Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771224-44200S13

Date of Document: 1999-03-15

تصحيح بخشي از سخنان معاون امور دام وزارت جهاد سازندگي كه در صفحه 8 /12/77 4مورخ درباره سه برابر شدن توليد فرآورده هاي دامي در كشور چاپ شد، به اين ترتيب اصلاح مي شود: كبيري با اشاره به افزايش توليد شير در كشور با توجه به برنامه ريزي هاي اصولي و زيربنايي افزود: با افزايش توليد پنير داخلي، واردات اين فرآورده لبني از سال 75 قطع شده و ايران كه از واردكنندگان عمده پنير بود در اين زمينه به خودكفايي رسيده است.