Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771218-44136S1

Date of Document: 1999-03-09

اگر باد همت وزد... مروري بر عملكرد خانه سينما به گفته بسياري از اعضاي خانه سينما، اين مركز هم اكنون به يك مركز صدور قوانين و تصميمات ايده آليستي بدل شده است شايد يكي از انگيزه هاي اصلي تاسيس مركزي غيردولتي با عنوان خانه سينما، حمايت مادي از حقوق هنرمندان و دست اندركاران سينما و تئاتر بود تا با ايجاد شرايط بهينه اي براي فعاليت هنرمندان، آنان آسوده تر از قبل و با اطمينان به پشتوانه هاي مادي در حال و آينده بتوانند نسبت به احياء حقوق خود اقدام نموده و با فراغ بال بيشتري به فعاليت بپردازند. با گذشت زمان، اين انگيزه اصلي خود صاحب شاخه ها و فروغ بيشتري در جهت حمايت غني تر از هنرمندان نه تنها در محدوده حمايت مادي كه معنوي شد اما از، آنجا كه به طور كل تشكل صنفي در كشور ما فاقد تعريفي دقيق و شناخته شده است، اين مركز نيز در حركت خود دچار افت و خيزهاي متعددي شد تا آنجا كه انگيزه اصلي به تدريج جايگاه نخستين خود را از دست داد و اين مركز به مكاني تشريفاتي بدل شد به طوري كه بانيان اصلي اين مركز به تدريج ايمان و اعتماد قطعي خود را نسبت به كاربرد عملي آن از دست دادند. به گفته بسياري از اعضاي خانه سينما، اين مركز هم اكنون به يك مركز صدور قوانين و تصميمات ايده آليستي بدل شده و كمتر مكملي به نام اجرا در آن به چشم مي خورد و همچنين خانه سينما با پشتوانه چندين سال فعاليت به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق اعضاء خود هنوز نتوانسته روندي بنيادين و بدون نقص براي حمايت از هنر و هنرمند را دنبال نمايد. هرچند عملكرد ضعيف خانه سينما به عنوان ديدگاه مشترك اعضاي آن مطرح است، اما اين خانه در عين حال توانسته حركتهاي مثبتي را هم دنبال نمايد. در اين گزارش بر آن شديم تا عملكرد خانه سينما را از ديد اعضاي آن مورد بحث و بررسي قرار دهيم. عملكردي روبه تكامل غلامرضا آزادي، عضو هيات رئيسه مجمع سينماي كودك و نوجوان، عملكرد خانه سينما را به عنوان يك مجمع صنفي روبه تكامل دانسته و مي گويد: خانه سينما يك نياز واقعي و يك حق طبيعي است كه بايستي در جهت بهبود وضعيت سينما گام بردارد و البته هرگز نمي توان اين مركز را به فرد خاصي منتسب كرد همان طور كه نمي توان آن را به فارابي و ديگر ارگانهاي دولتي واگذار كرد چرا كه در اين صورت هرگز زايش نخواهد داشت. اين مركز همواره مشكلاتي داشته است قبل از آقايان داد و محمدي، افرادي در راس اين سازمان بودند كه سعي داشتند بر روي آزادي آدم ها سرپوش بگذارند. آنها با اعمال سليقه ها، خسارتها، و ايجاد عوامل فشار و محدوديتهاي نادرست، منكر اين حقيقت بودند كه خانه سينما مي تواند مستقل و فعال باشد اما هم اكنون دست اندركاران اين خانه، از ميان افراد و آدمهاي همين مركز بيرون آمده اند به دليل اينكه خود صاحب درد هستند و درمان را مي شناسند. هنوز بدون انسجام ابوالحسن داودي، عضو شوراي مركزي كانون فيلمنامه نويسان، اين عملكرد را هنوز بدون انسجام لازم عنوان مي كند و عقيده دارد، خانه سينما به عنوان يك مجمع صنفي فعال است اما هنوز ساختار