Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780115-44251S2

Date of Document: 1999-04-04

فيلم، براي مردم است گفتگو با ايرج قادري كارگردان فيلم طوطيا فيلم طوطيا باز هم به مسائل اجتماعي و بيشتر در حوزه خانوادگي مي پردازد... * اين فيلم به مساله كار كردن زن در جامعه مي پردازد. نه تنها در ايران، بلكه در جهان اين بحث جريان دارد كه زن شاغل، وقتي همسر و كودك دارد با چه مشكلات و مسائلي روبه رو مي شود. گاهي براي يك زن شاغل، خانواده به تدريج در تقابل با كاري كه دارد كم رنگ مي شود و جايگاه خويش را گم مي كند. اگر جنبه خانوادگي فيلم را بخواهيم در نظر بگيريم، ظاهرا اين فيلم بايد شباهت هايي با مي خواهم زنده بمانم شما داشته باشد. * اصلا و ابدا اين، فيلم هيچ ارتباطي با آن فيلم ندارد. اصولا وقتي ما به فيلمي مي گوييم ملودرام تصور، مي كنيم كه همه فيلم هاي ملودرام بايد به يكديگر شباهت داشته باشد. اجازه بدهيد صريحا بگويم نه تنها اين دو فيلم، بلكه هيچ فيلم من به يكديگر شباهتي ندارد و ثابت هم مي كنم. از شروع انقلاب تاكنون فيلم هايي ساخته ام مثل برزخي ها كه اصلا هيچ ربط و شباهتي با فيلم بعدي ام دادا ندارد و به همين ترتيب اين فيلم هيچ ربطي با تاراج ندارد و الي آخر. هيچ گاه دوست نداشته ايد كه يك موضوع واحدي را دنبال ؟ كنيد * اصلا خود را به يك ژانر مشخصي محدود نمي كنم و دوست دارم در همه زمينه ها كار كنم. مورد استثناء كارگرداني فيلم هايي است كه موضوع آنها بوي كهنگي مي دهد. منظور شما فيلم هاي تاريخي؟ است * بله. فيلم هايي كه مربوط به زمان معاصر نيست و مثلا رويدادهاي ششصد سال پيش ما را بررسي مي كند. در اين گونه مواقع وقتي با چند تا محقق صحبت مي كنيد متوجه مي شويد كه هركدام روايت هاي خاص خودشان را دارند. بنابراين من چطور فيلمي بسازم كه خودم هم از درست بودن آنها اطمينان ندارم. وقتي فيلمي مي سازم علاقه مندم آدم ها را بشناسم و به نوعي بتوانم زندگي آنها را لمس كنم. من ممكن است دركي از خانواده امروز جامعه مان داشته باشم اما نمي دانم دويست سال پيش مناسبات خانوادگي چطور بوده است. فيلم روز ساختن هدف من است. حالا كه علاقه منديد در موضوع هاي مختلف فيلم بسازيد، به فيلم كمدي هم فكر كرده ايد. فكر مي كنم اين يكي را از قلم انداخته ايد. * چون خودم زياد نمي خندم و اصلا كمدي نيستم، به اصطلاح با اين جور فيلم ساختن هم زياد حال نمي كنم. پس بايد يك آدم جدي و يا خداي ناكرده عبوسي؟ باشيد * يك نه آدم معمولي هستم. به عنوان يك تماشاگر هم دوست نداشته ايد به تماشاي يك فيلم كمدي؟ برويد * تا الان كه هيچ وقت به ديدن فيلم كمدي نرفته ام. آقاي قادري، شما تا چه حد به ديالوگ در فيلم هايتان اهميت؟ مي دهيد * ديالوگ هايي را دوست دارم كه برازنده خود شخصيت فيلمنامه باشد. اين كه بياييم مثلا و از دهان يك دلال بازار ديالوگ هاي فيلسوفانه بگذاريم صحيح نيست. متاسفانه برخي از فيلمنامه نويسان ما مرتكب اين اشتباه مي شوند و زبان محاوره اي در برخي فيلم ها دچار ايرادات اساسي مي شود. آيا نظر منتقدان را درباره فيلم هايتان جويا شده ايد و فكر مي كنيد اين نقدها مي تواند به كيفيت كارتان كمك؟ كند * منتقدي را كه از روي وجدان و انصاف نقد بنويسد مي پرستم و ستايش مي كنم ولي اين كه آدمي بيايد و بگويد اين فيلم ايرج قادري است كه فيلمفارسي ساز بوده و بنابراين فيلم خوبي نيست، براي من قابل توجيه نيست. گاهي حرف ها و پيام هاي فيلم ناديده گرفته مي شود و فقط شخص من زير ذره بين مي روم. تاكنون هيچ نقد خوبي درباره فيلم هايتان؟ خوانده ايد * اين طور هم نبوده كه تا حالا نقد خوبي نخوانده باشم. مي دانيد، آرزويم اين است كه منتقد روبه روي من بنشيند و ايرادهاي كارم را به من بگويد و راهنماي من باشد. نمي توان من نوعي را به اين دليل كه در سينماي پيش از انقلاب فعاليت داشتم محكوم پيش كرد از انقلاب هم فيلم هايي بود كه متاسفانه به دليل شرايط حاكم در آن زمان ناديده گرفته شد. الان هم همين طور است، مگر الان ما فيلم بد؟ نداريم سينما، سينماست، همه كه ظنين نمي شوند، بعضي ها هم امثال آرنولدها و استالونه ها را براي فروش فيلمشان علم مي كنند. هر كسي فيلم خودش را مي سازد و سينما هم خوراكش را دارد. به نظر من فيلم بايد مخاطب داشته باشد. فيلم براي انبار كه نيست، براي مردم است. در زمينه رابطه كارگردان با بازيگر، فكر مي كنيد كارگردان بايد ديدگاهش را به بازيگر تحميل كند و به نوعي به زور حس ايجاد كند و يا اين حس بايد خود به خود در بازيگر بوجود؟ بيايد * با تحميل ديدگاه به بازيگر اصلا موافق نيستم. روش كار من به اين شكل است كه در ابتدا با بازيگر درباره شخصيتي كه قرار است نقش آن را بازي كند، صحبت مي كنم و بعد او را آزاد مي گذارم تا بازيش را بكند. احيانا اگر ديدم متوجه حرف هاي من نشده توضيحات بيشتري مي دهم، مهم اين است كه شناختي از توانايي هاي بازيگرم داشته باشم و بدانم ظرفيت اين بازيگر تا چه حد است، بنابراين بيش از هر چيز انتخاب بازيگر مهم است.