Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771219-44147S5

Date of Document: 1999-03-10

نقدروز كانديداهاي ارزشي و مردم جنوب شهر اين روزها برخي نشرياتي كه خود را متعهد مي دانند، در رثاي مردمي كه زير بارگراني شانه خم كرده اند، چنان مويه سرمي دهند كه اگر كسي از پيشينه، تفكر و نحوه زندگي آنان بي اطلاع باشد، گمان مي برد كه آنها لابد در غم سختي معيشت مردم محروم خواب راحت به چشم ندارند! اين دسته از نشريات براي آنكه خود را نماينده قشر محروم جامعه و قشر محروم را نيز پايگاه اجتماعي خود معرفي كنند، با اعلام نخستين نتايج آراء انتخابات شوراي شهر تهران - كه كانديداهاي جبهه دوم خرداد در صدر فهرست بود - به خوانندگان خود وعده دادند كه: اينها نتيجه شمارش آراء صندوقهاي شمال شهر است، نوبت كه به جنوب شهر برسد، كانديداهاي ارزشي درصدر قرار خواهند گرفت. اما صندوقهاي جنوب شهر هم شمارش شد، ولي نه تنها كانديداهاي ارزشي مورد نظر اين نشريات، بالاتر نيامدند، بلكه موقعيت نخستين خود را نيز از دست دادند و حتي از كانديداهاي احزاب خارج از حكومت هم پايين تر رفتند. اين موضوع نشان مي دهد كه اگر سطح معيشت برخي از مردم جنوب شهر، به برخي از مردم شمال شهر نمي رسد، در عوض شناخت آنها از پاره اي امور، پيچيده تر و عميقتر است. در واقع، مردم جنوب شهر با راي خود نشان دادند كه فريب شعارهاي بي محتواي جمعي را كه بدون ارائه هرگونه برنامه و راهكاري، در صدد بهره برداري سياسي از شرايط بغرنج اقتصادي جامعه برآمده اند، نمي خورند، زيرا تاثير عملي اين نوع شعارهاي فريبنده را بر زندگي خود بارها و بارها تجربه كرده اند. احمد زيدآبادي