Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771217-44126S9

Date of Document: 1999-03-08

الف، زائري: رئيس قوه قضائيه در مصاحبه اخير خود اظهاراتي كرد كه برخي از آنها خلاف قانون و مقررات جاري بود و ديديم كه برخي از افراد قانون دان به ايشان اعتراض كردند كه پاسخي نيز به اين اعتراضات از سوي ايشان داده نشد. حال مسئله اين است: اگر رئيس چنين دستگاهي از قانون آگاهي كافي نداشته باشد چه انتظاري از زيردستان وي مي توان داشت. بنابراين اگر هر از گاهي شاهد حوادث عجيب و غريب از سوي دادگاه ها باشيم نبايد تعجب كنيم. محسني از تهران: اين دادگاه روحانيت چرا وقتي حسينيان در صدا و سيما كه به اصطلاح يك رسانه ملي است به رئيس جمهوري با ميليونها طرفدار توهين كرد و دل ملت را شكست، وي را احضار نكرد و حتي كوچكترين گوشزدي هم به نامبرده نكرد كه به چه حقي به رياست جمهوري كه مايه آبروي نظام است توهين مي كند و نشر اكاذيب از رسانه ملي ؟ مي كند وقتي اين دادگاه در آن مورد كوچكترين عكس العملي از خود نشان نداد به چه حقي آقاي كديور - دانشمند فرزانه - را به علت طرح ديدگاههاي تئوريك به زندان؟ مي اندازد مگر آقاي كديور آدم كشته يا در بازداشتگاه غيرقانوني كسي را شكنجه داده كه اينگونه با او رفتار مي شود البته اين را هم بايد گفت ظاهرا عوامل آن كارها با قرار آزاد شده اند اما كسي كه تنها گناه او تفكر است زنداني شده است. رادپور از تهران: پيروزي طرفداران دوم خرداد در انتخابات شوراها بر ملت ايران مبارك باد. آنهايي كه از اين پيروزي ها درس نمي گيرند خود را براي مردود شدن در آزمون بعدي آماده كنند! بي توجهي به درسهاي چند سال اخير برخي را به شاگرد تنبلهايي تبديل كرده كه تنها راه بقاي خود را گريز از امتحانات مي دانند! پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.