Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771225-44206S2

Date of Document: 1999-03-16

نقاشي هاي ديواري دوره قاجار در كاخ سليمانيه مرمت مي شود عمليات مرمت و تثبيت قديمي ترين نقاشي هاي ديواري دوران قاجار توسط يك هيات از كارشناسان آثار تاريخي در كاخ سليمانيه كرج آغاز شد. اين نقاشي هاي منحصر به فرد كه متعلق به دوره فتحعلي شاه قاجار است بر بدنه، ديوارهاي جانبي تالار اصلي كاخ سليمانيه كه در باغ دانشكده كشاورزي شهر كرج قرار دارد، نقش بسته است. نمونه هاي ديگر اين نوع ديوارنگارهاي دوران قاجار در باغ نظاميه و باغ نگارستان تهران وجود داشت، كه در آغاز قرن معاصر اين مجموعه ها به مكانهاي ديگري منتقل شدند. كاخ سليمانيه، كاخ ييلاقي است كه در زمان فتحعلي شاه با چند بناي ديگر در باغي بزرگ و در محل فعلي دانشكده كشاورزي كرج بنا شد.