Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771226-44216S1

Date of Document: 1999-03-17

روي پيشخوان كتابفروشي ها ركسانه و اسكندر جوان كريسپي / ترجمه: عبدالحميد فريدي /عراقي انتشارات ققنوس / چاپ 3400 /اول 1377 /نسخه 431 صفحه /رقعي تومان. 1500 ركسانه، دختر فرمانرواي سغد با وحشت مطلع مي شود كه بايد با پادشاه و فرمانده سپاه مقدوني يعني اسكندر ازدواج كند. شنيده هاي او از مردي كه وطن او را به زير سلطه خويش در آورده است، همه حاكي از بدي او بوده اند. سرانجام روز ديدار فرا مي رسد و تنفر جاي خود را به آميزه اي از تحسين، احترام و عشق مي سپارد. ركسانه به تدريج اين مرد را بهتر مي شناسد. اين پادشاه براي او يك معماست او، اسكندر را در لشكركشي به هندوستان همراهي مي كند و سپس با او به بابل مي رود و... اين رمان، كه با دقتي موشكافانه، رويدادها را به تصوير مي كشد، بر حقايق تاريخي استوار است و اسكندر را از ديدگاهي كاملا نو و از ديد يك زن مي شناساند. همه كودكان تيزهوشند اگر... دكتر ميريام /استاپر ترجمه: دكتر سهراب /سوري نشر دانش /ايران چاپ اول 1377 / 5000 /نسخه 186 صفحه رنگي /مصور با جلد شميز 1200 تومان با جلد ضخيم 1500 تومان. اين كتاب به سئوالي پاسخ مي دهد كه همه پدران و مادران مي پرسند: چگونه مي توانم به بهترين وجه به كودكم كمك ؟ كنم در اين كتاب، پدران و مادراني كه كودك نوزاد تا قبل از سن مدرسه دارند، مطالبي را پيرامون اين كه چگونه توانائيهاي كودك خود را ارزيابي كنند، مهارتهاي آنها را بسنجند و استعدادهاي آنها را شكوفا كنند، مطالعه مي كنند. همچنين در اين كتاب بابازيها و فعاليتهايي كه مي تواند موجب تقويت حس كنجكاوي، آزمايش گري و مهارت در كودكان مي شود، آشنا مي شويم كتاب، از ترجمه بسيار خوبي برخوردار است و آماده سازي و انتشار آن با توجه به تصاوير رنگي متعدد و تستهايي كه در قسمتهاي مختلف كتاب به كار رفته، به شكلي بديع و هنري صورت پذيرفته است. آواز چگور (زندگي و شعر مهدي اخوان ثالث ) تاليف محمدرضا محمدي /آملي نشر /ثالث چاپ اول، پائيز / 1377 2300 /نسخه 500 /صفحه 2200 تومان ناشر اين كتاب، پيش از اين چهار كتاب ديگر را در همين حوزه منتشر كرده است كه به شرح احوال و تحليل آثار سايه، بهار، سپهري و فروغ فرخزاد، چهار شاعر بزرگ دوران معاصر ادب فارسي اختصاص داشته اند. روشي كه در اين مجموعه در پيش گرفته شده است، در روزگار بي سر و ساماني نقد اصولي، قابل توجه است. چرا كه نقد ادبي در ايران، به دليل عدم وجود ريشه ها و سنت هاي استوار، اغلب دچار سطحي نگري است و ناقدان بيشتر از آن كه به اثر بپردازند مايلند اطلاعات خود را از صاحب اثر آشكار سازند. نحله هاي فكري نقد ادبي در مغرب زمين نيز عمدتا يا خام و از طريق ترجمه وارد زبان فارسي شده اند، يا تحريف شده و از طريق منابع دست چندم. در ميان آثار منتقدان ايراني، به ندرت مي توان سراغ از تفوق يك نظريه ادبي گرفت. مهمترين ويژگي كتاب حاضر، دور شدن موءلف از فريفتگي نسبت به اخوان، به شاعر بزرگ معاصر است. مهدي اخوان ثالث از جمله شاعران مطرحي است كه در كنار آثار بسيار باارزش اشعار ضعيف نيز كم ندارد. كتاب حاضر در شش بخش و يك مقدمه جمع آمده است. درخت معرفت، كيمياي شعر، شعر و حقيقت، گزينه شعرهاي اخوان، كتابشناسي و اخوان به روايت تصوير عناوين شش بخش اين كتاب هستند كه دو فصل اول نام خود را از برخي شعرهاي اخوان وام گرفته اند. با ذكر اين نكته كه جاي نيما يوشيج در مجموعه چهره هاي شعر معاصر ايران خالي است، بخشي از شعر كتيبه را كه از سوي موءلف به عنوان يكي از بهترين آثار اخوان قلمداد شده مي خوانيم: - چه خواندي،؟ /هان مكيد آب دهانش را و گفت آرام: /- نوشته /بود /همان كسي راز مرا /داند كه از اين رو به آن رويم /بگرداند /نشستيم /و به مهتاب و شب روشن نگه /كرديم و شب شط عليلي /بود مي شود تنها ماند و به عشق انديشيد علي /ملاپور ناشر: /بهجور چاپ 3000 /اول 1377 /نسخه تومان 450 كتاب، مجموعه اشعار عاشقانه شاعر است و آنچنان كه شاعر، خود مي گويد شعرهاي سال هاي 66 تا 76 يعني قريب به 10 سال را دربرمي گيرد. سادگي و رواني در فكر و زبان، ويژگي شعرهاي اين شاعر جوان است و نيز خطاب كردن يار با ضمير احترام انگيز شما. رموز سلامت، طول و عرض عمر ماشاءالله هداوند (هدا ) / انتشارات قوانين / چاپ پنجم، / 1377 سه هزار /نسخه 580 صفحه وزيري با جلد /كالينگور تومان. 1800 در اين كتاب، سلامتي جسم و جان و روح آدمي و نيز راه و رسم زندگي سالم با استفاده از تغذيه مناسب، ورزشهاي مفيد و رعايت بهداشت نشان داده نويسنده مي شود كتاب با اشاره به مصداقهايي از سلامتي و تغذيه و پيشگيري، و ضمن ارائه مقالاتي همچون پيري چيست و پير؟ كيست، بهترين و مناسبترين ورزشها، تاثير ورزش در موفقيت زندگي، سلسله نوشته هايي پيرامون سيگار، كليات مواد غذايي و رژيم هاي غذايي، تاثير هنر در كيفيت و جاودانگي عمر معنوي و... سعي در راهنمايي و جذب افراد به سوي سلامتي از طريق اين نوشته ها دارد. تلفيق شعر و ادب فارسي در جاي جاي مباحث كتاب، آن را خواندني تر كرده است. آقا روباه حيله گر، خرگوش قوي و زرنگ اكبر فرهادي /ثابت انتشارات /اريسا چاپ اول 1377 ده هزار /نسخه 12 صفحه خشتي چهار /رنگ 1500 ريال. كتاب، داستاني است جذاب، از تعامل هميشگي و تاريخي روباه حيله گر و خرگوش زرنگ. به نظر مي رسد اگر روباه هاي اين دور و زمانه قدري اهل مطالعه باشند و لااقل كتابهايي درباره سرنوشت خود را بخوانند، به راحتي از خرگوش هاي ساده شكست نخواهند خورد. نوروزگان دكتر مرتضي ناشر /هنري: نشر /سروا چاپ 200 /اول 1377 /صفحه 750 تومان نوروزگان تك نگاري نسبتا جامعي است در مورد نوروز كه نويسنده آن تلاش كرده است از منظر فرهنگ، تاريخ و تمدن نوروز را بكاود. در هنگامه اي كه نه تنها دلايل و شرايط انجام آداب و رسوم نوروز و سايرمناسبت هاي فرهنگي - تاريخي بلكه خود اين آداب در غبار فراموشي گم مي شوند، بررسي هايي چنين غنيمت است. اگر ما از هويت فرهنگي سخن مي گوييم، نوروز بي ترديد بخشي ازآن است كه نبايد فراموش شود. فاصله مردمان باطبيعت روز به روز بيشتر مي شود و شايد گريزي از آن نباشد، اما اگر كاركردهاي مثبت يك سنت معرفي و شناسانده شود، آداب و رسوم نه به عنوان مانع بلكه به صورت عامل توسعه فرهنگي عمل تواند كرد. كتاب حاضر 4 فصل دارد با يك مقدمه: درودي ديگر بر نوروز داستان نوروز، آخرين چهارشنبه سال، نوروزآمد، بدرود با نوروز و سرودهاي نوروزي عناوين مقدمه، چهار فصل و ضميمه آن هستند. آمد بهاراي دوستان، منزل سوي بستان كنيم.