Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771222-44170S2

Date of Document: 1999-03-13

اگر دوستان فرزندتان را نمي پسنديد بدون نبرد كنيد مداخله ممكن است دخالتهاي سخت گيرانه براي برهم زدن يك دوستي پيامد ناخوشايندي را به همراه داشته باشد و پسر شما با بي اعتنائي دوست مظنونش را بيشتر ببيند وقتي جواب تلفن را مي داد قلبش ريخت. پسر سيزده ساله اش را به همراه دوست جديدش در حال ناخنك زدن به اجناس مغازه اي گرفته بودند. مدير فروشگاه او را مي شناخت و نمي خواست از آن ها شكايت كند. مادر از همين مي ترسيد. از زمان شروع اين دوستي فرزندش گاهي دير به خانه مي آمد و در مورد دير آمدنش هم توضيح درست و حسابي نمي داد. خوشبختانه مدير فروشگاه از اتهامات آنها صرف نظر كرد. او بعدا فهميد كه دوست جديد پسرش يك دزد سابقه دار است كه حقه هاي كار را به او ياد داده است. داستان اين مادر بر هراس بسياري از والدين صحه مي گذارد، زماني كه فرزندانشان دوستان جديد و مشكوكي را ملاقات مي كنند، ما بسيار نگران مي شويم وقتي كه نوجوانمان با دوست جديدي آشنا مي شود كه به نظر مسئوليت ناپذير، بي اعتنا يا بسيار پولكي مي آيد. اما بسياري از والدين از دخالت در زندگي فرزندانشان هراس دارند مبادا محبتشان را از دست بدهند. در عوض برخي ديگر بسيار سخت گيري مي كنند تا جائي كه فرزندان شورش كرده و رفتارشان بدتر مي شود. پس وقتي دوستان فرزندتان را دوست نداريد چه مي توانيد به بكنيد عقيده يك استاد بازنشسته جامعه شناسي دانشگاه استانفورد كارهاي زيادي مي توان كرد. او مي گويد: والدين اغلب تصور مي كنند زماني كه فرزندشان وارد سنين نوجواني مي شود آنها ديگر تاثير زيادي نمي توانند روي او داشته باشند. او اضافه مي كند كه بچه ها هميشه نياز دارند صداي والدينشان در گوش آنها زنگ بزند. تحقيق دورباخ نشان مي دهد كه بچه هائي كه در مسائل جزئي مانند لباس، موسيقي از همسالانشان تقليد مي كنند در مسائل مهمتري نظير تحصيل يا نحوه رفتار والدين خود را الگو قرار مطالب مي دهند زير نظرات متخصصين و والدين در مورد چگونگي برخورد با دوستان بد فرزندانتان مي باشد. مراقب باشيد براي والدين نوجوانان ضروري است كه بدانند فرزندانشان كجا و با چه كسي هستند. وقتي بنيامين وارددبيرستان شد، مادرش براي او يك پيجر (Pager) او خريد به فرزند دوازده ساله اش گفت كه اگر خواست كه مادرش دنبالش برود و يا بعد از مدرسه دير كرد، او را با پيجر باخبر اما كند انگيزه اصلي از دادن پيجر اين بود كه مي خواست بداند او در حال چه كاري و با چه كساني بنابراين است با اين وسيله مي توانست او را صدا بزند و بفهمد. اين مادر مي گويد ما در شهرمان مشكل مواد مخدر داريم. مي خواستم، مطمئن شوم كه او با آدم منحرفي معاشرت نمي كند. يك محقق و دانشمند دانشگاه ايالت اهايو در مطالعاتش درباره دانش آموزان سال اول دبيرستان پي برد كه هرچه والدين فرزندانشان را بيشتر كنترل بكنند خطر استفاده از مواد مخدر در آنها كمتر مي شود. تحقيق ديگري نشان داد كه حتي بچه هاي والدين شاغل كه به محض رسيدن به خانه به آنها تلفن مي كنند بيشتر از آنهائي كه مادرانشان خانه دار هستند دچار مشكل نمي شوند. هر روز صبح از نوجوانتان درباره كارهاي روزانه اش سوءال كنيد و اگر فقط گفت كه به خانه دوستش مي رود به آن اكتفا نكنيد و براي احتياط به خانه دوستش تلفن كنيد تا مطمئن شويد فرزندتان آنجاست. يك ملاقات حضوري با دوست جديدش هم مي تواند مفيد باشد. دكتر پائولا دانكن مسئول هماهنگي آژانس خدمات انساني مي گويد: زماني كه پسرمان مي خواهد با دوستش قراري بگذارد از او مي خواهيم كه او را به خانه بياورد با، اينكار مي توانيم او را بشناسيم و مراقب رفتارشان نيز باشيم. مداخله نكنيد، كنار بكشيد وقتي سارابا همكلاسي اش دوست شد كه سيگار مي كشيد، دروغ مي گفت و از كلاسها مادرش درمي رفت، از خطر آگاه شد. وي مي گويد: بجاي قدغن كردن رابطه اش با او كار اساسي كردم به سارا گفتم: تو نبايد كاري كني كه دوستت را به دردسر بيندازي،؟ باشد تو نبايد بخاطر او دروغ بگوئي يا دزدي كني; البته او نپذيرفت، اما آنچه بايد انجام شده بود. چند روز بعد دوستش توي مدرسه به او پيشنهاد كرده بود كه براي سيگار كشيدن بيرون بروند. سارا قبول نكرده بود و به او گفته بود: از تو نمي خواهم كاري بكني كه توي دردسر بيفتي بالاخره سارا به خواست خود دوستيش را با او قطع كرد. بسياري از والدين معتقدند كه بايد آنها حرف آخر را در دوستي فرزندانشان بزنند. اما نوجوانان دوستي را انتخابي شخصي مي دانند. بنابراين ممكن است دخالتهاي سخت گيرانه براي برهم زدن يك دوستي پيامد ناخوشايندي را به همراه داشته باشد و پسر شما با بي اعتنائي دوست مظنونش را بيشتر ببيند. رئيس شاخه روحي و رفتاري طب اطفال در دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: اغلب اوقات والدين بجاي تغيير رفتار بر تغيير دوستان تاكيد معمولا مي كنند اگر دلايل معقولي براي مخالفتتان بياوريد مي توانيد با فرزندتان مذاكره كنيد. بهتر است بر چيزهاي غيرقابل قبولي كه دوستي آنها بوجود مي آورد تاكيد كنيد - دير آمدن به خانه يا سستي در انجام تكاليف - بنابراين تاكيد دوباره اينكه قوانين خانه در درجه اول اهميت قرار دارند. والدين دوستان فرزندتان را بشناسيد بعد از اينكه دختر يازده ساله اش به خانه آمد در حاليكه تمام شب قبل را در خواب گريه كرده بود، او دريافت كه دوست فرزندش او را به ديدن فيلمهاي ترسناك نيمه شب تلويزيون تشويق كرده است و باعث شده است كه او بترسد و كابوس ببيند. او مي گويد: من ساده لوح بودم اما حالا تا والدين دوستانش را نبينم و نشناسم به او اجازه نمي دهم جائي برود. به آنها تلفن مي كنم ودرباره برنامه هاي شبشان سوءال مي كنم. ديدن والدين همچنين مي تواند جلوي فرياد اعتراض كودكان را بگيرد. مادر مي گويد: اما مامان همه بچه ها مي توانند اين كار را بكنند من معمولا مي گويم ما راجع به بچه هاي ديگر صحبت نمي كنيم راجع به شما حرف مي زنيم. و اگر بچه پافشاري كرد والدين مي توانند اينطور ادامه دهند الان به مادر جاني تلفن مي كنم وببينم اين اينطوريد عجله معمولا مكالمه را خاتمه مي دهد. راه را نشان دهيد يك پسر 14 ساله كه پيشاهنگ است و در تيم مدرسه بازي مي كند در تيم كشوري نيز زيرا هست پدرش از بچگي او را به شركت در فعاليتهاي ارزشمند تشويق كرده است. پدر مي گويد: مي خواستم او با بچه هائي كه ارزشهائي مانند خودش دارند ملاقات كند. البته بسياري از والدين زود دست بكار مي شوند تا با زندگي كردن در مجاورت بهترين همسايه ها و بهترين مدارس دوستي هاي خوبي را در فرزندانشان پرورش دهند اما شما هر كجا كه زندگي كنيد مي توانيد فرزندتان را بسوي فعاليتهائي سوق دهيد كه داراي ارزشهاي مورد نظر شماست. براي پيدا كردن اين فعاليتها به كليساي محل سكونت خود، كلوپ هاي جوانان و مدارس مجاور براي پيدا كردن اين فعاليتها سري بزنيد. به دوستي خاتمه دهيد يك دكتر روانشناس مي گويد: گاهي بايد سعي كنيد كه به يك رابطه بد خاتمه اما دهيد چه موقع بايد اين كار را؟ بكنيد دانكن مي گويد زماني كه دوستي جان فرزندتان، را به خطر مي اندازد. گاهي اوقات بچه ها با كساني دوست مي شوند كه به كبريت بازي و يا كارهاي خطرناك ديگر علاقه دارند. اما نوجوان دوست دارد با خطر به شكل ديگري روبرو شود. مثلا با كساني دوست بشوند كه اهل الكل، مواد مخدر و روابط نامشروع هستند و اين آن زماني است كه بايد اقدام كنيد. اما سالم نگاه داشتن فرزندتان كاري بيشتر از حمايت وي از خطر جسماني است. اگر فرزندتان با كسي دوست شد و نمراتش ناگهان افت كرد آماده باشيد تا به سرعت عمل كنيد. رئيس شاخه روحي و رفتاري طب اطفال مي گويد: همه چيز ناگهان از بين مي رود در عين حال زماني كه فرزندتان علاقه اي به صحبت درباره اينكه كجا مي رود و با چه كسي مي رود ندارد با او در اين باره صحبت نكنيد. علامت خطر ديگر زماني خود را نشان مي دهد كه نوجوان، دوستان قديمي يا علائق پيشين خود را كنار مي گذارد. اما والدين بايد تنها قوانيني را بگذارند كه بتوانند اجرا كنند. يك راه آن محدود كردن است مثلا بگوئيد: بخاطر اينكه تا ديروقت بيرون مانده اي تا سه هفته جائي نمي تواني بروي. اگر بعد از سه هفته رابطه و رفتار ناپسند ادامه يافت مي توانيد سخت گيري بيشتري بكنيد. تانر اظهار مي دارد كه براي بچه ها مهم است كه درباره مشكل رابطه اشان با ديگران صحبت كنند. اما مواقعي هستند كه والدين خود را درگير مسئله كرده و راهي براي مداخله پيدا كنند. مترجم: نسرين اصغري منبع: ريدرز دايجست