Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771223-44188S2

Date of Document: 1999-03-14

سرپرست شهرداري شهرداران بايد از همدان: شوراهاي شهر حمايت كنند گروه شهرستانها: سرپرست شهرداري همدان ومدير كل دفتر امور شهري و روستايي استانداري همدان با تاكيد بر لزوم فراهم كردن زمينه مناسب براي آغاز فعاليت شوراها گفت: شهرداران بايد از شوراها حمايت كنند. به گزارش خبرنگار همشهري، ولدي در جمع شهرداران و بخشداران استان همدان افزود: آن چه مسلم است، با انتخاب اعضاي شوراها از سوي مردم، از اين پس تمامي امور اجرايي و عمراني شهرها و روستاها به دست منتخبين مردم سپرده مي شود وحمايت شهرداران و شهرداريها از اين افراد امري ضروري و اجتنابناپذير است. وي همچنين بااشاره به اين كه شوراها در اولين گام فاقد هرگونه تجربه اجرايي لازم مي باشند و براي انجام وظايف خود در اين مرحله نيازمند حمايت همه جانبه دستگاههاي مختلف هستند، بر لزوم آماده كردن زمينه مناسب براي فعاليت شوراها تاكيد كرد و گفت: شهرداران موظفند باارائه تصويري دقيق و كامل از وضعيت شهرها و مشكلاتشان، شوراها را در تعيين خط مشي و برنامه ريزيهاي آينده ياري دهند. ولدي مشكلات مالي را درحال حاضر بخش اعظم مشكلات شهرداريهاي استان اعلام كرد و از شهرداران خواست نسبت به مطالبه عوارض عقبمانده اشخاص و سازمانهاي دولتي تسريع كنند. وي تاكيد كرد: شهرداران بايد ضمن خودداري از سرپوش نهادن بر مشكلات و نادرست جلوه دادن آنها همه مسائل را بي كم و كاست براي شوراها توجيه كنند و توصيه هايشان را براي ساماندهي به مشكلات در اختيار شوراها قرار دهند.