Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771213-44099S8

Date of Document: 1999-03-04

در نشست مطبوعاتي اعلام شد: گزارش رئيس قوه درباره بازداشت كديور، قضاييه پرونده هوفر وقتل هاي سازمان يافته گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه روز گذشته در نشست مطبوعاتي سالانه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي به پرسش هاي آنان پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار همشهري آيت الله يزدي درپاسخ پرسشي در مورد آخرين وضعيت هلموت هوفر، بازرگان آلماني كه پرونده وي در قوه قضاييه ايران در حال رسيدگي است گفت: حكم دادگاه قبلي پرونده وي از سوي ديوان عالي كشور نقض وپرونده براي رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري ارجاع شده ودر حال حاضراين موضوع در حال رسيدگي وي است در مورد محاكمه اميرانتظام بدون حضور وكيل وي اظهارداشت: امير انتظام درسالهاي اول انقلاب محاكمه شد و با صدور راي به زندان رفت. رئيس قوه قضاييه افزود: به دليل شرايط سني و مسايل بشر دوستانه به اميرانتظام اجازه داده شد از زندان آزاد شود اما وي پس ازآزادي، كارهايي انجام داد كه ماهيت مجرمانه اي داشت وبر همين اساس پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد. آيت الله يزدي گفت: درخصوص پرونده هاي كيفري نمي توان در غيبت متهم رسيدگي كرد ولي اگر متهم بدون عذر موجه دردادگاه حاضر نشود، دادگاه به جرايم وي رسيدگي و حكم را غيابا صادر مي كند. رئيس قوه قضاييه در مورد بازداشت حجت الاسلام كديور گفت: كديور نيزمانند دهها متهم ديگر بازداشت شده وپرونده وي درمرحله تحقيقات است وبرهمين اساس اعلام اتهام وي تا زماني كه تحقيقات به نتيجه نرسد خلاف مقررات است. وي درمورد قانوني بودن جايگاه دادگاه ويژه روحانيت به اصول 110 قانون 112و اساسي كه وظايف رهبري را مشخص كرده است اشاره كرد و گفت: بر اساس همين وظايف، دادگاه ويژه روحانيت درزمان حيات حضرت امام خميني ( ره ) تشكيل شد و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز آنرا تاييد كرده اند. وي در مورد رسيدگي به پرونده قتل هاي اخير گفت: به دليل دخالت داشتن برخي از اعضاي وزارت اطلاعات در پرونده قتل هاي اخير، اين پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود. وي تاكيد كرد: قتل داريوش فروهر و همسرش ربطي به مسئله نويسندگان و روشنفكران ندارد. حدود هشت نفر در خصوص قتل هاي اخير بازداشت شده اند، كساني از خارج به كشور برگردانده شده و عده اي نيز تحت نظر هستند. وي در پاسخ به سئوالي در خصوص پرونده آزار جسمي شهرداران تهران گفت: اين پرونده مراحل تحقيقاتي خود را طي كرده و جلسات دادگاه در اوايل سال آينده تشكيل مي شود. آيت الله يزدي همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده شهردار سابق تهران گفت: نتيجه پرونده كرباسچي در آينده نزديك مشخص خواهد شد و حكم قبلي وي تاييد و يا كمي شديدتر مي شود. وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه آيا رئيس جمهوري مي تواند در قوه قضائيه اصلاحاتي بوجود آورد، گفت: قوه قضائيه مستقل است و اگر رئيس جمهوري بخواهد در آن اصلاحاتي انجام دهد، بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي اقدام كند. رئيس قوه قضائيه گفت: اصلاحات وعده داده شده توسط رئيس جمهوري شامل دستگاه قضايي نمي شود. آيت الله يزدي در مورد برداشت 35 ميليارد ريال از وجوه نزد دادگستري استان تهران از سوي آقاي رازيني گفت: اين مسئله يك ايراد قانوني اقتصادي داشت كه شوراي پول و اعتبار