Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771222-44177S6

Date of Document: 1999-03-13

معاون عمراني استاندار تجربيات آذربايجان شرقي: شهرداري ها بايد به شوراها منتقل شود گروه شهرستانها: براي آگاهي بيشتر اعضاي منتخب شوراهاي شهر به مسايل شهري، اجتماعي، فرهنگي و تسريع در امور عمراني، تجربيات شهرداري ها بايد به شوراها منتقل شود. به گزارش خبرنگار همشهري در تبريز معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي در همايش شهرداران استان افزود: چون ممكن است اين شوراها در قدم اول به شكل تخصصي با امور شهرداري ها آشنا نباشند، به همين منظور پيش نويسي تهيه شده و براي تسلط شوراها به قوانين و مقررات شهري در اختيار آنان قرارمي گيرد. حاج ياسيني همچنين گفت: مطابق پيش بيني هاي انجام شده در وزارت كشور، به زودي مديريت نوسازي شهرها به شهرداران واگذار مي شود ضمن آن كه به طور طبيعي، در اقتصاد بدون نفت، نقش شهرداران به مراتب از وضعيت فعلي بيشتر است. وي همچنين با تاكيد بر مشخص شدن دقيق وضع درآمدهاي شهرداري ها خاطرنشان كرد: در حال حاضر از بسياري از مشاغل شهري عوارضي دريافت نمي شود و شوراها با كمك مشاركتهاي مردمي نه تنها بايد اموري را كه قبلا برعهده شهرداري ها بود انجام دهند، بلكه همچنين بايد خارج از اين چارچوب با خلاقيت و ابتكارات، امور شهري را بيش از پيش سامان دهند. معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي يادآور شد: امسال درصد 90 شهرداري هاي آذربايجان شرقي توانستند بودجه وضع شده را جذب كنند و مجموعا در كل شهرداري هاي استان، تحقق بودجه به ميزان 97 درصد و به مبلغ 350 ميليارد ريال بود. وي با اشاره به ضرورت آگاهي از تعداد واقعي كسبه و پيشه وران شهرهاي استان براي اخذ عوارض، اظهار اميدواري كرد با روي كار آمدن شوراها بودجه شهرداري ها تا ميزان درصد 20 افزايش يابد.