Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771217-44127S1

Date of Document: 1999-03-08

نقش زنان در رسانه هاي جمعي در اروپا 94 درصد آفريقا 64 درصد و آمريكاي لاتين 51 درصداز معاونين توليد را زنان تشكيل مي دهند در سراسر دنيا رسانه هاي گروهي روي نظريات و عقايد مردم، نحوه ارتباط و موقعيت آنها اثر زيادي دارد. عقايد و نظرات رسانه ها بيان كننده اولويت ها و نظرات دنيا است و قدرت آنهايي كه برنامه هاي رسانه ها را كنترل مي كنند، روبه افزايش است و تعداد اندكي از مسئولين را زنان تشكيل مي دهند. اين روزها استفاده از تلويزيون و راديو در سراسر دنيا رايج از است سال 1970 تا 1991 استفاده از راديو در مناطق در حال توسعه %از 16 %به 36 درصد و تلويزيون %از 8 %به 29 افزايش پيدا كرد. سرعت افزايش استفاده از تلويزيون و راديو و تعداد آنها در آفريقا و آسيا، بسيار زياد است. در بسياري از كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين و درياي كارائيب، خريد راديو و تلويزيون از جمله لوازم ضروري خانه مي باشد. اين روزها در كشورهايي مانند ژاپن، پرتغال و ايالات متحده آمريكا افراد حداقل 4 ساعت در روز تلويزيون تماشا مي كنند در ساير كشورها ميانگين 2 الي 4 ساعت گزارش شده است. * زنان در مشاغل رسانه اي تعداد زيادي از زنان در سراسر دنيا در رشته روزنامه نگاري و ارتباطات عمومي تحصيل مي كنند. از 70 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفت دردوسوم آنها بيش %از 50 از دانشجويان ارتباطات را زنان تشكيل مي دادند. در اين مطالعات مشخص شد كه براساس برنامه هاي آموزشي سازمان ملل متحد در سال 1992 زنان در كشورهاي در حال %توسعه 58 از كل افراد تحصيل كرده را تشكيل مي دهند كه نسبت به سال % 1981 17 افزايش پيدا كرده اما است با وجود تحصيلات كافي در هيچيك از كشورهاي ياد شده، درصد زنان شاغل در رسانه هاي گروهي، چه در راديو و تلويزيون و چه در نشريات %از 50 تجاوز نمي كند و در كشورهاي غير اروپايي اين تعداد به كمتر %از 30 مي رسد. در بيشتر كشورها، زنان شاغل در رسانه ها اغلب پستهاي اداري دارند، حتي در اين مشاغل نيز زنان درپست هاي سطح پايين منشي گري و مديريت عملياتي انجام وظيفه مي كنند. در سال 1990 در 12 كشور اتحاديه اروپا زنان % كلا 68 از مشاغل اداري را در اختيار داشتند اما %فقط 12 از آنان در پستهاي حساس مشغول به كار بودند. برخلاف مشاغل اداري، زنان در زمينه مشاغل توليدي و تكنيكي (فن آورانه ) و خلاق يعني مشاغل اصلي رسانه ها، نقش فعالي ندارند. مشاغل فني بخصوص در تلويزيون از دستمزد بالايي برخوردار بوده و نياز به مهارت هاي خاصي دارد. بعضي از مشاغل حتي مانند فيلمبرداري مي تواند به توليد برنامه منتهي شود و بسياري از اعضاي رده پايين از طريق كارهاي فني به مشاغل حساس و بالا دست يافته اند. با اين وجود در همه دنيا عده كمي از زنان مشاغل فني دارند 8 %ميانگين در كشورهاي اروپايي و آمريكايي %و 3 در كشورهاي آمريكاي لاتين گوياي اين مطلب است كه زنان در مشاغل فني تلويزيون نقش تقريبا نامحسوسي دارند. اين شرايط در آمريكاي لاتين بسيار تكان دهنده است. در مطالعات انجام يافته درباره كشورها ي آمريكاي لاتين حاكي از اين است كه در 22 سازمان اين كشورها هيچ زني در بخش هاي فني اشتغال ندارند. در نشريات كشورهاي اروپايي و آمريكاي لاتين، زنان بيشتر از زنان آسيايي و آفريقايي در پستهاي ويراستاري و توليدي فعاليت دارند. در 6 كشور آمريكاي لاتين كه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند، درصد 28 از زنان گزارشگر و روزنامه نگار 29 درصد خبرنگار 36 درصد كمك ويراستار 24 درصد ويراستار 21 درصد رئيس اداره و مدير هستند. برعكس كشورهاي فوق، در آفريقا، ژاپن، مالزي هيچ زني در پست رئيس اداره اشتغال ندارد و در بين سه نشريه روزانه هندوستان، تنها يك زن چنين پستي را اداره مي كند. در مالزي برخلاف درصد بالاي زنان گزارشگر وروزنامه نگار درصد ) ) 31 كمك ويراستار ( 34 درصد ) و ويراستار درصد ) ) 18 زنان تاكنون نتوانستند پستهاي حساس را بدست بياورند. گزارش ها نشان مي دهد كه ميزان درآمد زنان در كشورهاي قبرس، كره، انگلستان و آمريكا برابر با دوسوم حقوق مردان در شرايط مساوي است. اما در بوليوي، چك، دانمارك، غنا و تاجيكستان، زنان %روزنامه نگار 90 و نسبت به %مردان 10 كمتر ذكر شده است. از بعضي جهات موقعيت زنان در راديو و تلويزيون مثبت تر است. نمودار جالب توجه 10 سال گذشته نشان دهنده اين مطلب بود كه در طول 10 سال گذشته تعداد زنان مجري گوينده و گزارشگر افزايش پيدا كرده در است %اروپا 45 از گويندگان تلويزيون %و 32 از گويندگان راديو را زنان تشكيل مي دهند. موقعيت زنان در آمريكاي لاتين مشابه با آمريكا است %و 46 از گزارشگران تلويزيون %و 21 از مجريان راديو زن هستند. حتي در ژاپن يعني مكاني كه درصد زنان شاغل در راديو و تلويزيون بسيار كم %است 19 از گويندگان را زنان تشكيل مي دهند. عليرغم فعاليت زنان، اين مشاغل هميشه براي زنان شاغل در راديو و تلويزيون، پيشرفتي به همراه نداشته است. شرايط فوق براي معاونين توليد رسانه ها كه اكثرا خانم هستند وجود دارد. در %اروپا 94 %آفريقا 64 و آمريكاي %لاتين 51 از معاونين توليد را زنان تشكيل مي دهند. مشاغلي مانند مديران رده پايين ( سرپرستان ) كه اغلب به پست مدير برنامه منتهي مي شود، عموما در اختيار مردان قرار دارد. زنان به عنوان توليد كننده 33 تا 36 درصد در اروپا و آفريقا و %مالزي 41 در آمريكاي لاتين %و 30 در هندوستان فعاليت دارند. اما در مديران رده بالاتر، سهم زنان به 15 تا 16 درصد در اروپا و آمريكاي لاتين %و 13 در آفريقا تنزل پيدا مي كند و در بسياري از كشورها هيچ زني در چنين مشاغلي وجود ندارد. منبع: يونيسف ترجمه: معصومه پيروزبخت