اشكال آن را برطرف كرد. برخي براي سياسي كردن اين مسئله سعي مي كردند آن را به روزنامه ها بكشانند. رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه گفته شده است مطبوعات حق ندارند از آقاي منتظري مطلبي بنويسند گفت: اين مسئله مربوط به شوراي امنيت ملي است و اين مرجع است كه مي تواند در اين زمينه تصميم گيري كند. آيت الله يزدي در مورد مطالب روزنامه هاي مختلف در خصوص بازداشت آقاي كديور گفت: دادگاه ويژه روحانيت به جوسازي ها گوش نمي دهد و از روزنامه ها نيز نمي ترسد. وي در خصوص جرائم كساني كه به اعدام محكوم مي شوند گفت: اكثريت قريب به اتفاق اعدامي ها مربوط به جرايم مواد مخدر است كه اين برخوردها از سوي مجامع بين المللي نيز تاييد شده است. بقيه احكام مربوط به اعدام در خصوص راهزنان يا قاتلاني است كه بايد قصاص شوند. وي در مورد فعاليت كميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: كميسيون حقوق بشر اسلامي يك نهاد ملي است و زير نظر دولت فعاليت مي كند. همچنين در ايران تمام زندانها زير نظر سازمان زندانهاي قوه قضائيه اداره مي شود و زندان جداگانه اي وجود ندارد. وي افزود: اخيرا موردي در خصوص يكي از بازداشتگاهها در وزارت اطلاعات بود كه از آنها خواستيم اين بازداشتگاه نيز زير نظر سازمان زندانها قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده حمله به اتوبوس جهانگردان آمريكايي و ارتباط آن با قتل هاي اخير گفت: سرنخ هايي در اين زمينه به دست آمده كه در حال رسيدگي است. رئيس قوه قضائيه در خصوص پايان دوره تصدي اش در قوه قضائيه گفت: شايسته نيست يك فرد بيش از دو دوره سمت رياست قوه قضائيه را در دست داشته باشد. رئيس قوه قضائيه در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد محاكمه باند عامل خروج غيرقانوني فرش از كشور گفت: متهمان اين پرونده به اعدام، زندان و جريمه هاي سنگين محكوم شده اند. به دليل آنكه متهمان اين پرونده از بخشهاي مختلف هستند، رئيس جمهوري نيز در جريان اين پرونده قرار گرفته است. وي در مورد وضعيت كاظم دارابي تبعه ايراني كه پنج سال است در زندانهاي آلمان در وضع اسفناكي بسر مي برد گفت: پيگيري اين مسئله بر عهده سفارت ايران در آلمان و وزارت امور خارجه ايران است ولي در خصوص پرونده هوفر با كاظم دارابي در دستگاه قضايي ايران هيچگونه معامله اي صورت نگرفته و نمي گيرد. وي همچنين در مورد پرونده حمله كنندگان به هيات آمريكايي و اظهارات اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد دخالت داشتن موساد در جريانات اخير گفت: اظهار دبير مجمع را بايد از خودشان سئوال كنيد، گروهي به نام فدائيان اسلام ناب محمدي نيز وجود خارجي ندارد و در مورد حمله به هيات هاي خارجي نيز ما با هر گونه اعمال فشار در اين زمينه مخالف هستيم و پرونده حمله به هيات آمريكايي نيز به پرونده قتلهاي اخير مربوط است كه در حال رسيدگي است. وي افزود: قتل هاي اخير توسط يك گروه خاص كه در وزارت اطلاعات لانه كرده و از موقعيت اطلاعات سوءاستفاده كرده بودند صورت گرفته است. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حقوق عمومي مردم تصريح كرد: هيچ كس حق ندارد بدون مجوز قضايي وارد حريم مردم از جمله خانه، ماشين و محل كار و تجارت آنان شده و موجب ناامني شود. رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در مورد نحوه رسيدگي به جرايم سياسي در ايران گفت: اين مسئله از سه سال قبل در دستگاه قضايي بررسي مي شود و دفتر حقوقي و كميسيون تعيين لوايح قوه قضائيه نيز در حال رسيدگي و مشخص كردن جرايم سياسي هستند.