Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780114-44246S3

Date of Document: 1999-04-03

در ژاپن، ورود به دانشگاه ديگرتضميني براي آينده نيست جشن و سرور سرمستانه اي كه براي قبول شدگان در امتحان ورودي دانشگاه توكيو برگزار شده، با نوميديهاي تلخ براي هزاران نفر از مردودين آن همراه است. براي ورود به اين دانشگاه معتبر و بلندنام بيش از 10 هزار تن امتحان مي دهند در حالي كه تنها 3 هزار نفر پذيرفته مي شوند. ركود اقتصادي در ژاپن، به اين معناست كه براي آينده دانش آموزان و دانشجويان ديگر تضميني وجود ندارد. به گزارش تلويزيون بي. بي سي، لحظه رويارويي با واقعيت براي برخي از بهترين مغزهاي جوان و متفكر ژاپن زماني فرا مي رسد كه نتايج آزمون ورودي دانشگاه توكيو اعلام مي شود. بسياري از مردم ژاپن فكر مي كنند اگر وارد دانشگاه توكيو بشوند، براي يك عمر تامين هستند. اين حقيقت در جشن و سرور سرمستانه اي كه براي افراد خوش اقبال قبول شده، برپا مي شود، بازتاب مي يابد. وارد شدن به دانشگاه توكيو براي داوطلبان، معمولا نتيجه سالهاي بي پايان درس خواندن است، تا خود را براي امتحان سخت و دشوار آن آماده سازند. اين امتحان ورودي، با نام آزمون جهنمي شناخته مي شود. امسال 10 هزار نفر داوطلب شدند كه فقط 3 هزار تن آنها به دانشگاه راه خواهند يافت. پس از درس خواندن به آن حد زياد و براي مدتي به آن حد طولاني، دانشجويان پس از ورود به اين دانشگاه، براي يك عمر زندگي راحت برنامه ريزي مي كنند. يكي از اين دانشجويان مي گويد: من ديگر مي خواهم وقت خوشي داشته باشم. دو دانشجوي دختر دوقلو نيز مي گويند: ما فقط اميدوار بوديم هردويمان قبول شويم و براي آن دعا مي كرديم. اما، در حالي كه فارغ التحصيلان دانشگاه توكيو آزادي انتخاب بهترين مشاغل ژاپن را داشتند، ركود اقتصادي به معناي رقابت پذيري بيشتر در دنياي كار است. برخي شركتها احساس مي كنند محيط پرتنش دانشگاه توكيو، مكان رشد خوبي براي كارآفرينان و متفكران خلاقي كه ژاپن شديدا به آنها نياز دارد، نيست.