Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44085S8

Date of Document: 1999-03-03

حجت الاسلام والمسلمين سيدهادي خامنه اي: نمي توان افرادرا به واسطه داشتن عقايد مجرم شناخت گروه سياسي: در پي بازداشت حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور از سوي دادگاه ويژه روحانيت همشهري در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين سيدهادي خامنه اي مشاور مطبوعاتي رئيس جمهوري و مدير مسئول روزنامه جهان اسلام خواستار تشريح ديدگاههاي وي در خصوص اين رخداد شد. مديرمسئول روزنامه جهان اسلام در خصوص نوع برخوردي كه با دكتر كديور صورت گرفته گفت: برخوردي كه با جناب حجت الاسلام والمسلمين كديور شده و ايشان را به جرم داشتن عقايدي بازداشت كرده اند از نظر حقوقي اقدامي غيرقانوني است و از ديدگاه سياسي هم مخدوش و برخوردي خطي - سياسي است. سيدهادي خامنه اي در توضيح نظر خود اظهار كرد: عملا جبهه بندي دو جناح سياسي كشور مدتهاست كه به نوعي جبهه بندي ايدئولوژيك و فكري مبدل شده و طرفين طبعا به لحاظ بعضي از انديشه ها و افكار همديگر را قبول ندارند و جناح مقابل هميشه كوشيده خود را حق مطلق تلقي كند و جناح ديگر را به التقاط، انحراف و حتي به ارتداد متهم كرده و حكم جاري كند. وي افزود: نوع سخنرانيهاي افراد منتسب به اين جناح خاص و حرفهايي كه از تريبونها اعلام مي كنند نشان مي دهد كه برخوردي همچون رفتاري كه با آقاي كديور شده برخوردي سياسي است و تلاش مي كنند افراد اين جبهه را از دور خارج كرده و به زعم خود از حمايتهاي مردمي محروم كنند. از جهات قانوني هم بازداشت آقاي كديور اقدامي مخدوش است چون در اين بازداشت اساسا اعلام نشده كه جرم ايشان چيست. اگر جرم سياسي است، بايد در دادگاه سياسي با حضور هيات منصفه و به گونه علني بررسي شود و نبايد فردي روحاني همچون آقاي كديور را به صرف روحاني بودن از حق حضور در دادگاه سياسي با ويژگيهايي چنين دادگاهي محروم كرد. طبعا در دادگاه سياسي مردم، هيات منصفه و افكار عمومي قاضي خواهند بود. مدير مسئول روزنامه جهان اسلام همچنين افزود: از سوي ديگر اصلا نوع اتهامات آقاي كديور را نمي توان جرم سياسي دانست، چرا كه در واقع اتهامات منتسب به آقاي كديور صرفا اظهار عقيده بوده و در هيچ كجاي دنيا نمي توان كسي را به واسطه داشتن عقايد مجرم اين شناخت شيوه برخورد متعلق به قرون وسطي است و طبعا در انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي اين گونه برخوردها منسوخ است. اگر توهيني صورت گرفته بايد به اثبات برسد نه اين كه صرفا با واردآوردن اتهام به يك فرد كه صرفا اظهار عقيده كرده اين گونه قضاوت شود كه وي به شخص يا مرجعي توهين كرده است. صلاحيت تشخيص توهين هم به عهده يك فرد در يك دادگاه خاص نيست و بايد متهم با حضور در دادگاه صالحه و داشتن وكيل مدافع بتواند از حقوق خود دفاع كند. قطعا فردي همچون آقاي كديور به عنوان يك پژوهشگر و محقق، منطق كافي براي ابراز نظر پيرامون عقايد و اتهام هايي كه به وي وارد شده را دارد. حجت الاسلام والمسلمين خامنه اي در خصوص تبعات بازداشت كديور گفت: من بيش از همه چيز از به خطر افتادن وجهه جهاني انقلاب اسلامي نگران هستم. ما در شرايطي هستيم كه در دنيا ما را به انواع اتهامات از قبيل تروريسم، خشونت طلبي و... متهم كرده اند سالها مسئولين كشور زحمت كشيدند تا ثابت كنند اين اتهامات پايه و اساس ندارد. اما متاسفانه رخدادهاي خشونت بار اخير، قتل هاي پي در پي، حمله به تجمعات امثالهم باعث شد تا جهانيان مجددا روي اين مسئله مانور دهند. متاسفانه افراد يا افكاري كه پيش از انقلاب جامعه را به نوعي تعصب و دگماتيسم مذهبي سوق مي دادند و البته به بركت وجود امام ( ره ) و افكار ايشان مجال ظهور نداشتند، پس از انقلاب در قالب همان انديشه - از جمله گروههايي همچون انجمن حجتيه - مجدد با شعارهاي متفاوت در صحنه اجتماع ظاهر شدند. اين عده با قدرتي كه كسب كردند به تدريج با انديشه هاي انقلابي به ستيز برخاستند و همين مسئله متاسفانه باعث شده كه وجهه جهاني ايران خدشه بردار و جهانيان نسبت به جمهوري اسلامي بدبين شوند. مشاور رئيس جمهوري همچنين در خصوص كيفيت اتهام هاي وارده به محسن كديور گفت: تا جايي كه ما مي دانيم ايشان ( كديور ) فرزند حوزه هستند و البته با تحصيلات عالي دانشگاهي به علوم روز سطح دانشگاه هم تسلط دارند. منابع كسب عقايد ايشان هم همان منابع ساير علما و محققين است و البته قطعا برداشتهاي وي از مسائل همان طور كه با بسياري از برداشتها متفاوت است با بسياري از برداشتهاي ديگر يكسان است، اما متاسفانه قرائت وي از عقايد اسلامي ظاهرا با قرائت بعضي از افراد و نحله هاي فكري همخواني ندارد و طبيعي است كه عده اي بكوشند از راه ايجاد ارعاب و زور افكار افرادي همچون كديور را باطل جلوه داده و آنها را سركوب كنند.