روشني حتي براي اعضاي خود ندارد و اين موضوع محدوديت هايي را براي صنوف بوجود آورده كه ممكن است خيلي ها را راضي نكند. البته شايد گذشت زمان بتواند اين نهاد را براي اعضاي خود و مسئولان جا انداخته و كمكهاي لازم را به صنوف تشكيل شده در آن ارايه دهد. پس اگر نواقصي در حال و گذشته فعاليت اين مركز وجود دارد به اين علت است كه انگيزه فردي كه در پشت سر اين مركز بوده از آن سلب شده است چون در هر كجا كه انگيزه فردي و نه دولتي به عنوان پشتوانه اصلي خانه سينما از آن سلب شده، فعاليت آن دچار توقف شده است. مشكل اصلي كمبود بودجه است اصغر رفيعي جم، عضو شوراي مركزي انجمن فيلمبرداران، مشكل اصلي خانه سينما را در بودجه خلاصه دانسته و معتقد است: ضعفهايي كه خانه سينما تاكنون از خود نشان داده است بيشتر ناشي از مشكلات مالي است چرا كه قدرت سينما وابسته به قدرت اقتصادي آن است در غير اين صورت هرگز نمي توان توقع احياء سينما را داشت. از سوي ديگر، سينما از آنجا كه خود يك نماد پايدار نيست و وابستگي خاصي نيز ندارد، نه خود و نه مركز وابسته به آن داراي ثبات و پايداري نيست و در اين شرايط لرزان توقعي از اصناف و اعضاء وابسته به خانه سينما نمي توان داشت و البته هيئت مديره خانه سينما خود در تشريح اين وضعيت و بي ثباتي دخيل هستند چرا كه آنها وقتي در راس امور قرار مي گيرند بسيار گرم و پرشور حركت خود را آغاز مي كنند اما خيلي زود دچار دلسردي و تكروي شده و به جاي قوي تر كردن ارتباطات فكري خود با ديگران به تكروي و خود محوري روي مي آورند و به تدريج در اين شرايط انديشه واحد و مستعد اوليه از دست رفته و هدف گم مي شود. به وعده ها عمل نشد! دكتر نورالدين زرين كلك دبير انجمن آسيفاي ايران، با اشاره به كم لطفي مسئولان و مديران خانه سينما نسبت به سينماي انيميشن مي گويد: با شروع به كار دولت آقاي خاتمي توقع داشتيم كه در عرصه فرهنگ و سينما شرايط كار براي احياي فرهنگي سينما فراهم شود و به وعده ها عمل شود، اگرچه بخشي از اين توقع ها برآورده واحيا شد، اما هنوز به خيلي از قولها عمل نشده است در حالي كه انتظار ما بيشتر بوده است. حمايت مسئولان و متوليان سينما از سينماي انيميشن بسيار محدود و ناكافي بوده است و مادام كه اين بي توجهي از سوي متوليان سينما نسبت به اين مقوله صورت گرفته خانه سينما هم به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي اين شاخه فرهنگي، كمتر به انيميشن توجه داشته است. يك ارگان درمانده بيژن محتشم، رئيس شوراي مركزي انجمن چهره پردازان از خانه سينما به عنوان يك ارگان درمانده ياد كرده و مي گويد: هنوز هيچ عملكرد مثبتي از خانه سينما نديديم. قرار است كارهايي انجام شود، وعده هايي داده شده اما هنوز هيچ كاري انجام نشده و هنوز به وعده ها عمل نشده است. صحبتهايي براي تشكيل يك شوراي فرهنگي در خانه سينما انجام شده اماهنوز به مرحله عمل نرسيده است. خانه سينما هنوز زير نظر دولت است و دستور آنها را اجرا مي كند و هنوز نتوانسته يك مركز قوي و صنفي براي حمايت ازهنرمندان قرار باشد بر اين بوده تا اين مركز امنيت شغلي هنرمندان و اعضاي خود را فراهم كند اما متاسفانه كاري صورت نگرفته