Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771222-44171S2

Date of Document: 1999-03-13

آيا معجونهاي زمستاني سنتي چين واقعا، نيروبخش؟ هستند واحد رسانه هاي خارجي: براي ميليونها چيني، زمستان فصلي است كه بايد در آن نيروي جسماني را قوت بخشيد و خود را براي سال آينده آماده ساخت. اين، به معناي خوردن مواد غذايي نيروبخش سنتي اين است مواد غذايي، در طيف وسيعي از گياهان خشك شده گرفته تا مار ترشي انداخته را شامل مي شود. در يك داروخانه در شانگهاي، اين گونه غذاهاي نيروبخش سنتي چين را 200 سال است كه عرضه مي كنند. تلويزيون بي. بي. سي، زني از اهالي شانگهاي را كه سرگرم ورزش صبحگاهي است، نشان مي دهد و گزارش مي دهد: وي نه تنها مشغول ورزش است، بلكه در حال ذخيره انرژي حياتي خود كه به زبان چيني چي (Chi) مي گويند، نيز مي باشد. سالخوردگان در چين، علاقه دارند ذخيره چي خود را در زمستان نيرويي تازه ببخشند. داروخانه تان هنگ چون تن سال 200 است كه داروهاي سنتي نيروبخش زمستاني را به مردم اين شهر ارائه مي كند. بسياري از مردم چين تصور مي كنند داروهاي غربي، تنها براي موارد اضطراري كارساز است. اما برخي داروهاي سنتي چيني، غربيان را به تعجب وامي دارد. براي مثال، مي گويند مارمولك خشك شده براي مسايل استخوان و بيماريهاي آن خوب است. اين نسخه را عكسي همراهي مي كند كه از خداي عمر طولاني كشيده اند. يك شهروند چيني مي گويد: پس از سه سال خوردن معجونهاي نيروبخش زمستاني، من احساس بسيار خوبي دارم. در آن موقع، من احساس يخ زدگي مي كردم. اما اكنون نبايد آنقدر لباسهاي گرم بپوشم.