Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771219-44153S1

Date of Document: 1999-03-10

كاهش ضايعات نان حاصل اجراي روشهاي جديد پخت و عرضه دركاشان گذشته از اهميت غذايي گندم و نان، مسئله اي كه كمبود اين ماده غذايي ايجاد مي كند، جو رواني و تاثيرات جانبي آن است كه با كوچكترين اخلال در عرضه آن نمود عيني مي يابد. با توجه به موارد مذكور، اهميت وجود نظامي دقيق، كارآمد و پويا در تهيه، توليد و عرضه نان ضروري است. در گذشته نانوايان گندم مورد نياز خود را راسا يا از طريق واسطه ها از كشاورزان خريداري مي كردند. امروزه با توجه به ويژگيهاي خاص نان، امور مربوط به آن مستقيما زيرنظر دولت و از طريق فرمانداران و در قالب شوراهاي آرد و نان اداره مي شود، از مباحث مهمي كه از بدو تشكيل شوراهاي آرد و نان مورد توجه بوده برنامه ريزي در جهت بهبود وضعيت توزيع آرد، پخت نان و در نهايت جلوگيري از ضايعات است. با بررسي سرانه توليد و مصرف نان در كشورهاي مختلف جهان و مقايسه آن با ايران، اين حقيقت آشكار مي شود كه درصد ضايعات نان در كشورمان بسيار بالا است. براساس آمارهاي موجود 25 درصد از گندم مورد نياز كشور از خارج خريداري مي شود اين در حالي است كه در كشور نزديك %به 30 ضايعات نان وجود دارد. شوراي آرد و و نان كاشان از دو سال قبل تلاشهاي برنامه ريزي شده و منسجمي را براي كاهش ميزان ضايعات نان آغاز كرده است كه از آن جمله مي توان به جمع آوري دستگاههاي نانوايي نواري، افزايش نانوايي هاي بربري، تغيير ساعت پخت تعدادي از نانوايي ها به گونه اي كه تا ساعاتي از شب پخت مي كنند. (اين اقدام به دليل آرامشي كه در شهروندان به خاطر اطمينان از وجود نان تا ساعت 9 شب ايجاد كرده باعث كاهش چشمگير صفوف طولاني و در نتيجه خريد نان به اندازه مصرف و نهايتا تاثير غيرمستقيم در ضايعات نان داشته است ) تشويق نانوايان نمونه، اختصاص وام براي بازسازي نانوايي ها تا جايي كه 95 درصد از نانوايي ها تاكنون بازسازي شده و كاهش مصرف جوش شيرين اشاره كرد. اخيرا به منظور بررسي دقيق تاثير اين اقدامات بر كاهش ضايعات نان و بهبود وضعيت پخت نان در كاشان، تحقيقي از سوي يك گروه آماري به سرپرستي دانشگاه كاشان انجام گرفته كه نتايج رضايت بخشي از كاهش ضايعات نان را نشان مي دهد. به گفته دبير شوراي آرد و نان شهرستان كاشان، بررسي نتايج آماري اين تحقيق كه در مراجعه به 40 هزار خانوار مصرف كننده نان 200 واحد نانوايي و مراكز خريد نانهاي ضايعاتي تهيه شده بيانگر آن است كه سالانه به ميزان 248 هزار و 52 كيلو كاهش در ضايعات مصرف نان حاصل شده و روزانه 45 كيلو از ميزان خريد نانهاي ضايعاتي توسط مراكز خريد ضايعات نان كاسته شده است. دبير شوراي آرد و نان كاشان با اشاره به يارانه سنگيني كه دولت براي تامين نان مي پردازد افزود: در حال حاضر هر كيلوگرم آرد براي دولت 800 ريال هزينه دارد كه با توجه به قيمت ارزان نان در كشور تنها در اين شهرستان روزانه بيش از 50 ميليون ريال يارانه پرداخت وي مي شود با اشاره به شرايط خاص اقتصادي كشور و لزوم صرفه جويي و جلوگيري از مصرفه بي رويه گفت: هنوز فرهنگ مصرف در كشور ما تبيين و تشريح نشده و به همين دليل روشهاي سنتي مصرف در مقابل طرحهاي جديد مقاومت مي كنند كه بايد براي اصلاح اين روشها برنامه ريزيهاي اصولي و بلندمدت تدوين كرد. محمد احترامي درباره اقدامات انجام شده براي پخت نان جديد گفت: قبل از انجام اين طرح بايد بررسي هاي كارشناسانه لازم در زمينه توجيه و تشويق مردم به مصرف آن صورت گيرد زيرا تغيير ذائقه مردم زمان مي برد و به نظر مي رسد در شروع كار استقبال چنداني از نان صنعتي جديد نشود. وي با اشاره به ميزان ضايعات زيادي كه در حال حاضر پخت و عرضه نان در كشور دارد گفت: براساس نتايج به دست آمده در شرايط كنوني، بهترين روش براي بالا بردن كيفيت نان و كاهش ضايعات، اصلاح روشهاي پخت، آموزش نانوايان، جلوگيري از مصرف جوش شيرين، اصلاح و تغيير ساعات پخت و در نهايت نظارت دقيق بر عملكرد نانوايان است. كاشان - خبرنگار همشهري