Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771213-44090S1

Date of Document: 1999-03-04

چگونه خانه تكاني؟ كنيم * اگر در نظافت منزل از همه فرزندان كمك بگيريد، كارتان كم مي شود و از همه مهمتر آنان مهارتهاي لازم خانه داري را مي آموزند * با انجام كارهاي كوچك در كوتاه مدت منزل مرتبي خواهيد داشت خانمها نگران خانه تكاني و نظافت منزل نباشيد. با استفاده از روشهاي آسان مي توانيد خانه تكاني كنيد و مجبور نباشيد بي وقفه كار كنيد. در اينجا چند پيشنهاد مطرح مي شود: * كارها را براساس اولويت انجام دهيد. * وسايل اضافه و غيرضروري را دور بيندازيد. * كارها را در كوتاه مدت انجام دهيد. * از فرزندان خود در انجام كارها كمك بگيريد. اولويت ها را مشخص كنيد در فهرست زير ابتدا اهميت وظايف خانه را از 1 تا 5 مشخص كنيد و سپس زمان انجام آنها را تعيين كنيد. اهميت كار - 1 بسيار مهم - 2 مهم - 3 معمولي - 4 جزئي - 5 بسيار جزئي زمان ر: روزانه د: دو يا سه بار در هفته ه - -: هفتگي دو: دو بار در ماه م: ماهانه ف: فصلي وظايف شستن لباس اتو كشيدن خياطي خريد نظافت حمام شستن پنجره ها پرداخت قبض آب و برق مرتب كردن اتاقها گردگيري مرتب كردن كمدها و كابينت ها نظافت آشپزخانه جارو كشيدن تميز كردن كاشي ها اهميت زمان با مشخص كردن وظايف روزانه نگراني تان كم مي شود. همه كارها از اهميت يكسان برخوردار نيستند. به كارهايي كه امتياز 5 داده ايد چندان اهميت ندهيد. به كارهايي كه نمره 1 داده ايد توجه كنيد و بابرنامه ريزي آنها را انجام دهيد. پس از پايان كليه كارها دوباره فهرست را بازنگري كنيد. وسايل اضافه و غيرضروري را دور بيندازيد در منزل هر كسي وسايل غيرضروري و اضافه وجود دارد كه يا در حراجي خريده شده يا كادو، عيدي و يادگاري است. در حقيقت شما بسياري از آنها را دوست داريد ولي مورد استفاده تان اگر نيست وسيله اي را يك بار نياز داشتيد لازم نيست كه هميشه آن را نگه داريد. براي شناخت وسايل غيرضروري مي توانيد از پرسشنامه زير استفاده كنيد. - آيا لباسهايي داريد كه خيلي كوچك، بزرگ يا از مد افتاده باشد و آنها را؟ نمي پوشيد - آيا وسايل خرابي داريد كه بايد تعمير؟ شود - آيا روزنامه يا مجلات زيادي داريد كه تاكنون فرصت نكرده ايد؟ بخوانيد - آيا شيشه هاي خالي زيادي داريد كه اگر روزي لازم شد استفاده؟ كنيد - آيا كارها و سرگرمي نيمه تمام زيادي؟ داريد - آيا وسايل به دردنخور نظير كليدهاي منزل و ماشين هاي قبلي را؟ داريد - آيا وسايلي داريد كه به آنها علاقه داريد يا يادآور خاطرات خوبي؟ هستند - آيا كابينت هاي آشپزخانه را آنقدر پر كرده ايد كه بايد با احتياط در آن را باز كنيد تا ظرفي؟ نيفتد - با وجود اينكه انباري نداريد، آيا وسايل زيادي انبار ؟ مي كنيد براي هر پاسخ مثبت نمره 1 در نظر بگيريد. اگر نمره شما 0 تا 2 مي باشد بسيار عالي است. به خوبي مي توانيد وسايل غيرضروري و اضافه را دور بيندازيد. 4 3 تا خوب است ولي فرصتي براي بهتر شدن داريد7 50 تا جاي نگراني است. دور ريختن وسايل غيرضروري را آغاز كنيد. 9 8 تا خيلي بد است. آيا نمره تان دور از انتظار؟ است در اينجا چند راهنمايي مطرح مي شود. * مكاني را كه بيشتر وقت تان را آنجا مي گذرانيد انتخاب كنيد و كليه كارهايتان را آنجا انجام دهيد. * سه جعبه بزرگ انتخاب كنيد و به ترتيب روي هر يك بنويسيد. فروشي، اهدايي و دور انداختني * ابتدا اشياء كوچك، سپس وسايل بزرگ را جدا كنيد. * اگر برايتان مشكل است وسايلي را كه خاطره انگيز است و به آنها علاقه داريد دور بيندازيد، برخي وسايل مهم را نگه داريد و بقيه را دور بيندازيد. * پس از جمع آوري وسايل، آنها را تفكيك و در سه جعبه مذكور قرار دهيد. * اگر كاملا آماده نيستيد يا نمي خواهيد وسايل اضافه را دور بيندازيد موقتا آنها را جمع كنيد. شايد وقتي دور از چشمتان باشد، بتوانيد آنها را فراموش كنيد و به راحتي دور بيندازيد. * اگر كار وقت گيري نظير مرتب كردن كتابخانه اي كه از بالا تا پايين پر از كتاب است و حتي از فكر جمع آوري آن نيز ناراحت هستيد كارتان را به چند قسمت تقسيم كنيد و طي چند روز انجام دهيد. براي مثال هر روز هر طبقه كتابخانه يا 50 كتاب را مرتب كنيد. كارها را در كوتاه مدت انجام دهيد با انجام كارهاي كوچك در كوتاه مدت منزل مرتبي خواهيد داشت. وقتي زمان كمي داريد مي توانيد كارهاي زير را انجام دهيد. كارهايي را كه مي توانيد در 2 دقيقه انجام داد: * تميز كردن ميز آشپزخانه * تميز كردن شير آب و آيينه حمام * تميز كردن گاز * دوختن دكمه لباس * گذاشتن مجلات و روزنامه ها در كتابخانه * گردگيري تلويزيون * شستن پادري كارهايي را كه مي توانيد در 5 دقيقه انجام دهيد * گردگيري يك اتاق * گذاشتن زباله در بيرون منزل * شستن ظرف شويي آشپزخانه * چك كردن باطري ساعت و تعويض آن در صورت نياز * تميز كردن در يخچال * چيدن ميز * مرتب كردن رختخواب * جدا كردن لباسهاي دستي و ماشيني * ريختن لباسها در ماشين * پهن كردن لباسها روي طناب كارهايي را كه مي توانيد در 10 دقيقه انجام دهيد: * مرتب كردن كشوي لباسها * شستن توالت، وان حمام * تميز كردن كليه آينه هاي منزل * جارو كشيدن يك اتاق * مرتب كردن يكي از كابينت هاي آشپزخانه * گردگيري لبه پنجره ها * اتو كردن يك دامن و بلوز * واكس زدن يك جفت كفش * آب دادن گلها * تهيه ليست خريد * دسته بندي لباسها در كمد، براي مثال آويزان كردن دامن ها در يك قسمت، بلوزها در قسمت ديگر و... در نظافت منزل از فرزندان كمك بگيريد اگر در نظافت منزل از همه فرزندان كمك بگيريد، كارتان كم مي شود و از همه مهمتر آنان مهارتهاي لازم خانه داري را مي آموزند. سعي كنيد كار براي آنان جالب و سرگرم كننده باشد. * تظاهر كنيد آدم آهني هستيد كه خانه را تميز مي كند. در حين انجام كار مانند آدم آهني راه برويد و حرف بزنيد. * از ساعت زنگدار استفاده كنيد تا كودكان تان زمان كوتاه مدت را تشخيص دهند. آن را براي دو يا سه دقيقه كوك كنيد و كودكان خود را تشويق كنيد طي اين مدت مسابقه دهند و به برنده جايزه دهيد. خودتان متوجه مي شويد كودكان چقدر لذت مي برند و چقدر كار در اين مدت كوتاه انجام مي شود. * به فرزندان پيشبند بدهيد و اسم بامزه اي هم برايشان بگذاريد، براي مثال مهندس ناظر نظافت منزل. * با ماژيك بر روي بادكنك هاي باد شده اي وظايف منزل را بنويسيد. سپس باد آنها را خالي كنيد و در داخل كلاه يا ظرفي بيندازيد. هر يك از فرزندان مي توانند بادكنكي را بردارند و آن را باد كنند تا وظيفه شان مشخص شود. * با بازي چراغ قرمز، چراغ سبز، فرزندان را در كار گروهي نظير مرتب كردن اتاق شركت دهيد. وقتي گروه سبز را صدا مي كنيد، بايد كارشان را آغاز كند. وقتي گروه قرمز را صدا مي زنيد، آنان استراحت مي كنند و گروه قرمز كار مي كند. * براي فرزندان كلاه كاغذي ارزان بخريد و يا درست كنيد تا بچه ها با مداد رنگي آن را نقاشي كنند و بر سرشان بگذارند و در كار خانه به شما كمك كنند. * زماني كه فرزندان به شما كمك مي كنند، آهنگ شاد و مورد علاقه شان را بگذاريد. * اجازه دهيد فرزندان خودشان كاري را انتخاب كنند. بگوييد لباسها را بايد از ماشين در آورد و بر روي طناب پهن كرد. زباله ها را بيرون گذاشت، اتاق پذيرايي را گردگيري كرد، و اتاق را جمع كرد، مي خواهم كاري برايم انجام دهي، خودت چه كاري دوست؟ داري نويسنده: پام مك كلان مترجم: الهام مودب