Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771213-44099S1

Date of Document: 1999-03-04

رهبر معظم انقلاب: زبان فارسي سهمي عظيم در گسترش اسلام و تمدن بشري دارد ضروري است براي حفظ زبان فارسي اقدامات مختلف انجام شود خبرگزاري جمهوري اسلامي: آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته در ديداراعضاي دومين مجمع بين المللي زبان فارسي با ايشان، ضمن سخناني بر ضرورت تلاش براي حفظ زبان فارسي و گسترش آن در ميان ملتها و اقوام مختلف تاكيدكردند و كيفيت بخشيدن به زبان فارسي به معناي اتساع اصلاح، دروني، پالايش وپيرايش آن را بسيار حائز اهميت دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار با ارج نهادن به تلاشهاي انجام شده درجهت اعتلاي زبان فارسي فرمودند: هركس به معارف بشري علاقه مند باشد، بايدبراي زبان فارسي ارج و مرتبه اي خاص قائل باشد، زيرا اين زبان شيرين، پرظرفيت، رسا و زيبا توانسته است بخش عظيمي از مناطق جغرافيايي جهان راتحت تسلط و سيطره معنوي خود درآورد، با نفود معنوي، كارآيي، شيوايي وقدرت بلاغت خود در دل ملتها جا باز كند و براي آنان معرفت دين، فرهنگ، وتمدن به ارمغان آورد. آيت الله خامنه اي تبديل زبان فارسي به زبان ادبي و زبان نثر، شعر، طرفه گويي و ظريف پردازي در شبه قاره هند و مناطقي از چين، اندونزي ومالزي را نشان از ظرفيت والاي اين زبان دانستند و فرمودند: زبان فارسي توانسته است در ايران بيشترين تلاش را براي گسترش و تحكيم اسلام انجام دهد. اسلام به زبان عربي وارد ايران شد، اما به زبان فارسي ترويج پيداكرد و در طول قرنهاي متمادي بيشترين معارف اسلامي و سخنان حكمت آموز به وسيله ايرانيان فارسي زبان در ميان ملتها انتشار يافت، بنابراين زبان فارسي در اين بخش از جهان از حقوق واضحي در جهت گسترش اسلام و فرهنگ وتمدن بشري برخوردار است. رهبر معظم انقلاب اسلامي از زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي مردم ايران نام بردند و فرمودند: اكنون زبان فارسي بهترين حامل و رسانه براي معارف، افكار، نوآوري و تمدن عميق اسلامي محسوب مي شود و بر اين اساس وظيفه ما در قبال زبان فارسي بسيار سنگين است. مقام معظم رهبري زبان فارسي را حامل مجموعه عظيمي از ميراث بشري دانستندو فرمودند: بخش عظيم و غير قابل اغماضي از مواريث كهن بشريت اعم از دين، فلسفه، علم، اخلاق، عرفان و سياست به وسيله زبان فارسي منتقل شده است كه دست يافتن به آن بدون اطلاع از اين زبان آسان نيست. آنچه كه مولوي، حافظ، عطار، سعدي، فردوسي و ديگر بزرگان علم و ادب فراهم آورده اند تنها زماني مي تواند مورد استفاده كامل بشريت قرار گيرد كه به زبان اصلي يعني زبان فارسي در اختيار طالبان و پژوهندگان آن گذاشته شود. آيت الله خامنه اي معرفي موجودي هاي فلسفي، معرفتي و علمي ملتهاي فارسي زبان به ملتهاي ديگر را مستلزم جايگاه شايسته زبان فارسي در جهان دانستند و فرمودند: ما بايد براي رواج زبان فارسي در دنيا و گسترش جغرافيايي آن تلاش كنيم تا اين زبان در موضع قدرت قرار گيرد و بتواند بخش عظيمي از مدنيت گذشته عالم را كه با خود همراه دارد به دنيا ارائه دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامي تلاش قدرت هاي غربي براي تحميل فرهنگ، معارف وارزش هاي موردنظر خود به جهان ازطريق گسترش زبان هاي خود خاطرنشان كردندو فرمودند: درچنين ميداني كه قدرت