Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771213-44089S9

Date of Document: 1999-03-04

نقدروز چندگام به پس! روزنامه نگاران، مصاحبه مطبوعاتي ديروز رئيس قوه قضائيه را مراسم خداحافظي ايشان تلقي كردند، زيرا آقاي يزدي در بخشي از سخنان خود گفت: شايسته نيست يك فرد بيش از دو دوره سمت رياست قوه قضائيه را در دست داشته باشد، بهتر است جوانترها بيايند و قدم هاي بلندتر و موءثرتري در اين زمينه بردارند. اگر برداشت روزنامه نگاران از سخنان آيت الله يزدي مبني بر خداحافظي وي با مطبوعات صحيح باشد، انتظار مي رفت كه رئيس قوه قضائيه در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود - همانگونه كه در هر نوع مراسم خداحافظي مرسوم است - قدري مهربانتر و منطقي تر ظاهر شود، اما متاسفانه نه تنها چنين نشد، بلكه آقاي يزدي با عدول از وعده اي كه پريروز در مورد احياي حقوق عامه داده بود، چند گام به عقب برگشت. وي در مصاحبه مطبوعاتي خود در مورد بازداشت آقاي كديور گفت: دادگاه ويژه روحانيت به جوسازي ها گوش نمي دهد و از روزنامه ها نيز نمي ترسد. ظاهرا به تصور آقاي يزدي، هنگامي كه روزنامه ها نسبت به دستگيري مبهم اتباع كشور اعتراض مي كنند و يا از عاملان در موردنقض حقوق شهروندان توضيح مي خواهند، در واقع مقام هاي قضايي كشور را مي ترسانند! محض اطلاع جناب آقاي يزدي بايد گفت اغلب روزنامه ها نه ابزار ترساندن كسي را در اختيار دارند و نه امكان عملي آن را; و اگر احيانا برخي از افراد جامعه از اتهامهاي آن دسته از روزنامه هاي موسوم به متعهد در هراسند، هراس آنها نه به دليل روزنامه بودن آنها، بلكه نزديكي آنها به پاره اي كانونهاي فشار است، يعني همان كانونهايي كه بايد توسط قوه قضايي كشور مهار مي شدند، اما.... احمد زيدآبادي