Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771225-44205S6

Date of Document: 1999-03-16

از 15 فروردين مركز خانه سبز خياباني براي نگهداري كودكان آغاز به كار مي كند گروه اجتماعي: مركز خانه سبز كه از بهمن ماه فعاليت آزمايشي خود را شروع كرده است و طي آن 30 كودك خياباني را از سطح شهر تهران جمع آوري كرده است از 15 فروردين فعاليت رسمي خود را آغاز مي كند. مصطفي جانقلي مدير اجرايي خانه سبز اظهار داشت: اين مركز وابسته به شهرداري تهران است و با همكاري بهزيستي و دادگستري فعاليت مي كند. وي گفت: آماررسمي از تعداد كودكان خياباني شهرهاي كشور به ويژه تهران تهيه نشده است. مديراجرايي مركز خانه سبز افزود: كودكان خياباني شهرتهران پس ازجمع آوري ومشاوره، درزمينه هاي مختلف فرهنگي و صنايع دستي آموزش داده مي شوند ودرصورت عدم ارتكاب جرم و عدم همكاري باگروههاي بزهكار به دامن خانواده هايشان بازگردانده مي شوند. به گفته وي كودكاني كه درحين ارتكاب بزه و ياهمكاري با بزهكاران جمع آوري شوند براي تعيين تكليف به دادگاه اطفال معرفي مي شوند. وي گفت: به منظور جلوگيري از ورود كودكان مهاجر خياباني به شهرتهران، دو شعبه خانه سبز در پايانه هاي مسافربري جنوب و غرب تهران مستقرمي شود. وي افزود: اين دو شعبه كودكان مهاجرخياباني را دراين پايانه ها پس ازشناسايي وگذراندن مراحل مشاوره و راهنمايي باتامين هزينه راه به همراه يك مددكاربه شهر مبداء باز خواهند گرداند كه مددكار همراه مراتب رابه مراكز حمايتي محل زندگي كودك مهاجرخياباني اطلاع خواهد داد.