصادي ارزش لازم را قايل نباشيم. آگاهي مردم از افزايش قيمت بنزين براي كاستن از مصرف آن و در نتيجه كاستن از آلودگي هواي شهرها و هدر رفتن اين كالاي استراتژيك توجيه مفيدي خواهد اما بود در كشوري كه عنان توزيع، قيمت گذاري و عرضه و فروش كالاها بيشتر در اختيار شبكه هاي دلالي - تجاري است، گران شدن بنزين مي تواند به يكباره موجب گراني ساير كالاها و خدمات نيز بشود.