Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771216-44114S1

Date of Document: 1999-03-07

وز شمار خرد هزاران بيش به ياد استاد دكتر احمد احمدي بيرجندي پژوهشگر و اديب معاصر از شما دو چشم يك تن كم وز شمار خرد هزاران بيش و باز نجواي عزاداري اهل خرد به گوش مي رسد، هرچند در وادي خرد واژه مرگ بي معناست اما داغ هجر بر رواق كاخ علم هميشه نمايان است. و اين بار احمد احمدي - مردي از تبار عشق - برگداز اين آتش او بيفزود به سال 1301 چشم به خطه علم پرور بيرجند گشود و چراغ خانه روحانيت را منور گردانيد. اولين گام وي بر مهد علم و بنيان رسيدن به يقين در مكتب خانه آخوند تخت كش در سال 1306 گذارده شد همانجا كه فرزندي برومند براي خراسان و خدمتگزاري دانشمند ( ) 1 براي ايران تربيت كرد. احمدي نه فقط عالمي اديب و دانشمندي بسيط كه نمونه يك دانشي مرد بااخلاق بود ( ) 2 معلمي كه به گفته خودش در خانه و مدرسه هميشه به فكر بودم كه مطالعه كنم ( ) 3 استادي كه در با حقيقت تربيت يك معلم در پرورش هزاران شاگرد نقش داشت ( ) 4 شخصيتي كه شاگردانش او را نه استاد كه پدر مي دانستند، پدري كه تمامي دانش آموزان ايران فرزندان اويند. با شمع واژه هامان يك نسل را به نسل دگر پيوستيم ( ) 5 وي در پرورش شاكله علمي و اخلاقي محصلين پارسي گوي نقشي بسزا داشت، فرزندان اين مملكت چهره پدر را در پشت صفحات كتاب ادبيات و فارسي خود احساس مي كردند. احمدي پرورش يافته، گذشتگان بود ولي معلم امروز، وقوف وي بر زبان هاي فرانسه و انگليسي خود نمونه اي از تلاش و همت والاي اوست كه خود را محدود به دانسته هاي مكتب خانه نكند و به دنبال جرعه اي عشق فرهاد گونه دل سنگ زمانه را شكسته گنج علم و معرفت را بيابد. هركسي را نتوان گفت كه صاحبنظر است گل بي خار جهان مردم صاحب هنرند ( ) 6 در سال 1328 پس از اخذ مدرك ليسانس از دانشسراي عالي تهران راه ترقي را در بلاد بيرجند گزيد و عزم را بر فتح قلل انسانيت جزم نمود. وارسته مردي كه در كنج عزلت به بررسي افكار و انديشه هاي ولتر پرداخت و با اين اقدام ثابت كرد كه پروراندن انديشه با سير فكر در درياي مواج علم ميسر است نه تن. فروتني است دليل رسيدگان كمال كه چون سوار به منزل رسد پياده شود ( ) 7 احمدي بيرجندي با اين كتاب به خيل قلم بدستان پيوست و سوار بر آن eپهنه علم، تربيت و معرفت را گسترانيد. كنون مقام همايون به دست آورده ست ( ) 8 آثار احمدي بيرجندي بيشتر در زمينه هاي ادبي، مذهبي و تربيتي مي باشد. دكتر ياحقي - اديب و پژوهشگر معاصر - مي گويد: كتاب انشاء و نويسندگي احمد احمدي كتاب باليني من بود... بعدها به كتاب دستور احمدي دست يافتم و هميشه روشن ترين تعاريف و بهترين مثالها را از اين كتاب به خاطر مي سپردم... ( ) 9 احمدي بيرجندي به روش استادش سيدمحمد فرزان به نقد و بررسي آثار ديگران مي پرداخت و در آن ادب درس و ادب نفس ( ) 10 را تواما به كار مي بست. وي معتقد بود: خلق يك اثر داراي منزلتي بس عالي تر از قدرت انتقاد و قضاوت است. ( ) 11 در نتيجه نقد و نظر خود را خصوصي براي موءلفان مي فرستاد. ( ) 12 دكتر ناصح - استاد دانشگاه - مي گويد: استاد به زبان و ادب فارسي، فارسي نويسي و فارسي انديشي سخت معتقد بود و پاي بند، و در هر جاي سخن نغز و دلنشيني مي شنيد، چون گل مي شكفت و زبان به تحسين باز مي كرد. ( ) 13 احمدي بيرجندي در سال 1362 سرپرستي كتابخانه جامع گوهرشاد را عهده دار شد و هر روز بامدادان همراه كبوتران