Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771213-44089S11

Date of Document: 1999-03-04

ع - س - از تهران: سخن من به عنوان جواني كه بسياري از نفاق ها و دورويي ها را در طول اين يكسال و اندي اخير مي بيند ولي چه كند كه نه قلمي دارد آنرا بيان كند و نه .. اينست كه سرمستان پيروز دوم خرداد هميشه در مطبوعات و رسانه هايشان اينگونه وانمود كرده اند هميشه افرادي بنام گروههاي فشار كه از جاهايي سازماندهي شده و به خشونت و قانون شكني مي پردازند. شما هميشه يك طرفه بسوي قاضي رفته ايد و تفسيري يك طرفه از قانون به خلق الله داده ايد و حال آنكه آيا توهين و اهانت به احساسات مقدس مردم از لحاظ قانون جرم محسوب نمي گردد و تنها برخورد و موضع عده اي عليه آن جرم است. اگر مدعي بيان همه نظرات و به قول خودتان آئينه جوانان هستيد چاپ كنيد. صلواتي از تهران: مخالفان توسعه سياسي تلاش مي كنند با برپا كردن آشوب از ايجاد جامعه مدني جلوگيري كنند اما ديگر اين كارها اثر ندارد. در اثبات اين ادعا بايد به نتايج آراي انتخابات شوراها توجه كرد كه به خوبي گرايشهاي مردم را مشخص مي سازد. ديگر دوره آشوب طلبي و هرج و مرج به سر آمده است. محمد عليزاده از تهران: حالا كه انتخابات شوراي شهر برگزار شده و تركيب نمايندگان در حال نهايي شدن است ما از آنان مي خواهيم كه در شهر تهران فضاهاي فرهنگي و تفريحي را بيشتر كنند. چند ميليون جوان و نوجوان در تهران زندگي مي كنند و چند ماه ديگر تعطيلات تابستاني شروع مي شود و هيچ برنامه اي براي آنان و اوقات فراغت آنان تهيه نشده در حال حاضر تعداد مراكز فرهنگي و تفريحي موجود براي ساكنان تهران كافي اعضاي نيست شوراي شهر منتخب مردم هستند و بايد در اين مورد هر چه كه مردم مي خواهند انجام دهند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.