Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780115-44255S1

Date of Document: 1999-04-04

برنامه ريزي اساس موفقيت است از همين آغاز سال تصميم بگيريم پيش درآمد با سپري شدن تعطيلات نوروز براي همه ما فصل تازه اي از كار و فعاليت آغاز شده است. بهار باروزهاي بلند و فرصت هاي خوب به ما اين امكان را مي بخشد كه از لحظه ها و ساعت ها، روزها و... براي انجام كارهاي خود نهايت استفاده را داشته باشيم. اما اگر اين فعاليت ها را با برنامه ريزي دقيق، اولويت بندي كارها و بهره گيري مناسب از فرصت ها همراه نسازيم، نتيجه مفيدي از فعاليت هاي خود بدست نخواهيم آورد. از خود بپرسيم كه در روزهاي پاياني سال گذشته در زمره كساني بوده ايم كه بابت كارهاي معوقه و مانده احساس مغبونيت؟ داشته ايم اگر چنين بوده، بايد از هم اكنون و با توجه به تجربه تلخ سال پيش به كارهاي خود طبق برنامه اي دقيق و حساب شده سرو سامان بدهيم. تا از تعادل روحي و جسمي برخوردار شويم و به ياد داشته باشيم كه فرصت تفريح و فراغت و برخورداري از سرگرمي هاي مفيد زماني بدست مي آيد كه ما در انجام كارهاي اصلي و ضروري خود موفقيت داشته باشيم. گزارش حاضر را به همين موضوع اختصاص داده ايم. اين روزها، براي همه ما فرصتي پيش مي آيد تا كارنامه و عملكرد خودمان را در يك سال گذشته مرور كنيم و ضمن بررسي ضعف ها و قوت ها برنامه هاي نويني را براي سالي كه تازه شروع شده است آماده سازيم. خانم افسر شوريده كارمند ساكن تهران مي گويد: نمي دانم چرا اسفند ماه هر سال وقت كم مي آورم. از صبح تا شب اعضاي مي دوم خانواده حتي همسرم زماني كه درمنزل به سر مي برد و فرزندانم، همگي با هم كمك مي كنيم تا كارها خوب پيش برود، اما بازهم درخاتمه روز خسته و مانده مي بينم كه بخش مهمي از كارها باقي مانده است! عادت ديرين فقيهي، دبير آموزش و پرورش مي گويد: مشكل بيشتر هموطنان ما اين است كه هر كاري را به موقع انجام نمي دهند. يعني از زمان درست استفاده نمي كنند. همين امسال در روزهاي آخر اسفند، ترافيك در تهران بخصوص مناطق مركزي شهر مثل خيابان كريمخان، حافظ، جمهوري، ولي عصر آنقدر سنگين شده بود كه امكان رفت و آمد محدود و در ساعاتي غير ممكن مي نمود. ممكن است يك طرف اين مشكل مسئله مالي باشد يعني چون اغلب حقوق بگيران حقوق خود را در هفته هاي آخر اسفند ماه مي گيرند، مراجعه به فروشگاهها و مراكز خريد هم زيادتر مي شود، اما همه مسئله اين واگذار نيست كردن همه كارها به آخر سال خود يكي از دلايل به وجود آمدن اين مشكلات است. اگر خانواده ها براي خريد خودشان برنامه داشته باشند و آن را به آخرين روزهاي سال موكول نكنند، ما تا اين اندازه شاهد ازدحام جمعيت در خيابان هاي شهر نخواهيم بود. خانم پ - مرتضوي وحيد پرستار يكي ازمراكز درماني شهر تهران مي گويد: سه سال است كه من طبق برنامه كارهايم را تنظيم مي كنم. هم در محيط كار و هم در منزل. در نتيجه وقتي به آخرهاي سال مي رسيم كارها آنقدر سنگين نيست كه مجبور بشويم دوندگي كنيم تا شتابزدگي داشته باشيم. به عنوان مثال خريد لباس براي دو دخترم را كه به ترتيب در دبستان و دوره راهنمايي مشغول تحصيل هستند از بهمن ماه شروع مي كنم و هنوز وارد ماه اسفند