رضا (ع ) بر كنار گنبد حضرتش با غوطه خوردن در گنجينه هاي علم و ادب بارور شده و با هدايت غواصان اين عرصه زايش عشق را در وجود خود متجلي مي ساخت. دكتر حداد عادل نقل مي كند كه هر وقت به مشهد مي آمدم پلكان تاريخي مسجد گوهرشاد را درنورديده به شوق نوشيدن شراب عشق، دل را به سفره كمال احمدي مي سپردم. راستي غوطه ور شدن در جزر و مد اقيانوس بي كران زندگاني معصومين مقامي مي طلبد كه يافت نمي شود مگر نزد آنهايي كه نه تنها زنگار هواي نفس دلشان را نيالود بلكه سالها آيينه دل را به الماس آب ديده، در محضر ربوبيت صيقل داده اند. از جمله آثاري كه از خامه استاد احمدي در زمان تصدي كتابخانه مسجد گوهرشاد بر اوراق تاريخ مستور گرديده است، كتاب چهارده اختر تابناك اوست كه چون شهابي در آسمان علم و معرفت مي درخشد و اخلاص احمدي را در عشق به ائمه اطهار به گونه اي مي نماياند كه ارتباط مريدي و مرادي را ( ) 14 در ذهن متبلور مي سازد. يكي از عرصه هاي جولان ارباب قلم مطبوعات است و فعاليت مطبوعاتي استاد با تاليف و ترجمه هاي ارزشمند در نشرياتي چون نامه فرهنگ و مجله دانشكده پرورش قلم و ترغيب ذهن را در پي داشت. قلم استاد با استفاده از لغات و تعابير ساده تصاوير بديعي را مي آفريد. آنجا كه تعهد ادبا و شعرا سخن مي گويد، گويي راز ماندگاري اثر ادبي را در آزادي بيان دانسته و ضابطه اي كه براي آن معرفي مي كند ظرف بلورين اسلام و مظروف دلنشين ادب پارسي است. استاد شعري را كه در آن تعهد و مسئوليت نباشد مانند سم مهلكي مي داند كه در ظرف كريستال ريخته باشند. در زير اين هفته آسمان، پرسم كه زمين و آسمان بي آرمان آيا چه خواهد؟ بود( ) 15 احمدي بيرجندي ادبا را چراغداران جامعه مي خواند و علت آن را حضور ادبيات در وادي ذوق مي داند و از كساني كه: عقده هاشان را عقيده نام دادند و ز ها ما سوي من رفتند ( ) 16 گله كرده جامعه را از ايجاد زمينه براي فعاليت آنان برحذر داشته است. تقدير از احمدي بيرجندي تجليل از مقام علم و ادب است. مردي كه با وجود و حضورش در گستره علم سي و چند كتاب و دويست و اندي مقاله بر جاي گذاشت. شخصيت احمدي در آفرينش اين آثار و پرورش ادباي خلف شكل گرفت. احمدي با سعي و جديت تمام احمدي شده احمدي نه شخصيت كه گنجينه اي شد. گنجي كه در منزلگاه موقت خود بر سر راه كتابخانه به آرامگاه ابدي ( ) 17 چهارده روز درد را در خود جاي داد و در 24 آذر 77 به دل خاك سپرده شد. با اين همه آن شعله فزاينده و زنده ست چون بوي بهاران، به همه دهر، وزنده ست در جمله شماييد و شماييد كه مرديد. ( ) 18 و فرهادي براي يافتنش مي بايد. مهدي عليزاده - 1 يادنامه استاد احمد احمدي بيرجندي - به كوشش مركز خراسان شناسي - انتشارات آستان قدس رضوي - پيام فرهنگستان زبان و ادب فارسي - ش. 62 1377 ص - 2 يادمان استاد احمد احمدي بيرجندي - سخنراني دكتر حداد عادل - بهمن ماه. ش 1377 - 3 يادنامه.. مقاله چهارم - ص 44 - 4 يادمان همان - 5 هزاره دوم آهوي كوهي - دكتر شفيعي كدكني - انتشارات ش 1376علمي. ص 326 - 6 سعدي - 7 صائب تبريزي - 8 هزاره دوم آهوي كوهي... ص 333 - 9 يادنامه - مقاله سوم ص 33 - 10 همان. ص 43 - 11 ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب كتاب ماه - شماره 14 يادمان استاد احمد احمدي بيرجندي - ص 16 - 12 همان - 13 همان - ص 9 - 14 همان - 15 هزاره دوم آهوي كوهي - ص 329 - 16 همان ص 328 - 17 يادنامه - مقاله سوم - ص 36 - 18 هزاره دوم آهوي كوهي