Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771225-44213S1

Date of Document: 1999-03-16

در آستانه بهاري دل انگيز جوانه هاي سلامتي و شجاعت دروزنه برداري ايران روئيدن آغاز كرده است گروه ورزشي: سلامت، حقيقت، عبرت و... واژه هايي مانوس با ورزش كه هر زمان مورد عنايت و توجه جدي قرار نگرفته اند، وضعيت نامناسبي پديدار شده و هويت و اهميت كارها ناپايدار و سست بنيان باقي مانده ما است چه بخواهيم و چه نخواهيم در عالم ورزش و دنياي جاري و ساري آن ملزم به رعايت قوانين و عرف موجود هستيم و سرپيچي از آن يعني سقوط و دورشدن از كمال مطلوب. در روزگار كنوني كه با تجهيزات مدرن موجود هر قهرماني در تمامي دوره هاي قهرماني خود با انجام كوچك ترين حركت خطايي سخت آسيبپذير مي شود و از مسير صحيح منحرف شده و از زواياي گوناگوني كنترل مي گردد، انجام هر حركت خلافي نتايج زيان آوري را به بار مي آورد و متاسفانه در جوامعي نظير ما بسرعت گسترش يافته و تاثير گذار مي شود. در وزنه برداري چنين عارضه اي به بار آمد و مجموعه اي به تدريج نابود شد. عدم توجه كافي به امور فرهنگي قهرمانان اين رشته، پولاد مردان وزنه برداري ما را در مسير حركت خلاف دوپينگ قرار داد و به يكباره همگي آنها از اوج عزت به سراشيبي ذلت سرازير شدند. كاخ آرزوها فرو ريخت و نااميدي ها افزايش يافت. در پي دوره كوتاهي سكون و بي خبري مجموعه اي متعهد و خوشفكر مصمم به مبارزه با عفريت مرگبار دوپينگ در وزنه برداري شدند و با همت اين گروه جوانه هاي سلامتي و پاكي دوباره درميان پولاد مردان جوان ما روئيدن گرفت. در دنياي شاد پديد آمده آنچه پيدا شد و باقي ماند همان درس عبرتي بود كه شاگردان مكتب عشق و دوستي آن را به درستي آموختند و امروز در آستانه بهاري تازه اين جوانه هاي معرفت و شجاعت از شكوفايي خاصي برخوردار شده و دنياي اطراف خود را سرشار از سرور و سرمستي امروز ساخته اند ورزش وزنه برداري سمبل حقيقي همان واژه هاي حقيقي سلامت، عبرت و... است. فائقي: وزنه برداري در سالهاي اخير جهش محسوسي داشته است گروه ورزشي: سعيد فائقي معاون فني امور فدراسيون هاي سازمان تربيت بدني گفت روند صعودي وزنه برداري ايران آغاز شده است و وزنه برداران ايران با توكل به خدا در بازي هاي المپيك 2000 سيدني خوش خواهند درخشيد. فائقي كه در جلسه روساي هيات هاي وزنه برداري استان هاي سراسر كشور سخن مي گفت، افزود با مديريت صحيح مسئولان فدراسيون وزنه برداري و روءساي هيات هاي وزنه برداري استان هاي گوناگون كشور و مربيان، وزنه برداري ايران در طول چند سال گذشته جهشي محسوس داشته است، كه اين جهش از سوي برخي از افراد با تنگ نظري هايي مواجه شده است. فائقي افزود در رشته وزنه برداري اين تنگ نظري ها هميشه وجود داشته است و خواهد داشت و شمار معدودي از افراد به مقابله با شما خواهند ولي پرداخت، شما بايد با تلاش و كوشش بيشتر به مقابله با اين جريانات انحرافي بپردازيد. معاون فني امور فدراسيون هاي سازمان تربيت بدني با اشاره به فاصله ركوردهاي وزنه برداران ايران با رقباي آسيايي و جهاني خود در چند سال گذشته و زمان حال گفت چند سال پيش فاصله حدنصابهاي وزنه برداران ايراني با رقباي آسيايي و جهاني خود 40 تا 60 درصد بود ولي اكنون اين فاصله به 15 10 تا درصد رسيده است كه اميد داريم با برنامه ريزي كه از سوي شماتدوين خواهد شد، اين فاصله به حداقل كاهش يابد. وي سرمايه گذاري بر روي نونهالان، نوجوانان و جوانان را لازمه رشدبيشتر اين رشته ورزشي ذكر كرد و گفت شما مي بايست همانگونه كه در گذشته عمل كرده ايد در آينده نيزهمانگونه عمل كنيد و سرمايه گذاري بيشتري بر روي اين سه قشر از اقشار كشورمان انجام دهيد. فائقي با اشاره به جذابيت رشته پرورش اندام گفت اين رشته ورزشي باپذيرش عمومي روبه رو شده است و علاقه مندان بسياري را در جامعه به دست آورده است. وي با رد گفته هاي برخي از افراد كه مي گويند وزنه برداري بر فيزيك بدني وزنه برداران تاثير نامطلوب مي گذارد، گفت آزمايش هاي صورت گرفته نشان داده است كه اين گفته ها هيچگونه دليل علمي ندارد بلكه پرداختن به رشته وزنه برداري تاثير مطلوبي در رشد اندام ها دارد. در اين جلسه كه در دفتر امور مشترك فدراسيون هاي ورزشي انجام داراب شد، رياحي دبير فدراسيون وزنه برداري نيز گفت تلاش شما روءساي هيات هاي وزنه برداري استان هاي سراسر كشور و مربيان سبب شد وزنه برداري ايران در سال سال 1377 پرباري را داشته باشد و ملي پوشان وزنه برداري ايران در ميادين بين المللي و آسيايي بدرخشند. وي با اشاره به كسب 5 مدال توسط وزنه برداران ايران در سيزدهمين دوره بازي هاي آسيايي بانكوك گفت نتايج كسب شده توقع مردم را از اين رشته ورزشي افزايش داده است و اين امر ما را وامي دارد كه در سال آينده تلاش خودرا مضاعف كنيم. رياحي در ادامه گفت در كوتاه مدت ما سعي داريم با قدرت تمام دررقابت هاي جهاني يونان و بازي هاي المپيك 2000 سيدني حاضر شويم كه اين امرتنها در سايه مساعدت شما عزيزان ميسر خواهد شد. وي در بعد آموزشي گفت تشكيل كلاس هاي آموزشي مربيگري و داوري از جمله برنامه هاي آتي اين فدراسيون است. رياحي با اشاره به نتايج كسب شده در رقابت هاي وزنه برداري قدرتي وانجام پيكارهاي پرورش اندام گفت ورزشكاران شركت كننده در رقابت هاي وزنه برداري قدرتي در سال گذشته به دفعات ركوردهاي آسيايي اين رشته رابهبود داده اند كه اين نشان دهنده آن است كه در اين رشته ورزشي نيز ماحرف هاي بسياري براي گفتن در آسيا خواهيم داشت. پيش از سخنان رياحي، سيدرسول رييسي عضو هيات رئيسه فدراسيون وزنه برداري و پيشكسوت اين رشته ورزشي گفت پيشكسوتان اين رشته ورزشي مي بايست همراه با ديگر افراد مسئولان اين فدراسيون را ياري كنند كه مادوباره شاهد درخشش وزنه برداران ايران در ميادين گوناگون باشيم. پس از آن شركت كنندگان در اين جلسه به بررسي تقويم سال فدراسيون 1378وزنه برداري پرداختند و در پايان دبير فدراسيون وزنه برداري به پرسش هاي شركت كنندگان پاسخ گفت.