Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771227-44233S5

Date of Document: 1999-03-18

شطرنج سياسي روسيه و عزل و نصبهاي يلتسين روز 25 فوريه گوليني پريماكف نخست وزير روسيه به عضويت مجمعي درآمد كه لزوما قصد پيوستن به آن را نداشت. در اين روز يلتسين رئيس جمهور روسيه اعلام كرد نخست وزير، تا انتخابات رياست جمهوري در تابستان سال 2000 در اين مجمع خدمت خواهد كرد. اعضاي ديگر مجمع نخبگان يلتسين كه ياباست 2000 نام دارد را آناتولي چوبايس و بوريس نقسوف از كارشناسان اقتصادي سابق و سرگئي كرينكو نخست وزير سابق كه همگي توسط رئيس جمهور بركنار شدند تشكيل مي دهند. چند روز بعد نخست وزير براي گذراندن يك تعطيلات غيرمنتظره به جزيره سوكي در درياي سياه رفت. اين تعطيلات موجب دامن زدن به شايعات بيشتري رهبران شد روسيه به طور معمول در ماه اوت به جزيره سوكي مي روند اما اين بار اين سفر در پايان فوريه صورت گرفته بود. ديميتري ياكوشكين سخنگوي كرملين گفت، يلتسين به سختي پريماكف را قانع كرده كه به تعطيلات برود. يك روز بعد نيكولاي بوردوا رئيس كاركنان كرملين گفت، فساد مالي احتمالي در ميان وزراي كابينه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. رسانه ها به طور وسيعي به شايعه احتمال بركناري پريماكف پرداختند اما چندي بعد واقعيت روشن شد، دو روز بعد از ديدار پريماكف با رئيس جمهور كه به گفته منابع خبري با منازعه همراه بوده است، زخم معده يلتسين عود كرد و وي به بيمارستان بازگشت. آيا يلتسين كه به علت بيماريهاي گوناگون از تابستان سال كه 1996 براي بار دوم انتخاب شد وتا به حال نتوانسته بيشتر از چند هفته به طور پيوسته در كرملين حاضر شود، اينقدر بي منطق است كه دستور بركناري پريماكف را از تختخواب بيمارستان صادر؟ كند آن هم در حالي كه بحران اقتصادي روسيه روز به روز وخيم تر مي شود و بدون اينكه جانشين قابل قبولي در حال حاضر براي اين مقام وجود داشته ؟ باشد شايد جواب اين سئوالات منفي باشد اما نمي توان گفت كه چنين احتمالي اصلا وجود ندارد. يلتسين حتي در آخرين سالهاي حكومتش همچنان علاقه بسياري به عزل شخصيت هاي برجسته سياسي در مسكو دارد. تصميم كرملين مبني بر رسيدگي در مورد فساد احتمالي در كابينه پريماكف، كه گمان مي رود اين تحقيق بيشتر شامل يوري ماسكيوف و گنادي كوليك معاونان نخست وزير شود، بعد از آن صورت گرفت كه همكاران پريماكف عليه امور تجاري كه به بوريس بريژفسكي مربوط مي شد اقدام كردند. بريژفسكي رابطه بسيار نزديكي با خانواده يلتسين دارد. پريماكف از بريژفسكي بيزار است و تلاش براي وارد كردن اتهام فساد به او به شدت مورد استقبال نخست وزير قرار گرفت. سپس بوردوا اعلام كرد، شوراي امنيت تحت رهبري او رسيدگي در مورد همكاران پريماكف را آغاز خواهد اين كرد اقدام يك مقابله به مثل از سوي بريژفسكي به حساب آمد. اينكه پريماكف ممكن است با مشكل روبه رو شود محتمل به نظر مي رسد. ديدار او با يلتسين در 25 فوريه با منازعه و درگيري همراه بود آينده سياسي ماسليوكف، كمونيستي كه رهبري مذاكرات حساس و حياتي مسكو با صندوق بين المللي پول را به عهده دارد و همچنين كوليك، مسئول سياستهاي كشاورزي اين كشور، بخشي از اختلافات نخست وزير و رئيس جمهور را تشكيل مي دهد. صندوق بين المللي پول بارها نارضايتي خود را از بودجه سال 1999 روسيه اعلام كرده است ولي ماسليوكف تاكيد دارد كه فشار صندوق بين المللي پول در اين مورد يك دخالت گستاخانه است. الگ سيزيف از دستياران يلتسين كه مورد توجه و احترام صندوق بين المللي پول است به رئيس جمهور گفته است توافق با اين صندوق بسيار ضروري است. در حالي كه مطبوعات روسيه شايعات در مورد بركناري پريماكف را مطرح مي كردند، يلتسين كس ديگري را بركنار كرد. اين شخص بريژفسكي دبير اجرايي سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع اين بود سمت، مقام مهمي در سازماني با نفوذ سياسي فراوان نبود. اين كار حتي در حوزه اختيارات يلتسين هم نبود. اما هيچكدام از اينها مهم نيست. در فضاي سياسي بحراني موجود در مسكو، يلتسين تنها مي خواست كسي را بركنار كرده باشد و مقام و موقعيت او مهم نبود. آيا افراد ديگري بركنار؟ مي شوند آيا پريماكف در مقام خود باقي خواهد؟ ماند اينها سئوالاتي است كه تنها رئيس جمهور 68 ساله بيمار روسيه پاسخ آنها را مي داند اما مردم فقير روسيه كه با مشكلات فراواني روبه رو هستند به چيزي بيش از اين عزل و نصبهاي كسل كننده نياز دارند. نيوزويك