هاي جهان براي سلطه طلبي هاي فرهنگي خودانواع سياست ها را بكارمي برند و مجال براي تبادل فرهنگي ميان فرهنگ هاي اصيل، كهن، غني وپرظرفيت تنگ مي آيد ومتاسفانه روح وتوجه در ميان ملت هاغالبا به فرهنگ هاوزبان هايي است كه امكانات مادي فراواني دراختيار دارند. مقام معظم رهبري بر ضرورت آگاهي واطلاع فرهنگ هاي كهن اصيل، و ريشه دار دارعالم از يكديگر تاكيد كردند و فرمودند: ارتباط و تبادل اين فرهنگ ها با يكديگربراي ملت هاي صاحب فرهنگ، بسيار ارزشمند و گرانبهاست و اين همه ايجاب مي كندكه فارسي زبانان و همه كساني كه ارزش و اهميت تاريخي و فرهنگي زبان فارسي را مي دانند، براي ترويج و گسترش آن تلاش كنند. حضرت آيت الله خامنه اي غني كردن زبان فارسي و كيفيت بخشيدن به آن راضروري خواندند و فرمودند: با از بين بردن ضعف هاي دروني زبان فارسي وافزايش ظرفيت و كيفيت آن متناسب با شرايط زمان مي توان اطمينان يافت كه گسترش جغرافيايي، قومي و ملي زبان فارسي نيز به شكلي آسانتر، روان تر وبهتر انجام خواهد گرفت. بنابراين به عنوان يك وظيفه بايد زبان فارسي راپويا كنيم زيرا اگر فارسي زبانان فاضل، دانشور، آگاه، دلسوز و پيگيرنتوانند اين زبان را با نيازهاي امروزخود همراه وهمساز كنند، بدون ترديددچار ضعف و مغلوبيت خواهد شد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي با تاكيد براستغناي زبان فارسي از برخي خصوصيات زبان هاي ديگرفرمودند: اديبان و صاحبنظران زبان فارسي بايد كاوش كنند و بااستفاده از ظرفيت هاي واژگاني وقدرت تركيبپذيري اين زبان، واژه هاي پرمغز، خوب، بليغ و رسا را به صورتي عالمانه بسازند و برظرفيت و گستردگي زبان فارسي هر چه بيشتر بيفزايند. مقام معظم رهبري با قدرداني از تلاش هاي انجام شده درفرهنگستان زبان فارسي براي واژه سازي فرمودند: واژه سازي هر چه با ذوق وسليقه زبان شناسي و ذائقه زبان فارسي همراه تر باشد، موفقيت بيشتري در پويا كردن آن بدست خواهد آمد. مقام معظم رهبري، فارسي سازي كلمات را حائز اهميت دانستند و فرمودند: كلمات بيگانه بايد به گونه اي با هنجارهاي فارسي زبانان، قابل قبول و قابل فهم باشد. آيت الله خامنه اي ضرورت اصلاح زبان محاوره عمومي را يادآور شدندوباتاكيدبرنقش مهم رسانه هاي ارتباط جمعي و بويژه صدا وسيما دراين فرمودند زمينه: تسليم، درمقابل زبان محاوره عاميانه، خطربزرگي است و ادبا و صاحبنظران آگاه وفرزانه بايد با غلطهاي رايج در محاوره عمومي، مقابله كنند ودر برابر آن تسليم نشوند. همچنين صدا و سيمابايد بطور جدي به وظيفه خود در ارتباط با اصلاح زبان محاوره عمومي عمل كند. حضرت آيت الله خامنه اي اهميت آموزش زبان فارسي با استفاده از شيوه هاي نوين، تسهيل فراگيري و تكلم را گوشزد كردند و با بيان امتيازموسيقايي زبان فارسي فرمودند: زبان فارسي يك آهنگ موسيقايي زيبا دارد واز انعطاف، رواني و كشش بسيار بالايي برخوردار است، بنابراين در زبان فارسي، خشونت وجود ندارد و بسيار دلنشين و دلپسند است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان سخنانشان برلزوم تهيه لغت نامه هاي پرمغز، پرمحتوا و منظم و درعين حال آسان و قابل استفاده براي تمامي مراجعه كنندگان تاكيد كردند. بر پايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، آقاي مهاجراني وزير فرهنگ وارشاد اسلامي گزارشي از برپايي دومين مجمع بين المللي استادان زبان فارسي ارائه كرد.