نشده ايم كه خريدهايم تمام شده است. تنها مي ماند، نيازهاي شب عيد مثل تنقلات، شيريني و سفره هفت سين كه آن را نيز از هر فروشگاهي مي توان تامين كرد. در مورد خانه تكاني هم همسر و فرزندانم به كمك مي آيند و تقريبا از بيستم اسفند به اين طرف ما كار عمده اي نداريم كه انجام بدهيم. غير از اين، من براي كارهاي خانواده و همچنين اموري كه در بيمارستان بر عهده دارم طبق برنامه عمل مي كنم البته ممكن است، يك سري كارهاي متفرقه و خارج از برنامه هم پيش بيايد، به ويژه در اما بيمارستان كار اصلي ام طبق برنامه انجام مي شود. الان طوري شده كه انجام امور روزانه را بدون برنامه قبلي غيرممكن مي دانم! يك جامعه شناس زيان هاي ناشي از نبود برنامه ريزي در امور جاري و فعاليت هاي كلان را بسيار سنگين مي داند و مي گويد: كساني كه يكباره و پس از ماهها غفلت درصدد برمي آيند در يك زمان تنگ و فشرده كارهاي عقب مانده ومتراكم خود را به انجام برسانند، نه تنها در اين كار توفيق بدست نمي آورند، بلكه از لحاظ روحي وجسمي نيز متحمل فشارهاي سنگيني مي شوند. به عنوان مثال خانواده پراولادي كه قصد دارد در يك زمان فشرده كار خريد مايحتاج خود را به انجام برسانند. در نهايت كالاهاي نامرغوبي نصيبشان مي شود و با اعصابي تحريك شده به استقبال روزهاي بعد مي روند. اهميت برنامه ريزي را بايد در تمام ابعاد زندگي مورد بررسي و دقت قرار فردي داد كه خود را به نظام برنامه ريزي عادت داده است از لحاظ بهداشت جسمي و رواني نيز در وضعيت خوبي قرار مي گيرد زيرا آشفتگي و در هم ريختگي عصبي از خصوصيات كساني است كه براي هيچيك از كارهاي خود برنامه ندارند و مدام تحت فشار و استرس قرار دارند. دكتر غفاري روانشناس در مورد خصوصيات افرادي كه در عين چند شغله بودن براي هيچيك از كارهاي خود برنامه اي ندارند، مي گويد: اين قبيل اشخاص هر شب خسته و فرسوده به خانه برمي گردند، حوصله كمترين گفت وشنودي با اهل منزل را ندارند و مجبورند، شام خودرا نيز با عجله صرف كنند. الزاما در صرف صبحانه و ناهار نيز وضعي غير از اين نخواهند داشت. اين آشفتگي و نابساماني روحي و جسمي سبب مي شود كه بخش اعظم درآمد اين فرد چند شغله، صرف درمان بيماري هاي روحي وجسمي وي شود و خانواده او نيز از اين فداكاري ها نصيبي نبرند. اين پزشك مي افزايد: در روزگاران گذشته نياكان ما در چارچوبهاي سنتي، فعاليت هاي خود را تنظيم مي كردند كه خود نوعي برنامه ريزي بود. اما امروزه كه ماشين نقش اساسي در زندگي فردي و اجتماعي ما دارد، استفاده از نظام برنامه ريزي يك ضرورت است و نمي توان فعاليت ها و كارهاي روزانه را باري به هر جهت پيش برد. كساني كه عادت كردند، كارها را بدون برنامه ريزي قبلي انجام بدهند، در حقيقت زمان مفيد را از دست مي دهند وشايد ساعت ها، وقت خودرا سرگرم پيدا كردن وسيله يا شي ء مورد نظرشان كنند. فقدان برنامه ريزي در زندگي و فعاليت هاي فردي وجمعي ما موجب بدقولي هاي مكرر و تيرگي روابط ما با ديگران مي شود. كارشناسان مي گويند: امروزه براي انجام كارهاي روزمره تنها نبايد به حافظه خود اتكا داشته باشيم. برنامه هاي ما بايد مكتوب و نظام يافته باشد تابتوانيم بهترين نتيجه را بدست بياوريم. عباس جهاني