Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771222-44177S9

Date of Document: 1999-03-13

مطبوعات استاندار كرمانشاه: روحيه نشاط و تحرك را در مردم تقويت كنند گروه شهرستانها: استاندار كرمانشاه از مسئولان و مطبوعات خواست كه با اعمال و نوشته هايشان روحيه نشاط و تحرك را در جامعه زنده كنند تا مردم با روحيه قوي به آباداني شهر و كشور خود بپردازند. به گزارش خبرنگار همشهري مهندس مقيمي در جلسه شوراي برنامه ريزي استان كرمانشاه همچنين با اشاره به علاقه اي كه مطبوعات به درج حوادثي نظير قتلها از خود نشان مي دهند گفت: اين گونه اخبار تاثير منفي بر مردم مي گذارد، مطبوعات بايد با انعكاس اخبار اميدواركننده و نشاط آور و با درج برنامه هاي مثبتي كه در حال انجام است، جامعه را اميدوار كنند تا مردم با روحيه قوي به فعاليت در بخشهاي مختلف بپردازند. استاندار كرمانشاه در ادامه با اشاره به روز درخت كاري و هفته منابع طبيعي اظهار داشت: بازتاب و انعكاس رويدادهاي محيط زيستي مانند همين روز درخت كاري موجب تقويت روحيه نشاط در مردم خواهد شد.