است و هريك از هنرمندان هنوز براي گرفتن حق مسلم خود يعني دستمزدهايشان دچار مشكلات فراوان هستند و خانه سينما هم عملا از احياي حقوق آنها عاجز است. يك طفل نوپا محسن شاه ابراهيمي، عضو شوراي مركزي انجمن طراحان فيلم با تشبيه اين مركز به طفل نوپا، هنوز آن را درگير كسب تجربه هاي تازه دانسته و مي گويد: در مجموع قرار است اتفاقاتي بيفتد اما كسب اين تجارب متضمن افت و خيزهاي فراوان است با اين وجود نبايد نااميد شد. تمام دوستاني كه در تشكيل اين مركز سهيم بودند و تمام دوستاني كه به اتفاق آراء براي اداره اين مركز انتخاب شدند، هريك خود منتخبين خانه سينما هستند و هيچ يك از سوي نهاد و يا فردي خاص منسوب نشده اند اما آنها هم هنوز مثل ما تجربه اي ندارند پس طبيعي است كه خطاهايي نيز داشته باشند. پس به جاي انگشت گذاشتن روي خطاها بايد به تذكر و كسب تجربه بيشتر بسنده كرد. از زمان عقبتريم امير عابدي، بازرس انجمن عكاسان، عملكرد خانه سينما را در مجموع رضايت بخش دانسته و معتقد است: گرچه خانه سينما فعاليت هاي خوبي داشته اما با اشراف به شرايط موجود متوجه خواهيم شد كه ما از زمان عقبتريم. اين شرايط به حضور قدرتمند آقاي خاتمي در عرصه سياست گذاري هاي اجرايي جامعه و سياستها و روشهاي اجرايي ارشاد وابسته است و با توجه به اينكه مهاجراني و سيف الله داد نيز به تبع رئيس جمهور وقت، آگاه به مسايل فرهنگي و هنري جامعه هستند، مي بينيم كه شرايط براي فعاليت سينماگران فراهم شده است و خانه سينما نيز مي تواند قدرتمندانه تر از پيش حركت نمايد اما هنوز دچار برخي مشكلات است. خانه سينما در وجه فرهنگي مي تواند تلاش بنيادي براي احياي سينما داشته باشد و بسياري از سرمايه گذاريها را در جهت احياي اين مقوله هنري، سامان دهي نمايد و در وجه صنفي نيز خانه سينما مي تواند با برطرف كردن مشكلات اعضاي خود امنيت شغلي براي هريك از هنرمندان فراهم كند و مشكل بيكاري را برطرف نمايد. عملكرد و عمل نكرد نظام الدين كيايي، رئيس انجمن صداي سينماي ايران با اشاره به تغيير و تحولات اخير، عملكرد خانه سينما را به دو بخش تقسيم كرده و مي گويد: در مورد عملكرد خانه سينما، فكر مي كنم با توجه به تحولات پي درپي چه در داخل خانه و چه بيرون از خانه، همين كه اين مركز توانسته خودش را حفظ كند خود يك موفقيت به شمار مي آيد. خانه سينما در دو سال گذشته كاملا مستقل و جداي از هر خط و خطوط فرمايشي و در خط راستين فكر و هنر و انديشه و فرهنگ گام برداشته و در همه تغييرات مثبت جامعه نقش راستين خود را به بهترين شكل فرهنگي انجام داده و با نگاهي به فعاليت و جنب و جوشي كه از سال گذشته در اين خانه شكل گرفته است مي توان اين اميد را داشت كه ان شاءالله در سالهاي آينده گامهايي هرچند كوچك براي بقاء اعتبار سينماي ايران برداشته شود البته در، صورتي كه تصميمات و اهداف خيرخواهانه و حرفه اي هيات رئيسه اين خانه به ثمر نشيند و در غير اين صورت تاسفي است عميق بر عدم توانمندي اين خانه و ضعفي است بر پيكره بيمار سينماي ايران. ظهور تجربه در خانه سينما بهاري است پرشكوفه كه اگر باد همت وزد و باران به كوهستان ببارد به گذشت سالي، خانه را گلستان كند.